Reach for Change og Eivind Astrups Allmennyttige Stiftelse inngår treårig samarbeid for å bedre fremtiden til barn i barnevernet

Ungdom med barnevernserfaring stiller i gjennomsnitt betydelig dårligere senere i livet enn annen ungdom. Eivind Astrups Allmennyttige Stiftelse og Reach for Change inngår derfor et samarbeid for å støtte den sosiale entreprenøren Løvetannakademiet med en plass i inkubatorprogrammet til Reach for Change.  Sammen vil de to stiftelsene tilby kapital og kompetanse slik at Løvetannakademiet kan videreutvikle løsninger for å skape bedre framtidsutsikter  for barn og unge som er eller har vært  under  barnevernet. 

Løvetannakademiet jobber i hovedsak med ungdom i alderen 15 – 20 år. Det utvikles ulike kurs for å gjøre ungdommene i stand til selv å være med på å forme egen fremtid og bli mer motivert til å ta imot forlenget støtte fra barnevernet, også etter fylte 18 år. Målet til de to gründerne, Camilla Tryti og Sandrina Sandell, er å muliggjøre et godt voksenliv, uavhengig av barndom.

«Etter et 12-ukers akselerator-program så vi at Løvetannakademiet har hevet seg til et nivå hvor de passer godt inn i inkubatorprogrammet vårt», sier Kristine Laake, country manager i Reach for Change, «vi er derfor spesielt glad for at også Astrup stiftelsen vil engasjere seg i Løvetannakademiet». Utover  kompetanse og  nettverk, vil stiftelsen bidra med  NOK 1,6 millioner, fordelt over tre år.

Eivind Astrups Allmennyttige Stiftelse ble etablert i desember 2014. Virksomheten er rettet mot prosjekter og tiltak som kan støtte ungdom som kan være i faresonen for å «falle utenfor». Nedslagsfeltet er hovedsakelig Oslo & omegn.

Kristine Laake
Country Manager Norway, Reach for Change
Kristine.laake@reachforchange.org
459 11 315

Reach for Change støtter Change Leadere, personer med banebrytende ideer som gjør livet bedre for barn og unge. Vi tilbyr økonomisk støtte, kompetanse og tar dem inn i vårt nettverk, for å hjelpe dem med å utvikle sine ideer og sin virksomhet. Totalt støtter vi Change Leadere i 18 land, på tvers av tre kontinenter. Reach for Change er en ideell stiftelse som ble grunnlagt av Kinnevik, sammen med Sara Damber.

Tags:

Om oss

Reach for Change støtter Change Leadere, personer med banebrytende ideer som gjør livet bedre for barn og unge. Vi tilbyr økonomisk støtte, kompetanse og tar dem inn i vårt nettverk, for å hjelpe dem med å utvikle sine ideer og sin virksomhet. Totalt støtter vi Change Leadere i 17 land, på tvers av tre kontinenter. Reach for Change er en ideell stiftelse som ble grunnlagt av Kinnevik, sammen med Sara Damber.

Abonner

Multimedia

Multimedia