Svenskar har större förtroende för företag än för politiker

Svenskar har större förtroende för företag än för politiker när det gäller att driva samhällsutveckling. Det framgår av en ny rapport som tagits fram av Novus på uppdrag av den ideella organisationen Reach for Change.

–  Det är uppenbart att människor i allmänhet inte litar på att en enskild sektor ska kunna lösa de samhällsproblem vi står inför. Vi behöver bli bättre på att samarbeta på smarta sätt över sektorsgränser, så att alla olika delar av samhället kan bidra med vad de är bäst på, säger Sofia Breitholtz, vd, Reach for Change.

I den nya undersökningen uppger 23 procent av svenskarna att man har störst förtroende för företag när det gäller att driva samhällsutveckling, 17 procent uppger att man har störst förtroende för ideell sektor och först därefter kommer politiker med 13 procent.

Undersökningen visar också att de viktigaste bidragen företag kan göra till samhällsutvecklingen enligt svenskarna är att minska sin klimatpåverkan (64%). Därefter följer att utveckla varor och tjänster som gör världen bättre (61%) och att samarbeta med organisationer som verkar för en bättre värld (33%). Betydligt färre (11%) anser att företag borde donera pengar till välgörenhet.

–  Att bara skänka pengar till välgörande ändamål är inte längre tillräckligt. För att göra varaktig skillnad och vinna förtroende från medarbetare och kunder behöver företag idag engagera sig mer aktivt och arbeta med samhällsengagemang som en integrerad del av affärsverksamheten, säger Sofia Breitholtz, vd, Reach for Change.

Den nya rapporten bygger på en undersökning med 1003 svenskar i åldrarna 18-79 och 100 personer i ledande befattning på svenska företag som genomförts av Novus i april och maj 2019.

För mer information vänligen kontakta: 

Camilla Hallgren
Communications Manager Sverige
camilla.hallgren@reachforchange.org
+46 737 69 34 98 

Reach for Change är en internationell ideell organisation. Genom sektorsöverskridande partnerskap hittar, utvecklar och skalar vi sociala innovationer som bidrar till att göra livet bättre för barn. Vår core-produkt är stödprogram för sociala entreprenörer.

Om oss

Reach for Change är en global organisation som genom accelerator- och inkubatorprogram stöttar lokala sociala entreprenörer i att utveckla sina idéer som gör livet bättre för barn och unga. Reach for Change har sedan 2010 stöttat över 1000 sociala entreprenörer i 18 länder, som i sin tur har påverkat över fyra miljoner barn.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det är uppenbart att människor i allmänhet inte litar på att en enskild sektor ska kunna lösa de samhällsproblem vi står inför. Vi behöver bli bättre på att samarbeta på smarta sätt över sektorsgränser, så att alla olika delar av samhället kan bidra med vad de är bäst på.
Sofia Breitholtz, vd Reach for Change.