Kinnevik och H&M går samman för att stödja socialt entreprenörskap i Etiopien


Kinnevik och H&M ingår ett samarbete för att gemensamt stödja sociala entreprenörer som förbättrar situationen för unga och kvinnor i Etiopien. Genom de två bolagens respektive stiftelser – Reach for Change och H&M Conscious Foundationplaneras investeringar på 8,8 miljoner kronor under en treårsperiod i uppbyggandet av ett stödprogram som ska hjälpa lokala entreprenörer i landet att växa och bli ekonomiskt hållbara.

– Det är unikt att två stiftelser knutna till två svenska bolag av den här storleken går samman för att gemensamt investera i förbättringar för unga och kvinnor. Vi förenas i en tradition av entreprenörskap och innovation. Nu går vi samman och använder de här styrkorna för att bidra till en positiv samhällsutveckling i Etiopien, säger Helena Thybell, Global Manager H&M Conscious Foundation.

H&M har precis har inlett samarbete med etiopiska leverantörer och Kinnevik har gjort en investering i ett mindre etiopiskt bolag. Därför har man valt att arbeta tillsammans i Etiopien för att stärka lokala initiativ och främja en långsiktig positiv samhällsutveckling där.

Det nya samarbetet fokuserar inledningsvis på att genom Reach for Change’s beprövade program hitta och stötta lokala sociala entreprenörer som har potential att göra varaktig skillnad för unga och kvinnor i Etiopien. Gemensamt för de sociala entreprenörerna är att de har en stark drivkraft att förändra världen till det bättre. De hittar innovativa lösningar på aktuella problem i sin lokala kontext och hittar nytänkande sätt att göra sina idéer till verklighet.

– Enskilda individer kan förändra ett samhälle till det bättre om de får rätt stöd. Erfarenheten visar att vår metod för att skapa social förändring fungerar i så vitt skilda länder som Sverige, Kazakhstan och DR Kongo. Vi är väldigt tacksamma för den här möjligheten att nu också sprida den till Etiopien, säger Sara Damber, VD och medgrundare, Reach For Change.

Entreprenörerna kommer att ges finansiellt stöd, affärsrådgivning och tillgång till nätverk för att utveckla och expandera sina verksamheter. Metoden för att hitta och stödja sociala entreprenörer har utvecklats av Reach for Change och tidigare implementerats i nio länder runt om i världen.

Två exempel på sociala entreprenörer som realiserat sina idéer med hjälp av Reach for Change är Naomi Kuseyo som framgångsrikt gett sjukhusinlagda barn i DR Kongo tillgång till skolgång innanför sjukhusets väggar och Hayford Siaw som utvecklat ett koncept för mobila bibliotek som gett barn på landsbygden i Ghana tillgång till litteratur och därmed ökad läskunnighet.

 Linda Hilmgård, H&M Conscious Foundation, Kommunikatör, 08 578 067 57 / 0721 73 17 19 / linda.hilmgard@hm.com

 Jon Goland, Reach for Change, Marknadsdirektör, 0733209060 / jon.goland@reachforchange.org

Om H&M Conscious Foundation

H&M Conscious Foundation är en oberoende, ideell och global stiftelse initierad av H&M som kompletterar H&M-koncernens hållbarhetsarbete. Genom att stödja olika program och initiativ ska H&M Conscious Foundation bidra till en positiv utveckling, såväl på policynivå som i vardagen, för de människor och samhällen där H&M verkar. Stiftelsens arbete är en investering i samhällsutvecklingen med fokus på utbildning, rent vatten och att stärka kvinnors ställning.

Om Reach for Change

Reach for Change är en ideell stiftelse grundad av Kinnevik och Sara Damber för att förbättra barns liv. Reach for Change hittar och utvecklar Change Leaders – lokala sociala entreprenörer med innovationer som gör livet bättre för barn. Genom Reach for Change får de finansiellt stöd, affärsrådgivning och ett nätverk för att utveckla sina verksamheter. Reach for Change lanserades i Sverige 2009 är idag verksamma i 15 länder på tre kontinenter. Under 2013 fick drygt en miljon barn stöd genom Reach for Change verksamheter globalt.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det är unikt att två stiftelser knutna till två svenska bolag av den här storleken går samman för att gemensamt investera i förbättringar för unga och kvinnor. Vi förenas i en tradition av entreprenörskap och innovation. Nu går vi samman och använder de här styrkorna för att bidra till en positiv samhällsutveckling i Etiopien.
Helena Thybell, Global Manager H&M Conscious Foundation
Enskilda individer kan förändra ett samhälle till det bättre om de får rätt stöd. Erfarenheten visar att vår metod för att skapa social förändring fungerar i så vitt skilda länder som Sverige, Kazakhstan och DR Kongo. Vi är väldigt tacksamma för den här möjligheten att nu också sprida den till Etiopien.
Sara Damber, VD och medgrundare, Reach For Change