Q-Free – Ny aksjekapital registrert

Det vises til børsmeldinger publisert 2. og 3. november 2011. 

 

Kapitalforhøyelsen i forbindelse med den rettede emisjonen i Q-Free ASA er nå registrert i Foretaksregisteret.

Etter registreringen av aksjene utgjør selskapets aksjekapital NOK 25 175 919,22, fordelt på 66 252 419 aksjer, hver pålydende NOK 0,38. Det ventes at de nye aksjene vil bli registrert på tegnernes VPS-konto i dag, og at det fra og med i dag, den 10. november 2011, vil være mulig å handle i de nye aksjene på Oslo Børs. 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Trondheim 10 november 2011

 

 

Tags:

Om oss

Q-Free is Europe’s leading supplier of electronic toll collection (ETC) systems and has delivered the national tolling systems for Norway and Portugal. Q-Free has installed the congestion charging technology in Stockholm, Sweden, and is bidding for the second stage of the Congestion charging project in London. Q-Free systems have also been installed in cities in Greece, Australia, Croatia and Chile.

Abonner