Prisas för arbetet med att stärka barns rättigheter

Barn är en utsatt grupp vars rättigheter ofta åsidosätts runt om i världen. En viktig nyckel i arbetet med att förhindra att barn far illa och utsätts för övergrepp är att någon vuxen ställer sig på barnets sida, tar deras parti och stärker dem i deras egna perspektiv. Vid Barnrättstoppmötet Child 10 i november samlas och prisas tio personer som gjort extraordinära insatser för att, tillsammans med föräldrar, familjer och samhällen, förbättra livet för barn världen över. Två av dessa pristagare är Elin Wernquist och Kate Albright, eldsjälar som identifierade brister i samhället – och beslutade sig för att göra något åt det. 

Sverige har ett, på många sätt, välutbyggd skyddsnät som syftar till att fånga upp och hjälpa barn med deras problem. Ändå såg Elin Wernquist, grundare av Barnrättsbyrån, en lucka. Någon som står på barnets sida i alla sammanhang och agerar som deras ombud, i kontakten med de instanser som ska verka för deras bästa. Hur dessa instanser ser på barn är något som Elin vill ändra på;

-        I det större perspektivet borde vi prata mer om vårt sätt att se på barn: Ser vi dem verkligen som egna aktörer? Har de en egen röst? Eller ser vi dem bara som ett bihang till ett föräldrapar? Vi vuxna har så mycket att lära och ta hjälp av från barnen om vi bara öppnar våra öron, säger Elin Wernquist.

Under tre dagar i Stockholm kommer deltagarna delta i workshops och nätverka med företrädare för både näringslivet och den ideella sektorn. Årets pristagare arbetar med en mängd olika frågor. Mot trafficking, med stöd till barn som har funktionsnedsättningar, med barn som har hamnat snett i samhället och barn som behöver stöd i kampen mot myndigheter som några exempel. Kate Albright driver en organisation i San Fransisco som syftar till att motverka barnmisshandel i ett land där siffror visar att vart sjunde barn i USA är offer för övergreppet. Hon ser fram emot besöket i Sverige, som hon anser vara ett föregångsland när det gäller barnens position i samhället.

-        Jag tror mycket av arbetet med att förhindra barnmisshandel handlar om att förändra normer. Jag menar att Sverige har en ledande position i det arbetet och borde ses som förebild för andra länder. Barn är inte bara föräldrarnas ägodel utan egna individer, vars välbefinnande ankommer på hela samhället, säger Kate Albright.

Alla mottagare av Child 10-priset 2015

Adoumkidjim Naiban (Ceser, Chad) – startat ett center där barn med kognitiva funktionsnedsättningar får special utbildningar och träning för att inte marginaliseras och riskera att hamna i utanförskap.

Arkan Asaad (Right 2 Choose, Sverige) – använder språk och kultur för att stärka barns självkänsla och kunskaper om deras rättigheter.

Brenda-Deborah Shuma (Gabriella Rehab Center, Tanzania) – Driver ett center för barn med funktionsnedsättningar som har svårt att ta ett vanligt jobb och fungera i det samhälle de lever i pga oförståelse för dessa barns behov. Centret erbjuder dessa barn stöd för att stå på egna ben i samhället.

Cecilia Fiaka (Nneka Foundation, Ghana) – Genom sommarläger och utvecklingsprogram har Cecilia Fiaka, grundare till Nneka Foundations, lyckats minska problematiken med tonårsgraviditeter, drogmissbruk och dåliga betyg bland unga på den ghananska landsbygden. Med sitt långsiktiga perspektiv har organisationen förändrat livet för otaliga barn de senaste två åren.

Elin Wernquist (Barnrättsbyrån, Sverige) – Kombinerar juridisk och psykologisk support till alla barn där deras rättigheter hamnar i skymundan och inte tas på allvar.

Kiiya JK (C-sema, Tanzania) – Gratis supportlinje för barn som råkat ut för övergrepp och inte vet var de ska vända sig. Har stöd från staten.

Susan Sabaa (Crrecent, Ghana) – vilken driver två stora brottsförebyggande program för riskutsatta barn och ungdomsbrottslingar. En av de största orsakerna till ungdomsbrottslighet är splittrade familjer, fattigdom och vanvård. Susan Sabaas program ger stöd till ungdomarna genom bland annat psykosocial rådgivning, utbildningsstöd och andra samhällsbaserade aktiviteter.

Anuradha Koirala (Maiti Nepal, Nepal) - Handeln med flickor från Nepal till Indien är omfattande. Anuradha Koirala har grundat organisationen Mati Nepal som förutom att med rent handgripliga metoder, som att befria flickor från bordeller, arbetar hårt med att stärka de presumtiva offren.

Katie Albright, (The San Francisco Child Abuse Prevention Center, USA) - I USA är vart sjunde barn offer för barnmisshandel. The San Francisco Child Abuse Prevention Center har utvecklat en metod som adresserar både föräldrarna och barnen. Att utbilda barn om deras rättigheter och lära dem att säga ifrån, samtidigt som man stöder föräldrarna med bland annat en stödlinje, har visat sig vara en framgångsrik metod.

Cecilia Oebanda (Visayan Forum Foundation, Filipinerna) - Ge alternativ till de fattiga flickor på landsbygden som faller offer för hänsynslösa slavhandlare. Nyckeln till att stärka de unga flickorna ligger i möjligheten till utbildning, något som i förlängningen kan göra flickorna mer oberoende.  Detta görs genom att lyfta värdet i familjerelationerna och samhällets ansvar.

För mer information och kontakt med pristagarna, kontakta:

Ebba Lindqvist PR 
brev@ebbalindqvist.se 
070-480 33 00 

Om Child 10

Barnrättstoppmötet Child 10 arrangerades för första gången 2014 och samlade då internationella ledare för gräsrotsorganisationer mot människohandel. 2015 går evenemanget av stapeln den 8 – 10 november och temat detta år är ”stärkandet av barnet, föräldrarna och det omgivande samhället, för att förebygga våld och övergrepp mot unga”.  Precis som 2014 kommer även tio individer som gjort enastående insatser för barn och unga runt om i världen att belönas med en prissumma på 100 000 kronor var. 

Child 10 (C10) arrangeras av Reach for Change och Sophie Stenbeck Family Foundation, med stöd av Svenska Postkodstiftelsen och Stenbeck Stiftelse. Toppmötet utgörs av tre dagars arbetsmöten där pristagarna samarbetar för att identifiera konkreta, framgångsrika strategier och lösningar för att förhindra övergrepp mot barn.

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Child 10 (C10) arrangeras av Reach for Change och Sophie Stenbeck Family Foundation, med stöd av Svenska Postkodstiftelsen och Stenbeck Stiftelse. Toppmötet utgörs av tre dagars arbetsmöten där pristagarna samarbetar för att identifiera konkreta, framgångsrika strategier och lösningar för att förhindra övergrepp mot barn.
Twittra det här

Citat

- I det större perspektivet borde vi prata mer om vårt sätt att se på barn: Ser vi dem verkligen som egna aktörer? Har de en egen röst? Eller ser vi dem bara som ett bihang till ett föräldrapar? Vi vuxna har så mycket att lära och ta hjälp av från barnen om vi bara öppnar våra öron
Elin Wernquist
- Jag tror mycket av arbetet med att förhindra barnmisshandel handlar om att förändra normer. Jag menar att Sverige har en ledande position i det arbetet och borde ses som förebild för andra länder. Barn är inte bara föräldrarnas ägodel utan egna individer, vars välbefinnande ankommer på hela samhället
Kate Albright