Reach for Change deler ut 550 000 NOK og gir tre nye sosiale entreprenører oppfølgning og støtte i 2016!

Siden mai har Reach for Change jaktet på årets Game Changer 2015. En person som har en innovativ løsning på et problem som rammer barn og unge i Norge. Med støtte fra flere eksperter, valgte vi ut 8 ideer som fikk delta i et tre måneders intensivt akselerator-program som vi avholdt i samarbeid med Ferd Sosiale Entreprenører. Nå presenteres endelig årets Game Changer og de to finalistene som får en plass i inkubatorprogrammet til Reach for Change. De tre løser utfordringer som omhandler tabuer rundt funksjonsnedsettelser, mangel på kontakt med sin tillitsvoksen samt lav faglig utvikling i skolen, basert på kultur- og språkbarrierer. 

For andre året på rad kårer Reach for Change i samarbeid med MTG, der TV3, Viasat og P4 er prosjektpartnere, årets Game Changer. En ildsjel som har løsninger på et utbredt problem som rammer barn og unge i Norge. Game Changeren mottar et stipend på 550 000 kr, som gjør at gründeren kan jobbe heltid med sin idé for å raskere kunne videreutvikle og skalere løsningen. I tillegg velger vi ut sosiale entreprenører til som får en plass i Reach for Change sitt inkubatorprogram. Det betyr at fra januar 2016 vil Reach for Change jobbe med seks sosiale entreprenører som er med på å hjelpe barn og unge i Norge til å få en bedre hverdag.

Vi har i tre måneder jobbet tett med de nye sosiale entreprenørene vi har invitert inn i vårt inkubatorprogram. Det er genuine ildsjeler som har et oppriktig engasjement for å løse det problemet de jobber med. De motiverer mennesker rundt seg og klarer å få med seg andre til å jobbe mot det samme målet. De er inspiratorer som utvilsomt vil klare å skape en positiv endring i det norske samfunnet og løfte frem bedre løsninger som setter barnas stemme i førersetet, slik at deres rettigheter blir oppfylt. Sier Kristine Laake, Norgesansvarlig for Reach for Change. Det er en stor glede å få jobbe med disse tre organisasjonene og være med på deres reise mot å bli bærekraftige og kunne gjøre livet bedre for enda flere barn og unge.

Reach for Change støtter sosiale entreprenører i 17 land. I 2015 har vi valgt ut nye sosiale entreprenører som skaper en bedre hverdag for barn og unge i Bulgaria, Russland, Tsjad, DR Kongo, Ghana, Rwanda, Tanzania, Etiopia, Senegal, Danmark, Sverige, Litauen, Lativa, Estland, Kroatia og Norge.

De tre vinnerne får en plass i inkubatorprogrammet til Reach for Change – et globalt nettverk av sosiale entreprenører, rådgivning fra noen av de skarpeste hjernene i våre partnerbedrifter i opp til fem år, i tillegg får Game Changeren et stipend. Målet med inkubatorprogrammet er at den sosiale entreprenøren skal få et tydeligere fokus i hva de ønsker å oppnå og kunne skalere opp sin løsning slik at produktet eller tjenesten kan nå ut til mange barn og unge, i tillegg til å skape en langvarig og systematisk forandring i barn og unges liv.

Vinneren av årets Game Changer konkurranse er:

Atlas Kompetanse – Fridawsa Ahmed og Saad Hashi

Språk- og kulturbarrierer bidrar til at barn med flerkulturell bakgrunn ikke får den oppfølgingen de har behov for fra foreldre, for å lykkes i skolen.

Atlas Kompetanse bedrer samarbeidet mellom lærere og foreldre med flerkulturell bakgrunn, der foreldrene får kunnskap og kompetanse på sitt morsmål om hvordan de kan bidra til at deres barn kan utvikle seg bedre i løpet av skoletiden både faglig og sosialt.

http://atlaskompetanse.no/

De to øvrige Change Leaderne som får en plass i vår inkubator er:

HEI! – Merete Grimeland og Therese Byhring

Noen ungdommer i Norge har ikke en voksen ressurspersoner de kan kontakte på egne premisser. Det kan gi en følelse av utrygghet og at ingen bryr seg om det går bra eller dårlig. HEI! er en kryptert chatteapp som tillater unge å ha kontakt med sin viktigste tillitsperson i hjelpeapparatet, uavhengig av arbeidstid på en trygg måte og på egne premisser.
http://heiheihei.no/

Abloom Filmfestival – Faridah Shakoor
Mange barn med funksjonshemninger som kommer fra familier med flerkulturell bakgrunn opplever isolasjon og ensomhet i tillegg til at de ikke får det hjelpen de har rett på. Abloom Filmfestival er en møteplass om og for mennesker med funksjonshemninger, for å bryte ned utbredte fordommer og tabuer i mange flerkulturelle miljøer i Norge, slik at foreldrene både tør å be om og skjønner hvordan støtte barna deres kan få og har krav på.
http://www.abloom.no/

Kristine Laake 
Country Manager Norway
kristine.laake@reachforchange.org
47 459 11 315

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Sitater

Vi har i tre måneder jobbet tett med de nye sosiale entreprenørene vi har invitert inn i vårt inkubatorprogram. Det er genuine ildsjeler som har et oppriktig engasjement for å løse det problemet de jobber med. De motiverer mennesker rundt seg og klarer å få med seg andre til å jobbe mot det samme målet. De er inspiratorer som utvilsomt vil klare å skape en positiv endring i det norske samfunnet og løfte frem bedre løsninger som setter barnas stemme i førersetet, slik at deres rettigheter blir oppfylt
Kristine Laake