Dela

Om oss

Reach for Change är en global organisation som genom accelerator- och inkubatorprogram stöttar lokala sociala entreprenörer i att utveckla sina idéer som gör livet bättre för barn och unga. Reach for Change har sedan 2010 stöttat över 1000 sociala entreprenörer i 18 länder, som i sin tur har påverkat över fyra miljoner barn.

Kontakt

Citat

Det har varit helt fantastiskt att samtala med de här människorna som sitter på så mycket makt och kunskap att förändra. Jag tror att alla med ambitioner om att bidra till en mer hållbar värld kan hitta inspiration och konkreta tips för ett långsiktigt hållbarhetsarbete i de här samtalen, säger Sofia Breitholtz, vd på Reach for Change.
Sofia Breitholtz
Att sätta tydliga och ambitiösa mål och sedan vara transparent och prata om dom, det tror jag sätter både en intern och extern press vilket driver förändring på riktigt
Kinneviks vd Georgi Ganev i Reach for Change-podden
Det är inte bara konsumtion och snabba kickar som är livet. Det är även ett mer långsiktigt tänk, att tänka utanför sig själv och hur man kan vara med och bidra till en bättre värld. 
Storytels vd Jonas Tellander i Reach for Change-podden
I Sverige är inköpare och upphandlare den viktigaste hållbarhetsprofessionen. Som företag vill man gärna göra hållbarhet en fråga för PR & kommunikation men lägg det åt sidan och börja istället utbilda era inköpare och upphandlare i att ta rätt beslut och hitta verktyg för uppföljning.
Människorättsjuristen Parul Sharma i Reach for Change-podden
Vi behöver nytänkande lösningar för att bli bättre på att integrera barn och unga, och vi behöver också bli bättre på att förstå vilka insatser som faktiskt fungerar. Den här rapporten bidrar till att komplettera bilden av vilken typ av insatser som behövs
Nicklas Wallberg, Sverigechef Reach for Change
Det är uppenbart att människor i allmänhet inte litar på att en enskild sektor ska kunna lösa de samhällsproblem vi står inför. Vi behöver bli bättre på att samarbeta på smarta sätt över sektorsgränser, så att alla olika delar av samhället kan bidra med vad de är bäst på.
Sofia Breitholtz, vd Reach for Change.
Det här är ett exempel på hur fler kreativa och nytänkande lösningar kan bryta utanförskap och öppna upp samhället för barn och ungdomar som kommit till Sverige. Tjänsten kan förhoppningsvis vara ett bra verktyg för bland annat organisationer som Kompis Sverige som gör ett fantastiskt jobb med att matcha ihop ensamkommande ungdomar med etablerade svenska ungdomar.
Sofia Breitholtz, VD, Reach for Change
Vi ser fram emot att testa lösningen och se hur den kan appliceras på bästa sätt. Oavsett vilket språk människor som bor i Sverige talar är det viktigt att de förstår och kan engagera sig i landets samhällsfunktioner. När denna produkt väl är redo för massanvändning finns det inga gränser för den kommunikationspotential det kan skapa i samhället. Med detta initiativ kan Nokia, tillsammans med sina kunder leverera teknikens fördelar till vårt samhälle.
Peter Wennerström, chef för CBT Norden och Baltikum, Nokia
Tele2 strävar alltid efter att skapa innovation och bättre liv för barn och unga. Vi är glada över att kunna kombinera dessa passioner i detta projekt som syftar till att göra det möjligt för ensamkommande ungdomar att leva ett mer uppkopplat liv och därmed kunna bidra till samhället i en större del. Jag ser fram emot att se resultaten från testperioden och den positiva förändring vi kan åstadkomma tillsammans med Reach for Change och Nokia.”
Viktor Wallström, kommunikationsdirektör, Tele2 AB
Tillsammans med IKEA Foundation kommer vi att utveckla lösningar som gör stor och mätbar skillnad för barn och unga i Etiopien
Sofia Breitholtz
Jag kan inte tänka mig en mer spännande utmaning just nu än att leda Reach for Change in i nästa fas. Reach for Change har utvecklat en kraftfull modell för att kombinera entreprenörskap och innovation med ett starkt engagemang för utsatta barn.
Sofia Breitholtz
Jag är otroligt stolt över den resa vi har gjort och glad att kunna lämna över stafettpinnen till Sofia för att driva arbetet vidare.
