Kampen mot trafficking lika viktig i Nepal som i Norsborg

Att barn på olika håll i världen tvingas in i slaveri och sexhandel, med falska löften och hot, är ett lika välkänt som vidrigt fenomen. Men att barn, även i Sverige, tvingas in i livslånga, arrangerade äktenskap är mindre känt bland många. Arkan Asaad, Anuradha Koirala och Cecilia Oebanda driver en kamp som på ytan kan se olika ut, men som visat sig ha många likheter. Alla tre prisas nu vid Child 10-galan i Stockholm. 

Trafficking är en av de snabbast växande illegala verksamheterna idag. Handeln med flickor från Nepal till Indien är omfattande. Anuradha Koirala har grundat organisationen Mati Nepal som förutom att med rent handgripliga metoder, som att befria flickor från bordeller, arbetar hårt med att stärka de presumtiva offren. I Filipinerna finns en liknande problematik där falska löften om jobb lurar miljontals flickor in i slaveri. Där arbetar organisationen Visayan Forum, med grundaren Cecilia Oebanda I spetsen, med liknande medel för att ge alternativ till de fattiga flickor på landsbygden som faller offer för hänsynslösa slavhandlare. Båda menar att nyckeln till att stärka de unga flickorna ligger i möjligheten till utbildning, något som i förlängningen kan göra flickorna mer oberoende.  

–  I Filipinerna behöver myndigheterna ta tag i behovet av utbildning och sjukvård för alla barn. Vi måste göra dem mindre sårbara för slavhandlarnas löften. Barnens rätt måste sättas främst i all politik, säger Cecilia Oebanda.

I Sverige, där utbildning för alla är en grundläggande rätt, kan denna verklighet kännas främmande. Men även här förkommer fenomen som berövar barn rätten till sina egna liv. Varje år tvingas flera barn att gifta sig mot sin vilja. Det är ett problem som ofta är dolt då hot och tvång ofta förekommer, och stannar, inom familjen. Arkan Asaad startade organisationen Right 2 Choose, baserat på egna erfarenheter i ämnet. Även i hans arbete ligger fokus på att genom utbildning och information stärka barnens självkänsla och kunskaper om deras rättigheter.

– Man måste börja med skolan i tidig ålder, låta barnen vara med. Man måste prata om vad mänskliga rättigheter är, lära sig förstå lagar, använda opinionsbildande studiematerial, bjuda in föräldrar via SFI och engagera föräldrarna till elever. Det är icke-kontakten mellan föräldrar, barn, skolan och samhället som skapar risk för tvångsäktenskap, säger Arkan Asaad

Om Child 10

Barnrättstoppmötet Child 10 arrangerades för första gången 2014 och samlade då internationella ledare för gräsrotsorganisationer mot människohandel. 2015 går evenemanget av stapeln den 8 – 10 november och temat detta år är ”stärkandet av barnet, föräldrarna och det omgivande samhället, för att förebygga våld och övergrepp mot unga”.  Precis som 2014 kommer även tio individer som gjort enastående insatser för barn och unga runt om i världen att belönas med en prissumma på 100 000 kronor var. 

Child 10 (C10) arrangeras av Reach for Change och Sophie Stenbeck Family Foundation, med stöd av Svenska Postkodstiftelsen, Stenbeck Stiftelse, Grand Hôtel, Pondus, Lumen Behavior, Thorn och EYD2015. Toppmötet utgörs av tre dagars arbetsmöten där pristagarna samarbetar för att identifiera konkreta, framgångsrika strategier och lösningar för att förhindra övergrepp mot barn.

För mer information och kontakt med pristagarna, kontakta:

Ebba Lindqvist PR
brev@ebbalindqvist.se
070-480 33 00

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

– I Filipinerna behöver myndigheterna ta tag i behovet av utbildning och sjukvård för alla barn. Vi måste göra dem mindre sårbara för slavhandlarnas löften. Barnens rätt måste sättas främst i all politik.
Cecilia Oebanda
– Man måste börja med skolan i tidig ålder, låta barnen vara med. Man måste prata om vad mänskliga rättigheter är, lära sig förstå lagar, använda opinionsbildande studiematerial, bjuda in föräldrar via SFI och engagera föräldrarna till elever. Det är icke-kontakten mellan föräldrar, barn, skolan och samhället som skapar risk för tvångsäktenskap.
Arkan Asaad