Nytt til skoleåret 2011-2012

I disse dager begynner rundt 60 000 elever i 1. klasse, og rundt 75 000 elever begynner i videregående skole. Dette er en spesiell skolestart, og skolens første møte med elevene etter terroren i Oslo og massakren på Utøya.

Her er noe av det nye som vil møte elevene i dette skoleåret.

Alt nytt til skoleåret finner dere her: http://www.udir.no/no/Regelverk/artikler_regelverk/Hva-er-nytt-til-skolearet-2011-2012/

Hva skjer når i skoleåret?

  • I august og september får elevene på Vg1 i videregående kartleggingsprøver i regning, lesing og engelsk, for å finne ut om noen elever trenger ekstra oppfølging.
  • I september, oktober og november får elevene på 5., 8. og 9. trinn de nasjonale prøvene i regning, lesing og engelsk. Prøvene gir styringsinformasjon for skoler, kommuner og staten.
  • I november og desember er det høsteksamen i videregående opplæring. Stort sett er dette elever eller privatister som tar opp fag, lærlinger og praksiskandidater.
  • I mars til mai vil elever på 1., 2. og 3. trinn ha kartleggingsprøver i leseferdighet, tallforståelse og regneferdighet og engelsk. Prøvene er for å finne ut om noen elever trenger ekstra oppfølging
  • I mai og juni er det vårens vakreste eventyr, eksamen i grunnskolen og i videregående.
  • Elevundersøkelsen, der elevene kan si hva de mener om læringsmiljøet på skolen, kan skolene gjennomføre både i høst- og vårsemesteret. Skolene må gjennomføre Elevundersøkelsen på 7. og 10. trinn og Vg1 i vårsemesteret.
  • Vi utvikler læreplaner til de nye valgfagene. Mer informasjon og tidsplan finner du på www.udir.no/valgfag

Dere kan følge med på vår kalender: http://www.udir.no/no/Stottemeny/Kalender-for-Utdanningsdirektoratet/

Når publiserer vi ny statistikk? Her er oversikten: http://www.udir.no/no/Stottemeny/Kalender-for-Utdanningsdirektoratet/?cci=39673

Kristine Strømmen, kommunikasjonsrådgiver, mobil 952 11 856
Gudrun K. Lægreid, kommunikasjonsrådgiver, mobil 918 14 955