Reach for Change og Modern Times Group har kåret årets Game Changer 2016!

Modern Times Group og Reach for Change har sett etter en visjonær person som har store og modige ideer som vil kunne gjøre hverdagen og fremtiden til barn og unge i Norge bedre. Det stod mellom fire sterke kandidater, de jobber alle med problemstillinger som er utbredt og som trenger nye løsninger. Det er nå tredje året på rad at Modern Times Group og Reach for Change kårer en Game Changer.

At én person med én idé kan endre verden er noe Reach for Change ikke bare tror på, men vet er sant. Én person og én idé er nok. Deretter trenger disse personene støtte rundt seg til å virkeliggjøre ideen, for å la den vokse. 

Siden mai har Reach for Change, sammen med TV3, Viasat og P4 i Modern Times Group, søkt etter hvem som skulle vinne den gjeve tittelen "Årets Game Changer" og samtidig få motta 550 000 NOK til å kunne fokusere på å videreutvikle sin idé samt få rådgivining og kompetanseheving gjennom vårt inkubatorprogram. 

Kampanjen og jakten på årets Game Changer 2016 har vært en spennende reise. Vi har truffet mange ildsjeler, med stort engasjement, pågangsmot og ikke minst en sterk tro, på at nettopp har løsningen på problemstillingen de søker å løse. Vi har sett etter en smart, modig og løsningsorientert person, med ideer som kan være med på å skape en betydelig endring for mange barn; en løsning som er skalerbar og som det er et tydelig behov for, hos mange barn og unge.

Sammen med Ferd Sosiale Entreprenører, har Reach for Change holdt en 12 ukers akselerator. En akselerator som ble avholdt for andre året på rad. Dette har gitt Reach for Change muligheten til å bli godt kjent med de fire Game Changer kandidatene, som ble kvalifisert ut fra søkermassen. I løpet av de 12 ukene, har det skjedd en betydelig utvikling hos samtlige. "", sier Kristine Laake, Country Manager i Reach for Change.  

Sammen med en rekke eksperter og andre aktører på feltet, ble beslutningen om årets Game Changer fattet. 13. desember samlet juryen seg. Juryen bestod av partnerene til Reach for Change; Modern Times Group, Ferd Sosiale Entreprenører, Sparebankstiftelsen Østfold Akershus og Kavlfondet, i tillegg til deltakelse fra Innovasjon Norge og Ashoka. 

InterBridge ble kåret til årets Game Changer og vinner dermed både en plass i inkubatorprogrammet til Reach for Change, samt Game Changers tilskuddet på 550 000 NOK. 
Nassima Dzair, grunnlegger og daglig leder av InterBridge har et sterkt pågangsmot, og har allerede fått gode resultater fra arbeidet til InterBridge. Nassima er ikke redd for å tenke stort og drømmer om å endre innholdet i skolen, til å ha et større fokus på forståelse for ulike bakgrunner og være med på å bygge dialog og fellesskap og forbygge utenforskap. 

Mer info om årets Game Changer og alle de nye Change Leaderne i Reach for Change sin portefølje:

InterBridge: Interbrigde skaper en plattform for ungdom mellom 13 - 18 år, der de bygger fellesskap på tvers av sosial bakgrunn, ulike bydeler og opphav. De øker kunnskapen til ungdommen, om seg selv, de rundt seg og samfunnet forøvrig. For at disse skal kunne ta ansvar for å skape et bedre relasjoner og lokalsamfunn.

Fysak Camp: Fysak Camp tilbyr allsidig aktivitet til barn fra 4.-7.klasse, der barn kan finne andre mestringsarenaer enn i de tradisjonelle konkurranse-idrettene. Dette gjør de for å øke gleden ved fysisk aktivitet hos barn og gi dem et godt utgangspunkt for god helse livet ut. 

Løvetannakademiet: Uten tilstrekkelige ferdigheter og sosial støtte i overgangen fra ungdom til voksen, er veien til sosial eksklusjon, rus, depresjon og drop-out ofte kort, spesielt for barn i barnevernet. Løvetannakademiet tilbyr kurs om tilbudene som finnes, samt kurs i nødvendige livsferdigeheter som forbereder ungdommene på tiden etter fylte 18 år. 

Generasjonsmøtet M: Generasjonsmøtet M tilbyr besøkstjenester til sykehjem, hvor ungdommer mellom 14 og 19 år jobber som besøksvenner. Unge og gamle skaper unike og verdifulle generasjonsmøter gjennom ulike aktiviteter og gode samtaler. 

Kristine Laake
Country Manager Norway, Reach for Change
Kristine.laake@reachforchange.org
459 11 315

Reach for Change støtter Change Leadere, personer med banebrytende ideer som gjør livet bedre for barn og unge. Vi tilbyr økonomisk støtte, kompetanse og tar dem inn i vårt nettverk, for å hjelpe dem med å utvikle sine ideer og sin virksomhet. Totalt støtter vi Change Leadere i 17 land, på tvers av tre kontinenter. Reach for Change er en ideell stiftelse som ble grunnlagt av Kinnevik, sammen med Sara Damber.

Om oss

Reach for Change støtter Change Leadere, personer med banebrytende ideer som gjør livet bedre for barn og unge. Vi tilbyr økonomisk støtte, kompetanse og tar dem inn i vårt nettverk, for å hjelpe dem med å utvikle sine ideer og sin virksomhet. Totalt støtter vi Change Leadere i 17 land, på tvers av tre kontinenter. Reach for Change er en ideell stiftelse som ble grunnlagt av Kinnevik, sammen med Sara Damber.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Sitater

Vi ser at ideene til de fire vi har jobbet med i høst, har fått næring til å vokse seg enda skarpere og at personene bak har kommet et langt stykke lengre med utviklingen av sine virksomheter denne høsten. Det har vært vanvittig morsomt å se hvordan de fire har spisset budskap sitt, tydeliggjort behovet for løsningene sine og ikke minst, klart å få med seg nye partnere, kunder og støttespillere underveis. Samtlige av disse fire har overbevist andre om sin idé. Samtlige har vist at deres idé kan være med på å endre verden. Og endre hverdagen for barn i Norge.
Kristine Laake