Kampen för utsatta barn ledde dem till stockholm

Barn med funktionsnedsättningar är extra utsatta för risken att utnyttjas. På många håll i världen saknas också helt utvecklade skyddsnät för att fånga upp barn med särskilda behov. Just därför är den gärning som bedrivs av Adoumkidjim Naiban och Brenda Deborah-Shuma så viktig. Två eldsjälar som nu belönas för sitt arbete vid Child 10-galan i Stockholm.

I både Tchad och Tanzania är den generella kunskapen om funktionshinder låg, vilket innebär en marginaliserad tillvaro utan möjligheter till utbildning och arbete för dessa barn. Det händer till och med att barn helt överges.

Organisationen CESER driver ett center i Tchad där barn med kognitiva funktionshinder får lära sig praktiska yrkesfärdigheter. Ett liknande center drivs i Tanzania av Brenda Deborah-Shuma. Genom att förse barn som har funktionshinder med färdigheter som ger dem chansen att klara sig själva, ges dessa barn chansen att bygga en framtid och därmed löpa minskad risk att utsättas för övergrepp. CESERs verksamhet leds av Adoumkidjim Naiban, som hoppas det tchadiska samhället ska utveckla en mer förstående attityd gentemot barn med funktionshinder.

-        Jag hoppas få se ett tchadiskt samhälle där barn med kognitiva funktionssvårigheter är självständiga, respekterade och integrerade medborgare och där den tchadiska befolkningen har ökade kunskaper om de faktiska orsakerna bakom funktionsnedsättningar, vilket inte är fallet idag, säger Adoumkidjim Naiban.

Just attityderna gentemot barn med funktionshinder är något som framhålls som en viktig faktor av Brenda Deborah-Shuma.

-        Vårt arbete på Gabriella Center handlar mycket om att utveckla barnens färdigheter så att de också utvecklar ett självförtroende. Vårt mål handlar lika mycket om att förändra barnens självkänsla – för de anammar ofta samhällets syn på dem som värdelösa, säger Brenda Deborah-Shuma.

För mer information och kontakt med pristagarna, kontakta:

Ebba Lindqvist PR 
brev@ebbalindqvist.se 
070-480 33 00

Om Child 10

Barnrättstoppmötet Child 10 arrangerades för första gången 2014 och samlade då internationella ledare för gräsrotsorganisationer mot människohandel. 2015 går evenemanget av stapeln den 8 – 10 november och temat detta år är ”stärkandet av barnet, föräldrarna och det omgivande samhället, för att förebygga våld och övergrepp mot unga”.  Precis som 2014 kommer även tio individer som gjort enastående insatser för barn och unga runt om i världen att belönas med en prissumma på 100 000 kronor var. 

Child 10 (C10) arrangeras av Reach for Change och Sophie Stenbeck Family Foundation, med stöd av Svenska Postkodstiftelsen, Stenbeck Stiftelse, Grand Hôtel, Pondus, Lumen Behavior, Thorn, Fishtank och EYD2015. Toppmötet utgörs av tre dagars arbetsmöten där pristagarna samarbetar för att identifiera konkreta, framgångsrika strategier och lösningar för att förhindra övergrepp mot barn.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Jag hoppas få se ett tchadiskt samhälle där barn med kognitiva funktionssvårigheter är självständiga, respekterade och integrerade medborgare och där den tchadiska befolkningen har ökade kunskaper om de faktiska orsakerna bakom funktionsnedsättningar, vilket inte är fallet idag
Adoumkidjim Naiban.
Vårt arbete på Gabriella Center handlar mycket om att utveckla barnens färdigheter så att de också utvecklar ett självförtroende. Vårt mål handlar lika mycket om att förändra barnens självkänsla – för de anammar ofta samhällets syn på dem som värdelösa
Brenda Deborah-Shuma