Bedrifter spår økt sysselsetting

Regus Business Confidence Index rapporterer om økt sysselsetting i 2013

Den nyeste Regus Business Confidence Index viser at 88 % av norske bedrifter planlegger å øke eller opprettholde antallet ansatte i 2013.  Undersøkelsen blant mer enn 26 000 bedrifter i 90 land viser et sterkt fokus på rekruttering av flere salgs- og markedsføringsmedarbeidere i Norge.  Denne positive utviklingen bidrar til en fortsatt økning i business confidence index-tallet som har vært stigende i Norge siden oktober 2012.  

Undersøkelsen viser følgende:

  • På verdensbasis ligger Regus Business Confidence Index på 114 poeng, som er en økning på 3 poeng fra oktober 2012.
  • I Norge ligger indeksen på 137 poeng, som er en økning på 7 poeng sammenlignet med for seks måneder siden.
  • 66 % av norske bedrifter rapporterer om økte inntekter og 52 % om økt fortjeneste i løpet av de siste tolv månedene.
  • Over en tredjedel (37 %) av bedriftene planlegger å øke antall ansatte med mer enn 5 %.
  • 47 % tror bedrifter kommer til å ansette flere salgs- og markedsføringsmedarbeidere, og 38 % fremhevet økt ansettelse av produksjonsmedarbeidere.

Alf Astrup, Country Manager fra Regus, den globale leverandøren av kontorløsninger, sier følgende: "De oppsiktsvekkende tallene gjenspeiler ikke bare det faktum at bedriftene har planer om å ansatte flere, men også at de har planer om å investere i salg og markedsføring. Bedriftene synes at tiden er kommet for å øke salgsinnsatsen.

"Disse resultatene antyder en stor etterspørsel etter salgs- og markedsføringsmedarbeidere de neste månedene. Bedrifter må tenke over hvordan de skal rekruttere og holde på de beste medarbeiderne innenfor feltet, slik at de kan opprettholde sin konkurranseevne i markedet.

“Alle trender peker på at fleksible arbeidsordninger vil bli en nødvendig betingelse for ansettelse og ikke bare et ekstra gode, og det vil være en viktig faktor for at bedriftene skal kunne sikre seg de beste medarbeiderne og holde på dem. Yngre mennesker som kommer ut i arbeidslivet, har en annerledes innstilling til arbeidet ved at de setter fleksibilitet og livskvalitet over mer tradisjonelle hensyn. Men fleksible arbeidsordninger bringer også med seg andre fordeler som hjelper bedrifter med å kutte kostnader knyttet til faste kontorlokaler og øke de ansattes produktivitet.[1] "

Fullstendig liste over resultater

  • På verdensbasis planlegger 85 % av bedriftene å øke eller opprettholde antallet ansatte i 2013, og én av fire har planer om å utvide med mer enn 5 %.
  • Hele 57 % har som mål å styrke salgs- og markedsføringsavdelingene.   Det forventes en stor økning i ansettelse innen produksjon (40 %) for å betjene økt salg.
  • Det er sannsynligvis små bedrifter – som tradisjonelt sett spiller en viktig rolle for å få økonomien på fote igjen – som vil stå for en betydelig del av nyansettelsene (28 %).
  • Indeksen har en økning på 3 poeng siden oktober 2012
  • Bedrifter som har handel med utlandet fortsetter å gjøre det bedre enn de som bare driver virksomhet innenlands.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se den fullstendige rapporten på følgende sted:


[1] Fleksibilitet gir produktivitet, Regus, februar 2012

Om oss

Regus er verdens største leverandør av innovative kontorløsninger. Regus tilbyr alt fra fullt utstyrte kontorer til profesjonelle møterom, business lounges og videokonferanserom. Regus tilbyr en ny måte å arbeide på, enten det er hjemmefra eller fra kontoret. Selskaper som Google, GlaxoSmithKline og Nokia samt tusenvis av små og mellomstore bedrifter i vekst drar nytte av å outsource sine kontorer og arbeidsplasser til Regus. Over 1 000 000 kunder bruker Regus' kontorer daglig. Regus finnes på til sammen 1200 steder i 550 byer i 92 land. Det gjør det mulig for kunder og bedrifter å arbeide hvor som helst, når som helst og på hvilken som helst måte. For mer informasjon se www.regus.no

Dokumenter og linker