Sara Damber
Att ge ensamkommande barn och unga förutsättningar att skapa sig ett nytt liv här i Sverige är en ödesfråga för oss alla. Vi tror vi att Sverige kan bli världsledande på detta område, men det krävs nya samarbeten mellan beslutsfattare, civilsamhälle och näringsliv.
Hans Vindeland
Hans engagemang i barns villkor och hans djupa kunskap kring kommunikation och policyfrågor kommer att stärka oss som organisation och vitalisera debatten om ensamkommande barn och ungas villkor i Sverige idag.
Sara Damber, vd Reach for Change
– Hur vi tar hand om de barn och unga som kommer hit ensamma är en ödesfråga för oss alla, och det finns inga färdiga lösningar. Vi behöver nya bättre idéer, och vi behöver nya samarbeten mellan olika sektorer. Om vi kan ta vara på den kraft som finns i civilsamhället tror vi att Sverige kan kliva fram som en internationell förebild på det här området, säger Sara Damber, vd Reach for Change.
Sara Damber
–Vi insåg att, för att hjälpa barn i sorg måste man arbeta förebyggande genom tidiga insatser. När något inträffar lever vi med föreställningen att det stöd vi behöver erbjuds av samhället. Tyvärr är det många gånger så att de flesta barn i sorg får stöd först då de utvecklat en följdproblematik som kan tillskrivas en psykiatrisk diagnos. Detta kände vi var ett viktigt samhällsproblem som vi ville förändra och där vi verkligen kunde göra skillnad.
Catharina Richter, Randiga huset.
–Det här är en problematik som samhället och politikerna måste ta på allvar. Enligt lag har barn som anhöriga i Sverige rätt till information, råd och stöd men Socialstyrelsens rapport visar att detta är ett ansvar som inte alltid uppfylls. Det här måste vi ändra på.
Monica Nanni, Randiga huset.
– Det har betytt så mycket för oss att få hjälp och stöd av Reach for Change. Dels för att vi fått möjlighet att lägga all vår tid och engagemang på Randiga Huset och lyfta upp det här problemet till samhällsnivå. Men också för alla barn. För dem kändes det som ett stort erkännande att man valde att se dem i deras situation.
Catharina Richter, Randiga huset.
– Vi vet att en person kan göra stor skillnad och Catharina och Monica är exempel på detta. Med sann passion och entreprenörsanda har de sett ett samhällsproblem för barn och löst det med en innovativ idé. Syftet med Reach for Changes inkubatorprogram är just att möjliggöra för personer som Catharina och Monica att kunna fokusera fullt ut på sin idé, få den att växa, utvecklas och hjälpa så många barn som möjligt
Natalie Engdahl, Sverigechef, Reach for Change.
– Dessa fyra sociala entreprenörer visar den ljusa framtid vi alla kan skapa för Sverige. Ibland kan det kännas som om problemen är många, men att se deras innovativa lösningar och passion för att förbättra livet för barn borde verkligen ge oss alla hopp. Vi ser mycket fram emot att börja arbeta med dem under 2016 och hjälpa dem att växa till hållbara organisationer och göra livet bättre för ännu fler barn.
Alex Budak, Sverigchef Reach for Change
– Jag har varit engagerad ideellt under många år nära unga med psykisk ohälsa. Från början var jag glad och stolt över att bidra med det jag kunde, men efter en tid byttes det ut mot en frustration kring att många unga uttryckte att den hjälp de behövde inte fanns. Till slut startade jag Tilia – med drömmen om en värld där vuxna har mer kunskap, tid, lyssnar mer och bemöter unga bättre, både i vården, skolan och i nära relationer. Att man ses som en människa, inte en diagnos eller patient.
Annesofie Blixt, grundare Tilia
– I det större perspektivet borde vi prata mer om vårt sätt att se på barn: Ser vi dem verkligen som egna aktörer? Har de en egen röst? Eller ser vi dem bara som ett bihang till ett föräldrapar? Vi vuxna har så mycket att lära och ta hjälp av från barnen om vi bara öppnar våra öron
Elin Wernquist
– Den största utmaningen är att alla måste förstå, lyssna och tro på barnet. Det är lätt att anta att så redan är fallet men tyvärr är det inte vår erfarenhet. Det största hindret ligger i att barnen inte blir trodda
Kate Albright.
