Fire fylkeskommuner får støtte til mobbeombud

De fire fylkeskommunene Hordaland, Nordland, Rogaland og Østfold får støtte til å prøve ut mobbeombud.

Utdanningsdirektoratet inviterte alle fylkeskommunene til å søke om midler til prøveprosjekter med mobbeombud. Fire fylker søkte, og alle fikk tildelt støtte.

Fylkene får dekket halvparten av kostnadene til mobbeombud for fylkeskommunene som deltar i prøveprosjektet. De må finansiere 50 prosent selv.

Prøveordningen skal gjennomføres i 2014 og 2015.

Mobbeombudene skal bidra til at elever får ivaretatt sine rettigheter til et godt psykososialt miljø. De kan bidra i skolenes forebyggende arbeid. De kan også veilede skoler, foreldre og elever når elever opplever at de ikke har et godt psykososialt miljø.

Kontakt
Kristine Strømmen
952 11 856
kst@udir.no

Tags: