Ny rapport: Mentalt välmående avgörande för integration av unga

Report this content

Idag lanserar Reach for Change resultaten, i en för Sverige, unik rapport om integrationsinsatser genomförda mellan 2016-2018. Analysen jämför nyanlända och ensamkommande ungdomar som deltagit i aktiviteter, med ungdomar som inte deltagit. Rapporten visar helt nya slutsatser om att mentalt välmående är den primära faktorn för framgångsrik integration.

– Denna insikt kontrasterar delvis mot tidigare publicerade slutsatser om att ensamkommande skulle ha bättre förutsättningar att integreras än andra grupper. Det visar att det finns behov av att utveckla kunskapsläget. Finansiärer behöver ställa högre krav på effektmätning men också skapa förutsättningarna som gör det möjligt, säger Nicklas Wallberg, Sverigechef Reach for Change.

 Reach for Change har sedan 2016 arbetat med att stötta, utveckla och utvärdera organisationer som stärker integrationen av nyanlända barn och ungdomar i Sverige. Nu lanserar Reach for Change en sammanställande rapport som är unik i sitt slag då den analyserar effekten av integrationsinsatser genom att jämföra ungdomar som deltagit i aktiviteter med en kontrollgrupp av nyanlända unga. 

 Resultaten visar att mentalt välmående är av större vikt i integrationen av nyanlända barn och ungdomar än faktorer som ursprungsland, kön eller om personen har kommit ensam eller med sin familj. Resultaten visar även att 100 % av de sociala innovationer som utvecklats inom ramen för Reach for Changes satsning “Innovation för Integration” har haft mätbara positiva effekter på målgruppen. 

 – Vi behöver nytänkande lösningar för att bli bättre på att integrera barn och unga, och vi behöver också bli bättre på att förstå vilka insatser som faktiskt fungerar. Den här rapporten bidrar till att komplettera bilden av vilken typ av insatser som behövs, säger Nicklas Wallberg, Sverigechef Reach for Change.

-----------------------

Om rapporten
Inom ramen för rapporten har Reach for Change utforskat två specifika frågor. Detta har gjorts genom statistisk jämförelse av enkätsvar från ungdomar som deltagit i organisationernas aktiviteter med en kontrollgrupp av nyanlända unga.

  1. Om bakgrundsfaktorer som kön, ursprungsland eller om personen kommit ensam eller med sin familj påverkar unga flyktingars möjlighet att integreras.

  2. Om de sociala innovationerna som vi har stöttat genom satsningen Innovation för Integration demonstrerar bevisad effekt på sin målgrupp.

Om Innovation för integration
Innovation for Integration är ett tematiskt initiativ som drivs av Reach For Change sedan 2016 med syfte att kapacitetsbygga och utveckla sociala innovationer som rustar svenska samhället för att integrera ensamkommande och nyanlända barn och ungdomar, och ge dem samma möjligheter som etablerade barn och unga. De organisationer som är en del av initiativet är: Right to Play Sverige, Barnrättsbyrån, Kompis Sverige, The Good Talents, IT-Guide, Kidnovation och Mitt Livs Val. 

För mer information vänligen kontakta: 

Camilla Hallgren
Communications Manager Sverige
camilla.hallgren@reachforchange.org
+46 737 69 34 98 

Reach for Change är en internationell ideell organisation. Genom sektorsöverskridande partnerskap hittar, utvecklar och skalar vi sociala innovationer som bidrar till att göra livet bättre för barn. Vår core-produkt är stödprogram för sociala entreprenörer.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi behöver nytänkande lösningar för att bli bättre på att integrera barn och unga, och vi behöver också bli bättre på att förstå vilka insatser som faktiskt fungerar. Den här rapporten bidrar till att komplettera bilden av vilken typ av insatser som behövs
Nicklas Wallberg, Sverigechef Reach for Change