- Vi sammanställer barnens historier och använder i dialog med myndigheter. På så vis kan vi lobba för barnens önskemål när det exempelvis gäller prioriteringar i budgeten
Kiiya JK
Jag hoppas få se ett tchadiskt samhälle där barn med kognitiva funktionssvårigheter är självständiga, respekterade och integrerade medborgare och där den tchadiska befolkningen har ökade kunskaper om de faktiska orsakerna bakom funktionsnedsättningar, vilket inte är fallet idag
Adoumkidjim Naiban.
Vårt arbete på Gabriella Center handlar mycket om att utveckla barnens färdigheter så att de också utvecklar ett självförtroende. Vårt mål handlar lika mycket om att förändra barnens självkänsla – för de anammar ofta samhällets syn på dem som värdelösa
Brenda Deborah-Shuma
För att utveckla det Ghananska samhället måste vi ändra attityden hos både barnen och föräldrarna. Min förhoppning är att ge barnen så pass mycket självförtroende att de vill stanna kvar i skolan och få dem att förstå att det finns en ljus framtid för dem, trots att de exempelvis är unga mödrar
Cecilia Fiaka
Vi behöver ändra samhällets syn på ungdomarna och vi måste tidigt identifiera riskungdomarna och hjälpas åt att fånga upp dem. Olika ungdomar behöver olika stöd och jag lär mig efter resans gång, jag får så mycket uppmuntran av ungdomarna och jag känner mig mycket hoppfull inför framtiden!
Susan Sabaa
– I Filipinerna behöver myndigheterna ta tag i behovet av utbildning och sjukvård för alla barn. Vi måste göra dem mindre sårbara för slavhandlarnas löften. Barnens rätt måste sättas främst i all politik.
Cecilia Oebanda
– Man måste börja med skolan i tidig ålder, låta barnen vara med. Man måste prata om vad mänskliga rättigheter är, lära sig förstå lagar, använda opinionsbildande studiematerial, bjuda in föräldrar via SFI och engagera föräldrarna till elever. Det är icke-kontakten mellan föräldrar, barn, skolan och samhället som skapar risk för tvångsäktenskap.
Arkan Asaad
- I det större perspektivet borde vi prata mer om vårt sätt att se på barn: Ser vi dem verkligen som egna aktörer? Har de en egen röst? Eller ser vi dem bara som ett bihang till ett föräldrapar? Vi vuxna har så mycket att lära och ta hjälp av från barnen om vi bara öppnar våra öron
Elin Wernquist
- Jag tror mycket av arbetet med att förhindra barnmisshandel handlar om att förändra normer. Jag menar att Sverige har en ledande position i det arbetet och borde ses som förebild för andra länder. Barn är inte bara föräldrarnas ägodel utan egna individer, vars välbefinnande ankommer på hela samhället
Kate Albright
– Vi har lärt oss så mycket sedan vår uppstart, då Johan var en del av vår inkubator. Nu vill vi dela med oss av den kunskap och expertis vi samlat på oss till ännu fler sociala entreprenörer - i förhoppning om att vi lyckas hjälpa framtidens stjärnskott till framgång
Alex Budak
Reach for Change betydde allt för mig, från finansiell trygghet till ökad varumärkeskännedom – hela vägen till det personliga planet där jag hade någon som trodde på mig. Nu får jag chansen att dela med mig av mina kunskaper, lärdomar och misslyckanden till andra sociala entreprenörer. Kan jag hjälpa någon att göra gott så gör jag gärna det
Johan Wendt
Det jag önskar att jag hade vetat var att jag kan. Så många gånger innan jag drog igång tvekade jag för att jag trodde inte på mig själv. Nu vet jag att det enda sättet att lära sig är att sätta igång. Ingen kan från början men alla kan lära sig.
Johan Wendt
Barn är ju mycket bättre på allting. Och viktigare också
Glenda & Axel, 6 år, Experter
Barn är ju vår främsta intressent. Vi involverar barn när vi väljer ut vilka entreprenörer vi ska investera i och utvärderar entreprenörernas arbete i inkubatorn. Det känns naturligt att ta in barns expertis även i vår kommunikation
Alex Budak, Sverigechef, Reach for Change
Det var en tjej. Hennes mamma var dum och slog henne och så. Då gick hon till tågstationen och sov där. Sen kom Elin. Elin jobbar på Barnrättsbyrån och sa STOPP, lyssna på den här tjejen! Så tog hon hand om henne och så fick hon gå i skolan! Då kändes det bra.
