Arbeiderpartiet og Høyre vant skolevalget 2011

Arbeiderpartiet og Høyre har i år gjort sine beste skolevalg noensinne. Arbeiderpartiet har størst oppslutning blant elevene i den videregående skolen, mens Høyre går mest frem sammenlignet med skolevalget i 2009. Fremskrittspartiet og Sosialistisk Venstreparti går mest tilbake, og SV oppnår sitt dårligste resultat siden skolevalgene startet i 1989.

Dette viser resultatene når 368 av de 416 påmeldte skolene har rapportert sine valgresultater til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS.

Etter en fremgang på 6,3 prosentpoeng fra skolevalget i 2009, har AP fått 29,7 prosent av stemmene. Dette er den største oppslutningen noe parti har hatt siden skolevalgene startet i 1989. Høyre endte på 24,3 prosent av stemmene etter en fremgang på hele 8,1 prosentpoeng.

SV har gått tilbake ved hvert skolevalg siden 2001. I år var tilbakegangen på 5,4 prosentpoeng sammenlignet med skolevalget i 2009, og partiet endte på rekordlave 4,9 prosent av stemmene.

Frp plasserer seg med 16,5 prosent av stemmene, på en klar tredjeplass i skolevalget. Dette til tross for at partiet går mest tilbake av samtlige partier. Tilbakegangen fra 2009 er på 7,5 prosentpoeng.

Årets resultater viser at de typiske ungdomspartiene, FrP og SV, taper terreng i forhold til AP og H. Denne tendensen kan vi se spor av i resultatene fra hvert skolevalg fra og med 2003. Det kan se ut som om ungdommens stemmegivning nå i større grad enn tidligere samsvarer med den vi finner i den øvrige befolkningen.

416 videregående skoler var påmeldt til årets skolevalg. Av disse har 368 skoler rapportert sine valgresultater. Det ble avgitt 126 099 stemmer. Valgdeltakelsen var på 77,3 prosent. Vi forventer at noen skoler vil rapportere sine resultater i dagene etter den 6. september. Disse resultatene vil bli lagt ut på www.samfunnsveven.no.

15 av skolene som skulle gjennomføre valget elektronisk, fikk ikke gjennomført valget på grunn av tekniske problemer. For landsresultatet fører dette erfaringsmessig til små avvik, maksimalt 0,5 prosentpoeng for de største partiene. På fylkes- og kommunenivå vil avvikene kunne være større. I resultatrapporten oppgis hvilke skoler dette gjelder, sortert etter fylke.

Utdanningsdirektoratet (Udir) har det overordnede ansvar for skolevalget. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS (NSD) er nasjonal arrangør og faglig ansvarlig for gjennomføring og analyser på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. For mer informasjon, se www.udir.no/skolevalg og www.samfunnsveven.no. Ved offentliggjøring av resultatene, forutsettes referanse til NSD og Utdanningsdirektoratet.