Lånekassen med viktig milepæl for effektivisering

Report this content

Intelecom leverer ny løsning som tar kontaktsenteret opp i skyen

Som en del av Lånekassens digitale utvikling skal norske Intelecom bidra til å effektivisere driften og gi framtidsrettede muligheter i dialogen med deres over 1 million kunder.

Statens lånekasse for utdanning (Lånekassen) har inngått en avtale med den norske leverandøren av kommunikasjonsløsninger Intelecom om deres skybaserte kontaktsentertjeneste.

Viktig milepæl

Det at kontrakten ble gitt til Intelecom er i tråd med Lånekassen sin virksomhetsstrategi og underliggende IT-sourcingstrategier.

- Lånekassen har en sourcingstrategi hvor bruk av skytjenester er den prefererte leveranse- og driftsmodellen gitt at løsningene dekker våre funksjonelle og tekniske behov i tilstrekkelig grad. Intelecoms kontaktsenterløsning leveres som en Software-as-a-Service, og dette forventer vi vil gi direkte gevinster knyttet til fleksibilitet, skalering og standardisering. Dette er den første av våre kunderettede løsninger som kjører i den felles skyen, og anskaffelsen markerer derfor en viktig milepæl på IT-området i Lånekassen, sier IT-direktør Sigurd Eriksson. 

Tilgjengelig i mange kanaler

Anne-Berit Herstad, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen, sier at overgangen vil bety en forbedring i køsystemet for henvendelsene de får fra sine kunder.

- Vi kommer til å rute henvendelser på telefon, e-post og fra sosiale medier på en bedre måte internt. Dette gir oss enklere og mer effektive arbeidsrutiner, og et godt grunnlag for analyser. Samtidig ser vi at Intelecoms løsning har en spennende verktøykasse, som åpner for nye muligheter for dialog framover, sier Anne-Berit Herstad.

Børge Astrup, Managing Director for Intelecoms kontaktsenterdivisjon, forteller at løsningen vil gi Lånekassen en framtidsrettet plattform, som vil muliggjøre en mer effektiv dialog med kundene i mange kanaler.

- Intelecom vil i første omgang legge til rette for en mer effektiv drift og ressursstyring, og vil også på lengre sikt åpne for nye muligheter for dialog med kundene. Det gir Lånekassen mulighet til å forbedre servicen mot kundene framover. Dette viktige arbeidet er vi svært glade for å få lov til å være en del av, avslutter Børge Astrup.

Vil du vite mer om Intelecom, les mer her.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Børge Astrup, Managing Director Contact Centre Unit i Intelecom Group AS
T: +47 928 27 676
E: borge.astrup@intele.com

Om Intelecom:

Intelecom er en ledende tilbyder av kontaktsenterløsninger. Med over 18 års erfaring var Intelecom en av de første i verden til å utvikle et skybasert kontaktsenter. Intelecom leverer en svært fleksibel og skalerbar kontaktsenterløsning, og kan benyttes av fra én til flere tusen agenter samtidig, som kan sitte på hvilket som helst enhet, hvor som helst. Løsningen kan sømløst integreres med en rekke forskjellige applikasjoner. Bedriften har et klart fokus på innovasjon, og arbeider kontinuerlig med teknologi og produktutvikling. Intelecom er posisjonert som en utfordrer i Gartner Magic Quadrant for Contact Centre as a Service (CCaaS), Vest-Europa. Intelecom er en av de få kontaktsenterløsningene som er fullstendig multikanal og kundebehandlere kan håndtere henvendelser på Telefon, Epost, Chat, Sosiale medier og SMS i samme brukergrensesnitt. For mer informasjon besøk: www.intelecom.no

Om Lånekassen:

  • Lånekassen (Statens lånekasse for utdanning) administrerer utdanningsstøtte-ordningene i Norge. Lånekassen gir stipend og lån til utdanning i Norge og utlandet og krever lån tilbakebetalt. Lånekassen er underlagt Kunnskapsdepartementet.
  • Utdanningsstøtten gjennom Lånekassen skal bidra til å gjøre utdanning mulig, uavhengig av geografiske forhold, alder, kjønn, funksjonsdyktighet, økonomiske og sosiale forhold.
  • 422 000 elever, studenter og lærlinger søkte om støtte fra Lånekassen i undervisningsåret 2014–2015. Lånekassen har 1 035 500 aktive kunder (status per 31.12.2015).
  • Lånekassen tildelte 25,5 milliarder kroner i stipend og lån forrige undervisningsår.

Les mer om Lånekassen på lanekassen.no

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Sitater

Lånekassen har en sourcingstrategi hvor bruk av skytjenester er den prefererte leveranse- og driftsmodellen gitt at løsningene dekker våre funksjonelle og tekniske behov i tilstrekkelig grad. Intelecoms kontaktsenterløsning leveres som en Software-as-a-Service, og dette forventer vi vil gi direkte gevinster knyttet til fleksibilitet, skalering og standardisering. Dette er den første av våre kunderettede løsninger som kjører i den felles skyen, og anskaffelsen markerer derfor en viktig milepæl på IT-området i Lånekassen
Sigurd Eriksson, IT-direktør i Lånekassen
Vi kommer til å rute henvendelser på telefon, e-post og fra sosiale medier på en bedre måte internt. Dette gir oss enklere og mer effektive arbeidsrutiner, og et godt grunnlag for analyser. Samtidig ser vi at Intelecoms løsning har en spennende verktøykasse, som åpner for nye muligheter for dialog framover
Anne-Berit Herstad, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen
Intelecom vil i første omgang legge til rette for en mer effektiv drift og ressursstyring, og vil også på lengre sikt åpne for nye muligheter for dialog med kundene. Det gir Lånekassen mulighet til å forbedre servicen mot kundene framover. Dette viktige arbeidet er vi svært glade for å få lov til å være en del av
Børge Astrup, Managing Director for Intelecoms kontaktsenterdivisjon