Barn behöver någon som står på deras sida

En viktig nyckel i arbetet med att förhindra att barn far illa och utsätts för övergrepp är att någon vuxen ställer sig på barnets sida. I Sverige, såväl som på andra håll i världen, finns personer och organisationer som arbetar efter denna princip. Vid Child 10-galan i november prisas Elin Wernquist, Kate Albright och Kiiya JK för sitt mod att ta vid där samhället inte fungerar.

I Sverige har det länge funnits stödlinjer för barn, ändå såg Elin Wernquist, grundare av Barnrättsbyrån, en brist i systemet. Någon som står på barnets sida i alla sammanhang och agerar som deras ombud, inte bara som ett stöd via telefon. Hon framhåller vikten av att utgå från barnets perspektiv:

      I det större perspektivet borde vi prata mer om vårt sätt att se på barn: Ser vi dem verkligen som egna aktörer? Har de en egen röst? Eller ser vi dem bara som ett bihang till ett föräldrapar? Vi vuxna har så mycket att lära och ta hjälp av från barnen om vi bara öppnar våra öron, säger Elin Wernquist.

I USA är vart sjunde barn offer för barnmisshandel, ett övergrepp vars effekter lever kvar i offret under lång tid. The San Francisco Child Abuse Prevention Center och grundaren Kate Albright har utvecklat en metod som adresserar både föräldrarna och barnen. Att utbilda barn om deras rättigheter och lära dem att säga ifrån, samtidigt som man stöder föräldrarna med bland annat en stödlinje, har visat sig vara en framgångsrik metod. Även Kate Albright framhåller vikten av att lyssna till barnen som en viktig nyckel.

      Den största utmaningen är att alla måste förstå, lyssna och tro på barnet. Det är lätt att anta att så redan är fallet men tyvärr är det inte vår erfarenhet. Det största hindret ligger i att barnen inte blir trodda, säger Kate Albright.

Inrättandet av en stödlinje är en metod som även visat sig vara effektiv i Tanzania. Den drivs av organisationen C-Sema till vilken barn ringa gratis när som helst. Syftet är även i detta fall att stärka barnen, hjälpa dem att säga ifrån och ge dem kunskaper om deras rättigheter. Även om barnens verklighet ser annorlunda ut jämfört med Sverige och USA, handlar fortfarande mycket av arbetet om att lyssna till barnens berättelser. Kiiya JK, organisationens grundare, berättar att dessa har gett avtryck även på politisk nivå:

-        Vi sammanställer barnens historier och använder i dialog med myndigheter. På så vis kan vi lobba för barnens önskemål när det exempelvis gäller prioriteringar i budgeten, säger Kiiya JK.

För mer information och kontakt med pristagarna, kontakta:

Ebba Lindqvist PR 
brev@ebbalindqvist.se 
070-480 33 00

Om Child 10

Barnrättstoppmötet Child 10 arrangerades för första gången 2014 och samlade då internationella ledare för gräsrotsorganisationer mot människohandel. 2015 går evenemanget av stapeln den 8 – 10 november och temat detta år är ”stärkandet av barnet, föräldrarna och det omgivande samhället, för att förebygga våld och övergrepp mot unga”.  Precis som 2014 kommer även tio individer som gjort enastående insatser för barn och unga runt om i världen att belönas med en prissumma på 100 000 kronor var. 

Child 10 (C10) arrangeras av Reach for Change och Sophie Stenbeck Family Foundation, med stöd av Svenska Postkodstiftelsen, Stenbeck Stiftelse, Grand Hôtel, Pondus, Lumen Behavior, Thorn, Fishtank – filmer som berättar och EYD2015. Toppmötet utgörs av tre dagars arbetsmöten där pristagarna samarbetar för att identifiera konkreta, framgångsrika strategier och lösningar för att förhindra 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

– I det större perspektivet borde vi prata mer om vårt sätt att se på barn: Ser vi dem verkligen som egna aktörer? Har de en egen röst? Eller ser vi dem bara som ett bihang till ett föräldrapar? Vi vuxna har så mycket att lära och ta hjälp av från barnen om vi bara öppnar våra öron
Elin Wernquist
– Den största utmaningen är att alla måste förstå, lyssna och tro på barnet. Det är lätt att anta att så redan är fallet men tyvärr är det inte vår erfarenhet. Det största hindret ligger i att barnen inte blir trodda
Kate Albright.
- Vi sammanställer barnens historier och använder i dialog med myndigheter. På så vis kan vi lobba för barnens önskemål när det exempelvis gäller prioriteringar i budgeten
Kiiya JK