17 nye privatskoler til høsten (korrigering)

Korrigering: I forrige pressemelding sto det at Utdanningsdirektoratet har godkjent 1710 elevplasser. Det riktige er 1980 elevplasser. Beklager.

Utdanningsdirektoratet har godkjent 17 av 37 søknader om å starte nye privatskoler høsten 2012, med til sammen 1980 elevplasser. Av dem er det åtte nye montessorigrunnskoler og to videregående montessoriskoler. Det har også kommet inn 46 søknader om å starte nye privatskoler høsten 2013. Totalt er det søkt om å opprette 6728 nye elevplasser høsten 2013.

Godkjenninger og avslag

Tre videregående skoler har fått godkjenning, og kan starte opp høsten 2012. De tre skolene er Drammen Friskole AS, Norges Toppidrettsgymnas Bergen AS og Trondheim Montessoriskole AS. De 14 andre godkjente skolene er grunnskoler. Åtte av skolene er montessoriskoler. De øvrige skolene er en steinerskole, to internasjonale skoler og tre kristne skoler. Til sammen har Utdanningsdirektoratet godkjent 1980 nye elevplasser.

18 av skolene som søkte om å starte opp høsten 2012 har fått avslag. Syv av skolene er grunnskoler og av dem er det to muslimske grunnskoler som har fått avslag. Det er Muslim education system / Bukhari og Mødre for muslimsk grunnskole. Fire av skolene som fikk avslag er videregående skoler, og sju er såkalte diverse skoler, blant annet bibelskoler. De avslåtte skolene tilsvarer 2376 elevplasser.

Noen av skolene som har fått avslag, har klaget. Klagen behandles hos Utdanningsdirektoratet eller Kunnskapsdepartementet.

Oversikten over alle godkjenninger og avslag:
http://www.udir.no/Regelverk/Private-skoler/Artikler-private-skoler/Nye-privatskoler-fra-skolearet-2012-2013/

Nye søknader

Innen søknadsfristen for å søke om å etablere privatskole fra høsten 2013 gikk ut 1. april har Utdanningsdirektoratet mottatt 46 søknader.

33 av skolene er grunnskoler. 18 av skolene søker om å starte anerkjente pedagogiske alternativer. Ni søkere vil starte religiøse skoler. Totalt er det søkt om å opprette 3601 nye elevplasser på grunnskolen.

Ni av elleve søkere om å starte videregående skole vil starte en skole med pedagogisk alternativ. Av dem er det tre realfagsgymnas og fem videregående montessoriskoler. Totalt er det søkt om å opprette 3127 nye elevplasser på videregående.

I tillegg har tre diverse skoler søkt om å starte, med til sammen 170 elever.

Oversikten over alle søknader:
http://www.udir.no/Regelverk/Private-skoler/Artikler-private-skoler/46-soknader-om-nye-privatskoler-fra-skolearet-2013-2014/

Kontaktperson

Kristine Strømmen
95211856
kristine.strommen@utdanningsdirektoratet.no