Fagerlund skole vinner Dronning Sonjas skolepris 2012

Dronning Sonjas skolepris for 2012 er tildelt Fagerlund skole i Ringsaker kommune i Hedmark. Skolen arbeider systematisk for å gi gode utviklings- og læringsvilkår for alle elever.  Samtidig legger skolen stor vekt på forebyggende arbeid.

Dronning Sonjas skolepris deles ut til en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering. Det er fylkesmennene som nominerer kandidater til Dronning Sonjas skolepris. I år kom det inn 15 nominasjoner.

Juryen fremhever at Fagerlund skole utmerker seg ved å arbeide grundig med både målformuleringer, virksomhetsplaner og den praktiske gjennomføringen. Skolen satser på å gi en mangfoldig elevgruppe best mulige lærings- og utviklingsmuligheter, og skolen viser store evner til å ta nye initiativer. Hele skolen jobber målrettet og systematisk for at elevene skal få kompetanse for fremtiden.

Prisen deles ut for sjuende gang
Hennes Majestet Dronning Sonja har tatt initiativ til denne skoleprisen for likeverd og inkludering. Prisen deles ut for sjuende gang i år. Vinneren velges ut av en jury ledet av professor emeritus Edvard Befring. Prisen består av 150.000 kroner, et diplom og en litografi av kunstneren Eli Hovdenak.

Kriteriene for prisen
Dronning Sonjas skolepris deles ut en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering.

  • Skolen arbeider langsiktig, systematisk og kunnskapsbasert med elevenes læringsmiljø.
  • Skolen praktiserer likeverd og inkludering på en slik måte at hver enkelt elev opplever å bli verdsatt i et miljø preget av medvirkning, trygghet og fellesskap.
  • Skolen kjennetegnes ved positive relasjoner mellom elevene og de ansatte, og elevene imellom - og ved et godt samarbeid mellom skole og hjem.

Dronning Sonja deler etter planen ut prisen på Fagerlund skole 29. november.

Les juryens begrunnelse her: http://www.udir.no/Upload/Laringsmiljo/Skolepriser/Dronning_Sonjas_skolepris_2012_juryen_begrunnelse.pdf

Les mer om Fagerlund skole: http://www.ringsaker.kommune.no/index.php?cat=190476


Kontaktpersoner:

Professor emeritus Edvard Befring, juryleder
Tlf: 916 34 890

Marianne Nordengen, kommunikasjonsrådgiver i Utdanningsdirektoratet
Tlf: 907 65 748

Tags: