4 av 10 vill engagera sig mer för att bidra till ett bättre samhälle efter COVID-19

Inte enbart förödande konsekvenser har kommit med pandemin. Det finns ett ökat intresse för att engagera sig för att bidra till ett mer socialt hållbart samhälle. Så många som 4 av 10 svenskar känner ett ökat engagemang för samhällsfrågor och vill bidra till att skapa ett bättre samhälle i kölvattnet av COVID-19. Det visar en ny undersökning framtagen av Novus på uppdrag av organisationen Reach for Change.  

 – När vi får chans att lyfta blicken från de tuffa konsekvenserna pandemin har haft på både samhälle och hälsa, så ser vi också att det finns möjligheter ur ett mer långsiktigt perspektiv. Vi har chans att stanna upp i vårt extremt snabbrullande ekorrhjul, och fundera vilken värld vi faktiskt vill leva i, samt hur vi ska nå dit. Därför är det otroligt glädjande att se att så många svenskar känner en ökad vilja att bidra till samhällsförbättring framöver, säger Sofia Breitholtz, VD Reach for Change. 
 
På uppdrag av Reach for Change har Novus tagit fram en undersökning med fokus på individers syn på olika aktörers samhällsengagemang, däribland individers egna engagemang. Undersökningen visar att den nuvarande pandemin har haft stor effekt på svenskarnas vilja att bidra till ett bättre samhälle, då fyra av tio meddelar att de önskar bidra mer till samhället som en effekt av coronakrisen. Vilken typ av engagemang är väldigt unisont, de allra flesta vill engagera sig mer i ideella organisationer och verksamheter, samt med ekonomiska bidrag till det ideella. 

Offentlig välfärd slår högst vad gäller vilken sektor eller aktörer som kommer få större betydelse inom sociala frågor efter COVID-19. Så många som hälften anser att detta kommer bli fallet. Reach for Change genomförde en liknande undersökning förra året vid samma tidpunkt och det generella förtroende för offentlig sektor har fått ett uppsving, där förtroendet för att driva samhällsutveckling har ökat från 12 till 18 %. Förtroendet är fortsatt högst för företag/den privata sektorn att driva samhällsutveckling, med 25 %.
 
 –  Samtliga aktörer har sin roll att spela i att bygga ett socialt hållbart samhälle. Med förtroende kommer även ett ansvar, där det för oss till stor del handlar om att nyttja varandras kompetenser, för att nå maximal effekt. Det kommer bidra till att vi snabbare kan nå FN:s globala hållbarhetsmål, och se till att mest marginaliserade grupperna i samhället får möjlighet att nå sin fulla potential, avslutar Sofia Breitholtz, VD Reach for Change

Prenumerera

Media

Media