Preem er Sveriges grønneste varemerke innen drivstoff

Report this content

I den årlige undersøkelsen «Sveriges grønneste varemerke» får det svenske folket stemme på hvilket varemerke som de anser å være grønnest. Preem inntar førsteplassen når drivstoffbransjen for første gang inngår i undersøkelsen.

Sveriges grønneste varemerke er en årlig undersøkelse som gjennomføres av konsulentselskapet Differ. I undersøkelsen har svenskene utnevnt Sveriges grønneste varemerke. Når de som har deltatt i undersøkelsene fritt får oppgi hvilket varemerke som de anser som grønnest står Preem som vinneren i kategorien drivstoff.

-Vi er glade og stolte av at det svenske folket verdsetter Preems satsinger på fornybare drivstoff og at vi tilbyr drivstoff med fornybart innhold som er produsert i Sverige, sier Ulrica Brååthe, Varemerke Direktør hos Preem

I Differs undersøkelse fremkommer det at 43 prosent av forbrukerne ofte eller alltid gjør grønne valg. Forbrukerne syntes det generelt at det er lettere å gjøre grønne valg og 40 prosent velger aktivt bort varemerker som ikke anses å være grønne.

-Bærekraft øker i relevans men forbrukerne opplever det fremdeles som vanskelig å gjøre grønne valg i visse bransjer som drivstoffbransjen. Derimot utmerker visse varemerker seg, som for eksempel Preem, vinner i sin bransje, som har lykkes med å bygge tiltro hos svenske konsumenter gjennom å konsekvent kommunisere om sitt bærekrafts arbeide, sier Frank Berggren på strategiselskapet Differ, som gjennomfører undersøkelsen.

Undersøkelsene Sveriges grønneste varemerke har blitt besvart av over 1000 respondenter i alderen 15-74 år. Respondentene får besvare spørsmål omkring miljø og bærekraft og gi sitt syn på varemerkene til tolv ulike bransjer. Det er tolvte gangen undersøkelsen gjennomføres.

Kontakt
For mer informasjon, vennligst kontakt Preems presseansvarlig 0046 (0) 70450 10 01 eller besøk press@preem.se

Preem er Sveriges største oljeselskap . Vår visjon er å lede transformasjonen mot et bærekraftig samfunn. Våre to raffinerier er blant de mest moderne og miljøvennlige i Europa, med en raffineringskapasitet på over 18 millioner kubikkmeter råolje per år. Våre aktiviteter omfatter produksjon, salg, distribusjon, handel og forsyning. Vi foredler og selger bensin, diesel, fyringsolje og fornybare drivstoff til bedrifter og privatpersoner i Sverige. Mer enn 80 prosent av produksjonen eksporteres. Vi har også et landsdekkende servicenettverk over 520 fyllestasjoner for privat og kommersiell trafikk. Preem AB har over 1500 ansatte, hvorav 950 arbeidet ved raffineriene. For 2019 var Preems omsetning 96 milliarder.

Abonner

Multimedia

Multimedia