Sparebankstiftelsen Østfold Akershus støtter nytt program for enslige mindreårige asylsøkere med 700 000 kroner!

Report this content

Sammen med Reach for Change vil Sparebankstiftelsen Østfold Akershus støtte et program for enslige mindreårige flyktninger i Østfold og Akershus. Samarbeidet mellom Sparebankstiftelsen Østfold Akershus og Reach for Change, gir den sosiale entreprenøren Catalysts, som er med i Reach for Change sitt inkubatorprogram, mulighet til å rulle ut sitt program i Østfold og Akershus og levere sine tjenester til en ny målgruppe. Catalysts, et program initiert av Lisa Cooper, er i utgangspunktet rettet mot ungdom som er i faresonen for å falle ut av videregående skole. I Østfold og Akershus har Catalystsprogrammet til hensikt å skape bedre forutsetninger for enslige mindreårige flyktninger, når det gjelder etablering av nettverk, skolegang og deltakelse i samfunnet. I løpet av de neste 12 månedene vil 60 – 80 enslige mindreårige flyktninger i Akershus og Østfold delta i mentor og coaching programmet til Catalysts, med oppfølgning og støtte fra Reach for Change.

Vi har erfaring fra gjennomføring av Catalysts mentor og coaching program i Oslo, og her har vi fått positive resultater, sier Lisa Cooper. Vi ser nå frem til å ta med oss denne læringen til Østfold. Vi vil skreddersy vårt program til enslige mindreårige asylsøkere og flyktinger i Østfold og bidra til at de blir raskere inkludert i det lokale samfunn og ansett som en ressurs for miljøet. Vi vil også jobbe målrettet for å bygge opp og styrke selv-tillitten til disse ungdommene for å sikre at de holder seg i utdanning og får relevant arbeid. Vi planlegger å ha 3 kull med ca. 20 ungdommer hver. Første kull blir startet opp på mottak i Spydeberg og andre kull i Fredrikstad område og en tredje i Moss. Den 31.august på Litteraturhuset i Fredriksstad vil vi lansere programmet med en mini-seminar med et faglig fokus på mentoring og inkludering som vi vil også bruke som anledning å rekruttere mentorer fra lokal miljøet.

5297 enslige mindreårige søkte asyl i Norge i 2016, mer enn en firedobling fra 2014, da 1204 enslige mindreårige søkte om opphold. Tallene er vesentlige høyere i Sverige, der nærmere 40 000 enslige mindreårige søkte om opphold i 2015. Denne gruppen er den mest utsatte og sårbare i samfunnet, mange bærer på traumer og vonde opplevelser, de har kommet til et nytt land med ukjent språk og kultur, de mangler nære og trygge omsorgspersoner, og har rett på beskyttelse, trygghet og oppfølgning. Vi er i en situasjon der det ikke er mulig å la være å handle, sier Kristine Laake, country manager i Reach for Change Norge. Vi leser med gru, ukentlig historier om barn på flukt, barn som har mistet familiene sine på veien og barn som blir sendt fra familien i håp om en bedre fremtid. Reach for Change ønsket å ta et krafttak for å gjøre forholdene bedre for disse barna, ved å finne løsninger på utfordringer som vi vet barna opplever. Vi setter nå i gang et prosjekt som går på tvers av både Norge og Sverige, der vi finner eksisterende løsninger som vi vet fungerer og tilpasser innholdet slik at løsningen tilpasses til en ny målgruppe; enslige mindreårige asylsøkere. Catalysts er den norske aktøren vi jobber med i dette samarbeidet, i tillegg vil Reach for Change også støtte en håndfull sosiale entreprenører i Sverige. Målet er å bedre integrerings-prosessen, ved å tilrettelegge for flere og bedre tilbud til den mest sårbare gruppen i samfunnet. Det er store behov for bedre tjenester for denne sårbare gruppen innen helse, bolig, utdanning, tilknytting til arbeidsmarkedet og tjenester som bidrar til sosial inkludering.

Etter nye strategiske retningslinjer har Sparebankstiftelsen Østfold Akershus valgt å jobbe med utvalgte prosjekter blant annet innenfor sosialt entreprenørskap. Vårt mål er å skape varige verdier gjennom samarbeid med andre aktører, sier daglig leder Just Erik Næss i Sparebankstiftelsen Østfold Akershus. Vi ønsker å bidra til å skape arenaer for mestring, økt livskvalitet og nyskaping, og vil prioritere gaveformål hvor stiftelsen kan utgjøre en forskjell. Et spesialtilpasset program for integrering av mindreårige asylsøkere er et svært godt formål, og vi tok derfor kontakt med Reach for Change som har omfattende kompetanse på tiltak for å bedre levevilkår for barn og ungdom. Gjennom Reach for Change får vi tilgang på global kompetanse og et profesjonelt apparat for tilrettelegging og oppfølging av programmet.

Samarbeidet med Sparebankstiftelsen Østfold Akershus er et stort steg i riktig retning. Denne satsningen gjør at vi kan nå ut til en enda flere av de mest utsatte barna som bor i Norge. Og at Catalystsmetoden kan spres til enda flere som kan dra nytte av den! Vi gleder oss veldig til å komme i gang, sier Laake. 

     

Kristine Laake
Country Manager Norway, Reach for Change
Kristine.laake@reachforchange.org
459 11 315

Reach for Change støtter Change Leadere, personer med banebrytende ideer som gjør livet bedre for barn og unge. Vi tilbyr økonomisk støtte, kompetanse og tar dem inn i vårt nettverk, for å hjelpe dem med å utvikle sine ideer og sin virksomhet. Totalt støtter vi Change Leadere i 17 land, på tvers av tre kontinenter. Reach for Change er en ideell stiftelse som ble grunnlagt av Kinnevik, sammen med Sara Damber.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Sitater

Et spesialtilpasset program for integrering av mindreårige asylsøkere er et svært godt formål, og vi tok derfor kontakt med Reach for Change som har omfattende kompetanse på tiltak for å bedre levevilkår for barn og ungdom. Gjennom Reach for Change får vi tilgang på global kompetanse og et profesjonelt apparat for tilrettelegging og oppfølging av programmet.
Just Erik Næss