Del

Sitater

Vi ser at ideene til de fire vi har jobbet med i høst, har fått næring til å vokse seg enda skarpere og at personene bak har kommet et langt stykke lengre med utviklingen av sine virksomheter denne høsten. Det har vært vanvittig morsomt å se hvordan de fire har spisset budskap sitt, tydeliggjort behovet for løsningene sine og ikke minst, klart å få med seg nye partnere, kunder og støttespillere underveis. Samtlige av disse fire har overbevist andre om sin idé. Samtlige har vist at deres idé kan være med på å endre verden. Og endre hverdagen for barn i Norge.
Kristine Laake
Vi ser at dette er en givende måte å utvikle egne ressurser på. Samarbeidet gir rom for våre ansatte til å bistå med sin ekspertise inn mot en annerledes kunde, samtidig som de får være med på å bidra til nyskapende samfunnsnyttige løsninger, som har til hensikt å bedre hverdagen for barn og unge.
Annegrete Mathisen, HR-direktør i Føyen Torkildsen
Et spesialtilpasset program for integrering av mindreårige asylsøkere er et svært godt formål, og vi tok derfor kontakt med Reach for Change som har omfattende kompetanse på tiltak for å bedre levevilkår for barn og ungdom. Gjennom Reach for Change får vi tilgang på global kompetanse og et profesjonelt apparat for tilrettelegging og oppfølging av programmet.
Just Erik Næss
Vi har i tre måneder jobbet tett med de nye sosiale entreprenørene vi har invitert inn i vårt inkubatorprogram. Det er genuine ildsjeler som har et oppriktig engasjement for å løse det problemet de jobber med. De motiverer mennesker rundt seg og klarer å få med seg andre til å jobbe mot det samme målet. De er inspiratorer som utvilsomt vil klare å skape en positiv endring i det norske samfunnet og løfte frem bedre løsninger som setter barnas stemme i førersetet, slik at deres rettigheter blir oppfylt
Kristine Laake
”Vi er veldig glade for å kunne tilby en Akselerator i samarbeid med Ferd Sosiale Entreprenører. Dette gjør at vi i Reach for Change vil kunne støtte enda flere sosiale entreprenører, enn de vi støtter i dag gjennom vårt inkubatorprogram. Det er ekstra gledelig at vi gjør dette i samarbeid med Ferd Sosiale Entreprenører, som vi deler mange likhetstrekk med og som også jobber for å skape et større miljø av sosiale entreprenører i Norge”
Kristine Laake
Det finnes en økende forståelse for at sosial entreprenører kan bidra til å løse utfordrende samfunnsproblemer. Vi er glade for og stolt over at vår modell har vist at den skaper positiv endring for barn i et stort antall land på tvers av flere ulike verdensdeler.
Sara Damber, medgründer og CEO for Reach for Change
Velg en tidsperiode -
det finnes ingen resultater som samsvarer med ditt søk
det finnes ikke flere reultater som samsvarer med ditt søk
Tilbake til toppen

Abonner

Twitter

Youtube