Flere får oppfylt førsteønsket

Mer enn 9 av 10 søkere til videregående opplæring har fått tilbud om skoleplass. Omtrent 85 prosent har fått tilbud om sitt førsteønske. Dette er en liten økning fra i fjor. Fremdeles står nesten 11 500 søkere står på venteliste, av disse er rundt 6 000 ungdommer som har rett til videregående opplæring.

– Ungdom har rett til å bli tatt inn til ett av tre utdanningsprogram på Vg1, og fylkene anstrenger seg for å sørge for at elevene med ungdomsrett får tilbud om en plass til høsten, sier Kjetil Digre, avdelingsdirektør for statistikk i Utdanningsdirektoratet.

Studiespesialisering er det desidert største utdanningsprogrammet. Deretter følger helse- og oppvekstfag, og teknikk og industriell produksjon. Studiespesialisering øker også mest fra i fjor, sammen med elektrofag og teknikk og industriell produksjon. Størst nedgang har medier og kommunikasjon, som har 12 prosent færre søkere enn i fjor.

– Det er færre ungdommer som søker seg til Vg1 medier og kommunikasjon i år, sier Kjetil Digre. – Likevel er det fremdeles mange elever som ikke får plass. Det tyder på at fylkene tilbyr færre plasser i år, fortsetter han.

Det blir stadig flere som søker om videregående opplæring. Siden 2009 har antall søkere økt med nesten 9 000. Av de omtrent 194 500 som har søkt om skoleplass har omtrent 178 500 fått tilbud. 165 000 av disse har blitt tilbudt deres førsteønske.

Andelen som har fått skoleplass varierer mellom fylkene. 88 prosent har fått plass i Buskerud, mens hele 95 prosent har fått skoleplass i Nord-Trøndelag. Fylket som har tilbudt flest elever førsteønsket sitt, er Oslo, med 92 prosent.

Om tallene

Innen 15. juli har alle fylkeskommunene foretatt sitt førsteinntak av søkere til videregående opplæring for skoleåret 2013/2014. Det er bare offentlige videregående skoler som er med i inntaksstatistikken.

Flere tall

Flere tall finner du i tabellene nederst på denne siden:
http://www.udir.no/Tilstand/Analyser-og-statistikk/vgo/Sokere-inntak-og-formidling1/Forsteinntak-til-videregaende-opplaring-for-skolearet-20132014/

Kontakt
Kristine Strømmen, kommunikasjonsrådgiver i Utdanningsdirektoratet
952 11 856
kristine.strommen@udir.no