Att hjälpa unga på glid visade sig vara en nyckel till att stärka hela samhället

När unga hamnar snett, till exempel genom brottslighet, drogmissbruk, oönskade tonårsgraviditeter och barnäktenskap, riskerar det att leda till en negativ spiral där hela samhällen hindras från att nå sin fulla potential. Den erfarenheten fick Cecilia Fiaka och Susan Sabaa att engagera sig och nu bidrar deras respektive organisationer till att utveckla den Ghananska landsbygden. Nu prisas båda på den årliga Child 10-galan i Stockholm. 

Genom sommarläger och utvecklingsprogram har Cecilia Fiaka, grundare till Nneka Foundations, lyckats minska problematiken med tonårsgraviditeter, drogmissbruk och dåliga betyg bland unga på den ghananska landsbygden. Med sitt långsiktiga perspektiv har organisationen förändrat livet för otaliga barn de senaste två åren.

Susan Sabaa är grundare till en annan organisation, CRRECENT, vilken driver två stora brottsförebyggande program för riskutsatta barn och ungdomsbrottslingar. En av de största orsakerna till ungdomsbrottslighet är splittrade familjer, fattigdom och vanvård. Susan Sabaas program ger stöd till ungdomarna genom bland annat psykosocial rådgivning, utbildningsstöd och andra samhällsbaserade aktiviteter.

Båda menar att mycket av arbetet handlar om attitydförändringar, både hos barnen själva och hos det omgivande samhället:

– För att utveckla det Ghananska samhället måste vi ändra attityden hos både barnen och föräldrarna. Min förhoppning är att ge barnen så pass mycket självförtroende att de vill stanna kvar i skolan och få dem att förstå att det finns en ljus framtid för dem, trots att de exempelvis är unga mödrar, säger Cecilia Fiaka.

Susan Sabaa är inne på samma spår:

– Vi behöver ändra samhällets syn på ungdomarna och vi måste tidigt identifiera riskungdomarna och hjälpas åt att fånga upp dem. Olika ungdomar behöver olika stöd och jag lär mig efter resans gång, jag får så mycket uppmuntran av ungdomarna och jag känner mig mycket hoppfull inför framtiden! Säger Susan Sabaa.

För mer information och kontakt med pristagarna, kontakta:

Ebba Lindqvist PR 
brev@ebbalindqvist.se 
070-480 33 00

Om Child 10

Barnrättstoppmötet Child 10 arrangerades för första gången 2014 och samlade då internationella ledare för gräsrotsorganisationer mot människohandel. 2015 går evenemanget av stapeln den 8 – 10 november och temat detta år är ”stärkandet av barnet, föräldrarna och det omgivande samhället, för att förebygga våld och övergrepp mot unga”.  Precis som 2014 kommer även tio individer som gjort enastående insatser för barn och unga runt om i världen att belönas med en prissumma på 100 000 kronor var. 

Child 10 (C10) arrangeras av Reach for Change och Sophie Stenbeck Family Foundation, med stöd av Svenska Postkodstiftelsen, Stenbeck Stiftelse, Grand Hôtel, Pondus, Lumen Behavior, Thorn och EYD2015. Toppmötet utgörs av tre dagars arbetsmöten där pristagarna samarbetar för att identifiera konkreta, framgångsrika strategier och lösningar för att förhindra övergrepp mot barn.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

För att utveckla det Ghananska samhället måste vi ändra attityden hos både barnen och föräldrarna. Min förhoppning är att ge barnen så pass mycket självförtroende att de vill stanna kvar i skolan och få dem att förstå att det finns en ljus framtid för dem, trots att de exempelvis är unga mödrar
Cecilia Fiaka
Vi behöver ändra samhällets syn på ungdomarna och vi måste tidigt identifiera riskungdomarna och hjälpas åt att fånga upp dem. Olika ungdomar behöver olika stöd och jag lär mig efter resans gång, jag får så mycket uppmuntran av ungdomarna och jag känner mig mycket hoppfull inför framtiden!
Susan Sabaa