Ikke foran barna!

Forstyrrelser fra familien er en av ulempene ved å jobbe hjemmefra, viser en ny undersøkelse utført av Regus 

Det å jobbe hjemmefra høres kanskje forlokkende og praktisk ut for mange norske arbeidstakere som gjerne vil slippe den lange reiseveien til og fra jobb og ha mer tid til familie, venner og fritidssysler. I virkeligheten kan det imidlertid fortone seg noe annerledes, og over halvparten av de spurte sier at de ofte blir forstyrret av at barna eller andre i familien krever oppmerksomhet.

Og det er ikke den eneste ulempen ved å jobbe hjemmefra. Dårlig sittestilling som følge av improviserte kontorløsninger (påvirker en av fem) kan føre til alvorlige helseplager på et senere stadium. Dårlig internettilkobling, ingen tilgang til kontorutstyr og forstyrrelser fra husdyr er også med på å redusere produktiviteten til de som arbeider hjemmefra.

Dette er noen av de viktigste funnene i en global undersøkelse utført av Regus, verdens største leverandør av fleksible arbeidsløsninger, der over 24 000 forretningfolk fra over 90 land har blitt spurt.

"Det å jobbe hjemmefra kan helt klart påvirke konsentrasjonen og produktiviteten," sier en Alf Astrup, Country Manager hos Regus. "Arbeidstakerne er naturlig nok interessert i fleksible arbeidsordninger for å få en bedre balanse mellom jobb og arbeidsliv. De slipper den lange reiseveien til og fra jobben og kan tilpasse arbeidsdagen slik det passer dem. Men funnene i undersøkelsen tyder på at profesjonelle omgivelser nær hjemmet er å foretrekke fremfor å faktisk jobbe hjemmefra. Da unngår man å påføre familien en ekstra belastning, man får et mer profesjonelt image og den generelle produktiviteten blir bedre."

Viktige funn og statistikk

  • Dette er de tre største problemene for norske arbeidstakere som jobber hjemmefra:
    • Barn eller familie som krever oppmerksomhet (55 %)
    • Vanskelig å konsentrere seg om jobben (36 %)
    • Vanskelig å få tilgang til kontorutstyr (26 %)
  • Det er også viktige helserelaterte problemer – 21 % klager over dårlig sittestilling hjemme som følge av hjemmekontorløsninger som ikke er gode nok. En god sittestilling er avgjørende for å unngå at arbeidstakere får slitasjeskader og varige problemer.
  • Utilfredsstillende arbeidsflater er også et problem for nesten en femtedel av deltakerne i undersøkelsen (19 %).
  • Det ble identifisert i alt 15 ulike problemer som hindrer arbeidstakere i å jobbe produktivt hjemmefra.

Alf Astrup sier følgende: "Det å jobbe hjemmefra blir stadig mer populært, men mange oppdager også at det har sine negative sider. Privatlivet må tilpasses rundt arbeidsoppgavene som må gjøres, og dette er ikke alltid enkelt. I tillegg til funnene i undersøkelsen blir det også meldt om at personer som jobber hjemmefra, føler seg ensomme, isolerte[1] og avskåret fra kolleger. Mye tyder også på at det å være til stede på kontoret, er viktig for å oppnå forfremmelse. Arbeidstakere som jobber hjemmefra, blir gjerne oversett, også i bedrifter som aktivt oppfordrer de ansatte til å jobbe hjemmefra fra tid til annen.[2]

"Enda mer urovekkende er det faktum at én av fem deltakere i undersøkelsen klager over at de har en dårlig sittestilling som følge av improviserte kontorløsninger hjemme. Dårlig sittestilling kan føre til alvorlige helseplager for den enkelte, for eksempel slitasjeskader, og arbeidsgiveren vil merke det i form av tapt tid og redusert produktivitet. Undersøkelsen viser at arbeidsmiljøet kanskje ikke er helt tilfredsstillende når man jobber hjemmefra, og at det også kan ha innvirkning på helsen."

Notater til redaktører:

1) Talsperson hos Regus er tilgjengelig for intervju
2) Full rapport er tilgjengelig fra www.regus.presscentre.com
3) Forskningsmetodikk:

Over 24 000 forretningsfolk fra over 90 land ble spurt i løpet av september 2012. Personene ble hentet fra Regus' globale kontaktdatabase på over én million forretningsfolk over hele verden og er et svært representativt utvalg av toppledere og daglige ledere i bedrifter over hele verden. Deltakerne i undersøkelsen ble spurt om hva de syntes var de største utfordringene knyttet til produktivitet når man jobber hjemmefra. Undersøkelsen ble håndtert og administrert av den uavhengige organisasjonen MindMetre, www.mindmetre.com


[1] The Washington Post, An isolation solution: How to conquer the most common peril of working at home, 26. juli 2012

[2] MIT Sloan Management review, Why showing your face at work matters, 19. juni 2012

Om Regus

Regus er verdens største leverandør av fleksible arbeidsplasser. Regus tilbyr alt fra fullt utstyrte kontorer til profesjonelle møterom, businesslounger og verdens største nettverk av videokonferanserom. Regus tilbyr en ny måte å arbeide på, enten det er hjemmefra, fra kontoret eller på farten. Selskaper som Google, GlaxoSmithKline og Nokia samt tusenvis av små og mellomstore bedrifter i vekst drar nytte av å outsource sine kontorer og arbeidsplasser til Regus, slik at de kan fokusere på sine viktigste oppgaver.

Over 1 000 000 kunder bruker Regus' kontorer daglig. Regus finnes på til sammen 1200 steder i 550 byer i 96 land. Det gjør det mulig for kunder og bedrifter å arbeide hvor som helst, når som helst og på hvilken som helst måte. Regus ble etablert i Brussel i Belgia i 1989. Hovedkontoret ligger i Luxembourg, og selskapet er børsnotert i London. Du finner mer informasjon på: www.regus.no

Tags:

Om oss

Regus er verdens største leverandør av innovative kontorløsninger. Regus tilbyr alt fra fullt utstyrte kontorer til profesjonelle møterom, business lounges og videokonferanserom. Regus tilbyr en ny måte å arbeide på, enten det er hjemmefra eller fra kontoret. Selskaper som Google, GlaxoSmithKline og Nokia samt tusenvis av små og mellomstore bedrifter i vekst drar nytte av å outsource sine kontorer og arbeidsplasser til Regus. Over 1 000 000 kunder bruker Regus' kontorer daglig. Regus finnes på til sammen 1200 steder i 550 byer i 92 land. Det gjør det mulig for kunder og bedrifter å arbeide hvor som helst, når som helst og på hvilken som helst måte. For mer informasjon se www.regus.no

Dokumenter og linker