Standhaftige gründere lar seg ikke stoppe av økonomiske hindre

89 % av norske gründere ville ha tatt det samme valget om igjen til tross for vanskeligheter og manglende statlig støtte

Små bedrifter er avgjørende for økonomisk vekst i Norge, og til tross for store utfordringer viser de små bedriftene en ukuelig gründervilje, dette viser nye undersøkelser som er gjort på vegne av Regus, verdens ledende leverandør av fleksible arbeidsplassløsninger.  Enkelte startet kanskje sin egen virksomhet fordi de ble arbeidsledige, men likevel melder hele 89 prosent av norske gründere om at de ville gjort det om igjen hvis de hadde fått sjansen. Det er mer enn det globale gjennomsnittet på 85 %.

Denne siste Regus-undersøkelsen, som rettet seg mot over 26 000 bedriftsledere og bedriftseiere i 90 land, bekrefter at fleksible norske gründere anså tungrodd byråkrati (79 %) som det største hindret mot å etablere en bedrift i dag. Deretter fulgte vanskeligheter med å få innvilget kreditt (67 %) og mangel på statlig støtte (62 %). Mer enn to femtedeler av norske gründere oppga også den økonomiske situasjonen og store selskapers markedsdominans som alvorlige hindre.

Som en kommentar til funnene sier Regus' Alf Astrup, Country Manager følgende: "Det er godt det finnes gründere som ikke lar seg stoppe! Hvem vet hvordan den økonomiske situasjonen hadde vært hvis de hadde valgt å være forsiktige og nedbemannet slik mange av de store konkurrentene deres gjorde.  Utfordringene de står overfor, er ikke nye, men de gir tydelig tilbakemelding om at statlige støtteordninger har hatt lite å si, til tross for gode intensjoner.  

Små og mellomstore bedrifter er selve "vekstmotoren" og utgjør 99 prosent av alle bedrifter og 40–50 prosent av BNP.[1] På verdensbasis blir 50 prosent av alle jobber generert av små og mellomstore bedrifter,[2] men til tross for dette mottar de bare en svært liten andel av investeringene i G20-landene.[3]

Alf Astrup, legger til følgende: "Gründerbedrifter må være fleksible for å komme seg gjennom vanskelige tider og lykkes. Mangelen på statlig støtte betyr at bedriftseiere fortsatt vil foretrekke fleksible arbeidsordninger i økende grad for å unngå langvarige leieforpliktelser og frigjøre arbeidskapital, slik at de kan konsentrere seg om å få bedriften til å vokse."

"På verdensbasis benytter mer enn halvparten av gründerne seg allerede av fleksible arbeidssteder størstedelen av uken, sammenlignet med 39 prosent av de som ikke driver sin egen virksomhet."

De største utfordringene for gründere Globalt Norge
Manglende tilgang på kreditt 76 % 67 %
Tungrodd byråkrati 74 % 79 %
Manglende statlig støtte 61 % 62 %
Gjeldende økonomiske forhold 55 % 44 %
Store bedrifters markedsdominans 48 % 28 %

Om Regus:

Regus er verdens største leverandør av fleksible arbeidsplassløsninger. Regus tilbyr alt fra fullt utstyrte kontorer til profesjonelle møterom, businesslounger og verdens største nettverk av videokonferanserom. Regus tilbyr en ny måte å arbeide på, enten det er hjemmefra, fra kontoret eller på farten. Selskaper som Google, GlaxoSmithKline og Nokia samt tusenvis av små og mellomstore bedrifter i vekst drar nytte av å outsource sine kontorer og arbeidsplasser til Regus, slik at de kan fokusere på sine viktigste oppgaver. Over 1,3 millioner kunder bruker Regus' kontorer daglig. Regus finnes på til sammen 1500 steder i 600 byer i 99 land. Det gjør det mulig for enkeltpersoner og bedrifter å arbeide hvor som helst, når som helst og på hvilken som helst måte. Regus ble etablert i Brussel i Belgia i 1989. Hovedkontoret ligger i Luxembourg, og selskapet er børsnotert i London.


[1] Brown S, Harris K, Toward an Understanding of Consumer Perspectives on Experiences, Journal of Services Marketing, 24, 2012

[2] Kilde: Ernst & Young

[3] Kilde: Ernst & Young

Om oss

Regus er verdens største leverandør av innovative kontorløsninger. Regus tilbyr alt fra fullt utstyrte kontorer til profesjonelle møterom, business lounges og videokonferanserom. Regus tilbyr en ny måte å arbeide på, enten det er hjemmefra eller fra kontoret. Selskaper som Google, GlaxoSmithKline og Nokia samt tusenvis av små og mellomstore bedrifter i vekst drar nytte av å outsource sine kontorer og arbeidsplasser til Regus. Over 1 000 000 kunder bruker Regus' kontorer daglig. Regus finnes på til sammen 1200 steder i 550 byer i 92 land. Det gjør det mulig for kunder og bedrifter å arbeide hvor som helst, når som helst og på hvilken som helst måte. For mer informasjon se www.regus.no

Multimedia

Multimedia