Tone Mørk direktør for Statped

Utdanningsdirektoratet har ansatt Tone Mørk (58) som direktør for Statlig spesialpedagogisk støttesystem (Statped). 

Mørk kommer fra jobben som direktør for Nordens Välfärdscenter ved Nordisk Ministerråd i Stockholm. Samtidig har hun hatt permisjon fra stillingen som direktør for NAV Spesialenheter.

Statped tilbyr spesialpedagogisk støtte til alle kommuner og fylkeskommuner. Fra 1. januar 2013 skal brukerne ha likeverdig tilgang til tjenester i hele landet, og Statped omstilles fra 12 selvstendige spesialpedagogiske kompetansesentre til en regionalisert virksomhet med en felles leder. Statped har 800 ansatte.

– Tone Mørk er lederen vi har lett etter til Statped. Hun har bred erfaring fra omstillinger i og nyetableringer av offentlige virksomheter. Hun har også solid innsikt i feltet der brukerne skal ha tjenester, sier Annemarie Bechmann Hansen, divisjonsdirektør i Utdanningsdirektoratet.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på denne viktige og spennende jobben. Jeg er ydmyk i møte med utfordringen, men slik den ønskede utviklingen av Statped er presentert for meg, ligger dette godt innenfor mitt kompetanse- og interessefelt, sier Tone Mørk. – Hittil er jeg kjent med de spesialpedagogiske tjenestene som samarbeidspartner. Nå ser jeg frem til å komme på «innsiden», møte alle medarbeiderne og lære deres kompetanse å kjenne. Sammen skal vi arbeide for å videreutvikle tjenestene til å bli best mulig for brukerne, avslutter Mørk.

18 søkere ønsket stillingen som direktør for Statped. Mørk starter i jobben etter nærmere avtale med Utdanningsdirektoratet.

Mer informasjon om dagens Statped finnes på www.statped.no

Kontakt:
Svein Erik Moløkken, kommunikasjonsrådgiver i Utdanningsdirektoratet
Mobil: 928 63 896 

Tags:

Multimedia

Multimedia