Glenda & Axel, 6 år, Experter
Vi vet att det finns massor av människor därute med innovativa lösningar på viktiga samhällsproblem. Men ibland kan detta med socialt entreprenörskap låta komplicerat och göra människor mindre benägna att söka. Vi vände oss till två experter för att hjälpa oss att bli tydligare och kommunicera mer begripligt
Alex Budak, Sverigechef, Reach for Change
Det finns en växande förståelse kring hur social innovation kan bidra till att lösa viktiga samhällsproblem. Vi är glada och stolta att vår modell har visat sig kunna göra skillnad för barn inte bara i Sverige, utan runtom i världen
Sara Damber, VD och medgrundare, Reach for Change
Peppy Pals tillhör de främsta inom socialt entreprenörskap i Sverige. Redan nu har de haft enorm inverkan på barns liv och fortsätter nu att sprida sitt budskap om empati och EQ över hela världen
Alex Budak, Sverigechef, Reach for Change
Jag är så otroligt tacksam gentemot alla som har röstat på oss och hjälpt Underbara ADHD att vinna det här fantastiska priset! Tack och åter tack. För oss innebär det en ovärderlig möjlighet att sprida våra budskap till en bredare publik och hjälpa ännu fler adhd-diagnosticerade och deras anhöriga att se, men också dra nytta av, det positiva med diagnosen
Georgios Karpathakis, Årets Game Changer
Förhoppningsvis resulterar det i att fler företag får upp ögonen för Underbara ADHD och vill bidra till att utveckla vår verksamhet ytterligare. Jag övertygad om att många med ADHD hade kunnat bli företagsledare istället för att hamna snett i samhället. Tack vare det här priset får vi möjlighet att visa det för, så gott som, hela Sverige – att ADHD kan vara en superkraft om man får rätt förutsättningar och verktyg för att hantera diagnosen.
Georgios Karpathakis, Årets Game Changer
– De tre entreprenörer som vi har valt ut representerar de allra främsta inom socialt entreprenörskap i Sverige idag. Deras metoder för att förbättra barns situation – från appar till workshops och ombudsmannaskap – har potential att lösa stora sociala problem och skapa långsiktig förändring för barn i Sverige. Deras tillskott kommer göra vår portfölj av Change Leaders vårt starkaste någonsin.
Alex Budak, Sverigechef Reach for Change
Vi är särskilt glada att kunna ta hjälp av skarpa hjärnor, vassa utvecklare och passionerade entreprenörer från Afrika.
Sara Damber, vd och medgrundare för Reach for Change.
Det är unikt att två stiftelser knutna till två svenska bolag av den här storleken går samman för att gemensamt investera i förbättringar för unga och kvinnor. Vi förenas i en tradition av entreprenörskap och innovation. Nu går vi samman och använder de här styrkorna för att bidra till en positiv samhällsutveckling i Etiopien.
Helena Thybell, Global Manager H&M Conscious Foundation
Enskilda individer kan förändra ett samhälle till det bättre om de får rätt stöd. Erfarenheten visar att vår metod för att skapa social förändring fungerar i så vitt skilda länder som Sverige, Kazakhstan och DR Kongo. Vi är väldigt tacksamma för den här möjligheten att nu också sprida den till Etiopien.
Sara Damber, VD och medgrundare, Reach For Change
Vi tror att en röst verkligen kan göra stor skillnad i samhället, och därför har vi satt vår tilltro till sociala entreprenörer. Smarta, modiga och passionerade individer som brinner för barns rättigheter, som driver förändring och får andra att följa.
Alex Budak, Sverigechef på Reach for Change
Jag har haft nöjet att arbeta tillsammans med dessa fyra exceptionella personer under året i vår inkubator; Georgios, Sanna, Rosie och Jesper. Varje dag arbetar det för att gör livet bättre för barn, på helt olika sätt. Jag välkomnar er att möta dem, lära er mer om det fantastiska arbete de gör och rösta på din favorit. Det ska bli otroligt spännande att se vem ni väljer!
Alex Budak, Sverigechef på Reach for Change
C10 är ett toppmöte i ordets verkliga bemärkelse. Jämfört med exempelvis G7 räknar vi med att det blir färre män i kostym, men fler konkreta resultat. Vi är särskilt glada att H.M. Drottning Silvia väljer att närvara för att markera sitt engagemang och sitt stöd för de individer runtom i världen som varje dag kämpar mot människohandeln
Sara Damber, vd och medgrundare Reach for Change.
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp