Malakoff videregående skole vinner Dronning Sonjas skolepris 2011

Malakoff videregående skole har utviklet et omfattende opplærings- og støtteprogram for en mangfoldig ungdomsgruppe. De vinner derfor Dronning Sonjas skolepris 2011.

Dronning Sonjas skolepris deles ut til en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering.

Juryen skriver i sin begrunnelse at Malakoff skole legger stor vekt på at den enkelte ungdom blir ivaretatt ut fra sine egne forutsetninger for å skape muligheter for både personlig og faglig kompetanseutvikling. Skolens sosialpedagogiske og spesialpedagogiske opplegg, samt samarbeidet med nærliggende høgskoler, spiller en viktig rolle.

Skolen har også et omfattende samarbeidsopplegg med yrkeslivet, blant annet i form av partnerskapsavtaler. Disse medfører at både skolens og bedriftenes kompetanse mobiliseres til beste for både lærere, elever og lærlinger. Innsatsen for å gi unge mennesker med en mangfoldig flerkulturell bakgrunn en god framtid preger hele skolens arbeidsprogram. Her inngår en internasjonal satsing av stort format.

20 skoler ble nominert
Det er fylkesmennene som har nominert kandidater til Dronning Sonjas skolepris 2011. I år kom det inn 20 nominasjoner fra 14 fylker. Dette er dobbelt så mange som i fjor, og mange av kandidatene leverte svært gode søknader. Det er første gang en videregående skole vinner Dronning Sonjas skolepris.

Prisen deles ut for sjette gang
Hennes Majestet Dronning Sonja har tatt initiativ til denne skoleprisen for likeverd og inkludering. Prisen deles ut for sjette gang i år. Vinneren velges ut av en jury ledet av professor dr. philos Edvard Befring. Prisen består av 150.000 kroner, et diplom og en litografi av kunstneren Eli Hovdenak.

Kriteriene for prisen
Dronning Sonjas skolepris deles ut en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering.

  • Skolen arbeider langsiktig, systematisk og kunnskapsbasert med elevenes læringsmiljø.
  • Skolen praktiserer likeverd og inkludering på en slik måte at hver enkelt elev opplever å bli verdsatt i et miljø preget av medvirkning, trygghet og fellesskap.
  • Skolen kjennetegnes ved positive relasjoner mellom elevene og de ansatte, og elevene imellom - og ved et godt samarbeid mellom skole og hjem.

Dronning Sonja deler ut prisen på Malakoff videregående skole 1. desember

Les juryens begrunnelse her: http://www.udir.no/Upload/Laringsmiljo/Skolepriser/Dronning_Sonjas_skolepris_2011_juryens_begrunnelse.pdf

Les mer om Malakoff videregående skole her: http://malakoff.vgs.no/


Kontaktpersoner:

Professor dr. philos Edvard Befring, juryleder
Tlf: 916 34 890

Marianne Nordengen, kommunikasjonsrådgiver i Utdanningsdirektoratet
Tlf: 907 65 748

 

 

Tags: