Overvåk forretningskritisk kundehåndtering i sanntid

– Kvaliteten på kundehåndteringen er i dag så avgjørende at status bør rapporteres direkte inn i bedrifters styringssystemer, sier Christian Thorsrud, produktsjef i Intelecom Group. Selskapet styrker bedrifters overvåkning og styring av forretningskritisk kundebehandling i løsningen Intelecom Connect.

– Vi opplever at våre kunder i større grad etterspør bedre overvåking av kundehåndteringen, og at det er økende behov for mer fleksibilitet i måten bedrifter kan gjennomføre kundebehandlingen på.
Markedet trenger enda bedre verktøy for å håndtere endrede kundeforventninger, sier Christian Thorsrud, produktsjef i Intelecom Group.

Intelecom Group lanserer derfor tre nye funksjoner i den skybaserte kontaktsenterløsningen Intelecom Connect. Den norskutviklede løsningen inkluderer nå varsling i sanntid ved overskridelser av
terskelverdier i kontaktsenteret (KPI-alarm), forbedret dataeksport til alternative systemer for virksomhetskritisk informasjon og en ny webklient for kundebehandlerne.

– Kontaktsentere er ikke lenger de stasjonære kontorlandskapene folk flest kanskje forestiller seg. Vi ser at “bring your own device” (BYOD)-trenden fører til at kundebehandlere i større grad får velge hva slags enhet de vil jobbe på. Samtidig ser vi at flere bedrifter liker å tilby kundebehandlerne fleksibilitet i valg av arbeidssted. De ønsker også å kunne justere kapasitet raskt ved å lett kunne trekke inn flere medarbeidere til kontaktsenteret ved behov. Derfor har vi nå tilpasset Connect til de fleste flater, fra smarttelefoner til tavler og mer tradisjonelle PC-er eller Mac-er. Nå kan man bruke systemet på hva som helst og jobbe hvor som helst, sier Thorsrud.

Siden kontaktsenterløsningen er skybasert er det også enkelt å justere antallet brukere.

– Dagens forbrukere er både mobile og aktive på alle digitale flater, og det er viktig at både bedriftsledelse og kontaktsentere har løsninger som gjør dem like dynamiske i sin respons. Vi må sette bedriftene i stand til å respondere direkte på raske endringer i kunde-henvendelsene, sier Thorsrud.

Intelecom har derfor også integrert nye varslingsmuligheter slik at virksomhetskritisk informasjon om kundebetjeningen fanges opp raskere. Kundene kan i sanntid få varsel i overvåkningsverktøy, på sms eller i e-post om de ytelsesindikatorene de prioriterer høyest, som for eksempel trusler mot tjenestekvalitet i forbindelse med bemanning, saksbehandlingstid eller ventetid.

Kontakt: Christian Thorsrud, produktsjef for Connect i Intelecom Group, mobil: +4795721746, e-post: christian.thorsrud@intele.com

Om oss

Puzzel er en av Europas ledende leverandører av kontaktsenterløsninger og er med over 20 års erfaring blant de første som utviklet en skybasert kontaktsenterløsning. Puzzel omfatter også ledende mobile kommunikasjonstjenester og interaktive betalingsløsninger, og leverer en fleksibel og tilpassbar plattform for all kundeinteraksjon. Alt for å møte mogendagens behov for omnikanalløsninger for effektiv kundedialog. Puzzel’s løsninger kan tilpasses slik at alt fra en til flere tusen agenter kan betjene sine kunder fra en valgfri enhet fra hvor som helst og med sømløs integrasjon med alle tenkelige applikasjoner. Puzzel har hovedkontor i Oslo og sysselsetter 150 personer i sex land, der alle brenner for å levere innovative kundeinteraksjonsløsninger. For mer informasjon, besøk www.puzzel.no

Abonner