Synkende optimisme i norske bedrifter som følge av dårlige tider globalt

En merkbart synkende optimisme i mange vekstøkonomier varsler om fortsatt usikre tider for det globale næringslivet i månedene som kommer. I Norge har optimismen sunket med 8 poeng i Regus' Business Confidence Index (fra 138 til 130) siden april 2012.

Optimismen til noen av verdens ledende vekstøkonomier har sunket betraktelig de siste seks månedene. Til tross for fallet er optimismen i de nye vekstøkonomiene fremdeles mye høyere enn i de veletablerte økonomiene, men fallet bør være et varsku til bedrifter over hele verden om at de fortsatt må være fleksible og forvente ytterligere usikkerhet før man kan oppleve bedre tider igjen globalt. Dette går frem av Regus' nyeste Business Confidence Index (BCI) som er basert på synspunktene til over 24 000 ledende forretningsfolk i 92 land.

Spesielt ser vi at optimismen blant mindre bedrifter har stoppet opp, både i veletablerte og nyere økonomier. Dette er spesielt bekymringsverdig ettersom små og mellomstore bedrifter spiller en viktig rolle for vekst og sysselsetting. Det disse bedriftene oppgav som de største problemene, var tilgangen til rimelige lån og behovet for å finne kunder. Dette fremhever viktigheten av fleksible forretningstjenester der man kun betaler for det man bruker, slik at bedriften kan forbli fleksibel og smidig.

Viktige funn og statistikk

  • Den globale optimismen har endret seg lite sammenlignet med for seks måneder siden, og har sunket med 2 prosentpoeng til 111 poeng siden april 2012.
  • Andelen norske bedrifter som rapporterte om økte inntekter, falt fra 65 % i april 2012 til 54 %. Fortjenesten falt tilsvarende fra 65 % til 45 %.
  • Bare litt over en fjerdedel (26 %) av de norske deltakerne i undersøkelsen rapporterte om at de var fornøyde med regjeringens strategier for å hjelpe bedrifter.
  • Følgende områder fremstår som store utfordringer for små eller nyetablerte bedrifter:

-       kostnader knyttet til markedsføring (43 %)

-       salg (42 %)

-       knytte forbindelser (33 %)

  • Deltakerne fremhevet også viktige tiltak som regjeringen kunne iverksette, og som ville hjelpe små og nyetablerte bedrifter betraktelig. Disse er følgende:

-       skattefritak (61 %)

-       lån med lav rente (53 %)

-       informasjonstjenester (34 %)

"Det er tydelig at optimismen har stagnert, og at det har vært et fall i enkelte nye vektsøkonomier siden den siste BCI-rapporten i april," sier Regus’ talsperson Alf Astrup, Country Manager Norge. "Dette antyder at redusert handel med Europa og de vestlige økonomiene, i kombinasjon med ren rekke nasjonale faktorer, har innvirkning på økonomien. Det som fins av gode nyheter er at antallet bedrifter på verdensbasis som rapporterer om økte inntekter, holder seg stabilt, samtidig som fortjenestene økte noe."

Alf Astrup sier følgende: "Vi ble spesielt overrasket over at det ikke var noen forbedringer hos gründere og små bedrifter. For å bedre deres økonomiske situasjon pekte deltakerne på rimelige og fleksible forretningstjenester som en løsning – spesielt når det gjaldt faste utgifter som kontor, administrativ støtte og salg/markedsføring. 45 % av deltakerne rapporterte for eksempel om at en av de største byrdene i de dårlige økonomiske tidene har vært lite fleksible leieavtaler på eiendom. Fleksible tjenester gjør at bedrifter kan være mer fleksible og frigjøre penger som kan brukes til investeringer, uten at de er avhengige av å ta opp lån nå som det er vanskelig å få innvilget lån."

Regus Business Confidence Index

I hver utgave av Regus Business Tracker-rapporten presenteres en oppdatert Business Confidence Index. Denne indeksen er en måling basert på en samling uttalelser om hvor positivt bedriftene ser på fremtiden, samt trender når det gjelder inntekter og fortjeneste kombinert med synspunkter på den forventede økonomiske oppgangen i de kommende månedene. Målet er å gi bedrifter informasjon om resultatene av undersøkelsen. Standarden som det måles opp mot, ble satt til 100 i den første utgaven av Regus Business Tracker i september 2009.

Om Regus

Regus er verdens største leverandør av fleksible arbeidsplasser. Regus tilbyr alt fra fullt utstyrte kontorer til profesjonelle møterom, businesslounger og verdens største nettverk av videokonferanserom. Regus tilbyr en ny måte å arbeide på, enten det er hjemmefra, fra kontoret eller på farten. Selskaper som Google, GlaxoSmithKline og Nokia samt tusenvis av små og mellomstore bedrifter i vekst drar nytte av å outsource sine kontorer og arbeidsplasser til Regus, slik at de kan fokusere på sine viktigste oppgaver.

Over 1 000 000 kunder bruker Regus' kontorer daglig. Regus finnes på til sammen 1200 steder i 550 byer i 96 land. Det gjør det mulig for kunder og bedrifter å arbeide hvor som helst, når som helst og på hvilken som helst måte. Regus ble etablert i Brussel i Belgia i 1989. Hovedkontoret ligger i Luxembourg, og selskapet er børsnotert i London. Du finner mer informasjon på: www.regus.no

Tags:

Om oss

Regus er verdens største leverandør av innovative kontorløsninger. Regus tilbyr alt fra fullt utstyrte kontorer til profesjonelle møterom, business lounges og videokonferanserom. Regus tilbyr en ny måte å arbeide på, enten det er hjemmefra eller fra kontoret. Selskaper som Google, GlaxoSmithKline og Nokia samt tusenvis av små og mellomstore bedrifter i vekst drar nytte av å outsource sine kontorer og arbeidsplasser til Regus. Over 1 000 000 kunder bruker Regus' kontorer daglig. Regus finnes på til sammen 1200 steder i 550 byer i 92 land. Det gjør det mulig for kunder og bedrifter å arbeide hvor som helst, når som helst og på hvilken som helst måte. For mer informasjon se www.regus.no

Dokumenter og linker