Pressekonferanse fredag med statsrådene Kleppa og Solheim: Tiltak for bedre luftkvalitet og reduserte klimagassutslipp i storbyene

Priv til red.:

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og miljø- og utviklingsminister Erik Solheim  inviterer til pressekonferanse fredag 23. september. Det blir orientert om regler for køprising i storbyområdene som  bedrer luften og reduserer utslipp av klimagasser. Samtidig  presenteres ny veileder for gjennomføring av tiltak mot luftforurensing.

  • Tid og sted: Fredag 23. september kl 0930 – Auditoriet i R5, Akersgata 59, Oslo.

Representanter for Klima- og forurensingsdirektoratet og Vegdirektoratet vil også være til stede.

Pressekonferansen vil bli overfør på nett-tv, med mulighet til å sende inn spørsmål under sending: http://media01.smartcom.no/Microsite/dss_01.aspx?eventid=6350 eller via www.regjeringen.no/sd

Pressekontakt: Ekspedisjonssjef i Samferdselsdepartementet Anne Marie Storli, 917 33 650 og kommunikasjonssjef i Miljøverndepartementet,
Jon Berg, 905 69 495.
Pressetelefon: 919 14 777

Tags: