• news.cision.com/
  • Sectra/
  • Mer effektivt samarbeid rundt pasienter når Helse Vest RHF bestiller regionsomfattende IT-løsning fra Sectra

Mer effektivt samarbeid rundt pasienter når Helse Vest RHF bestiller regionsomfattende IT-løsning fra Sectra

Report this content

Linköping – 25. oktober 2016 – Den norske helseleverandøren Helse Vest RHF investerer i en regionsomfattende radiologisk IT-løsning for håndtering av røntgenbilder og pasientinformasjon fra Sectra (STO: SECT B). Avtalen løper over 6 år og den sammenlagte ordreverdien under avtalets periode beløper seg til 57 millioner norske kroner. Sectras IT-løsning (RIS og PACS) vil øke tilgjengeligheten og forenkle kommunikasjonen av pasientbilder innen og mellom sykehusene i regionen, noe som vil lette radiologenes daglige arbeid og bidra til mer effektive og bedre helsetjenester. I tillegg vil løsningen gi økte muligheter til å dele ressurser mellom sykehusene.

- Ved valg av radiologiløsning var høy driftssikkerhet og brukervennlighet viktig. Sectra oppfyller dette med sin løsning. Det var også avgjørende at løsningen kan fungere enhetlig sammen med vårt eksisterende VNA, slik at vi får lagt til rette for felles regionale arbeidsprosesser og effektiv samhandling og informasjonsdeling på tvers av foretaksgrensene. Målsetningen er at dette skal bidra til bedret kvalitet og høyere produktivitet i pasientbehandlingen gjennom økt tilgjengelighet av oppdatert klinisk informasjon, sier Erik M. Hansen, adm.dir. i Helse Vest IKT.

Helse Vest har allerede Sectras medisinske mediearkiv (VNA) der alle regionens medisinske bilder og filmklipp, for eksempel fra ultralyd og endoskopiske undersøkelser, håndteres.  Mediearkivet, sammen med det nye regionsomfattende radiologiske IT-systemet, gir Helse Vest en komplett løsning der legene enkelt og sikkert har tilgang til all pasientinformasjon og alt bildemateriale, også ikke-radiologisk, tilknyttet en pasient. Dette gir muligheter for et tettere samarbeid mellom de ulike medisinske disiplinene som er involvert i pasientens behandlingskjede. Den raske og enkle tilgangen til alle pasientdata forbedrer særlig de tverrfaglige rundene, en viktig del av kreftbehandlingen. 

Helse Vest har ansvar for helsetjenester for ca. 1,1 million mennesker som bor i Rogaland, Hordaland og Sogn og fjordane. Helsetjenester leveres gjennom fire helseforetak, samt private, ideelle foretak med til sammen 15 offentlige sykehus med radiologiske avdelinger.  

For mer informasjon kan du kontakte:
Petter H. Østbye, Adm. dir. Sectra Norge AS, tlf. 47 911 45788
Torbjörn Kronander, konsernsjef og adm.dir., Sectra AB, tlf.   46 705 - 23 52 27
 

Om Sectra
Sectra hjelper sykehus over hele verden med å effektivisere behandling samt myndigheter og forsvar i Europa med å beskytte samfunnets mest sensitive informasjon. Selskapet ble stiftet i 1978 og har hovedkontor i Linköping. I dag har Sectra datterselskaper i 14 land, og selger gjennom samarbeid med partnere over hele verden. Omsetningen beløp seg til 1 073 millioner kroner i året 2015/2016. Sectra er børsnotert på NASDAQ Stockholm. Hvis du vil ha mer informasjon, besøk hjemmesiden vår: www.sectra.se

Innenfor medisinsk IT utvikler og selger Sectra systemer for håndtering og kommunikasjon av alle typer medisinske bilder – primært innen radiologi, mammografi, patologi, ortopedi og andre bildeintensive avdelinger. Sectra har et strategisk fokus på å gjøre kreftbehandling mer effektiv. Over 1 700 svenske og utenlandske sykehus bruker systemene i sin daglig drift. Dette gjør Sectra til ett av verdens ledende selskaper innen systemer for håndtering av digitale røntgenbilder og pasientinformasjon. Selskapet har en ledende markedsposisjon i Sverige, Norge, Nederland og Portugal. Sectra vokser i USA og har en fremstående posisjon i Storbritannia. Sectra har levert noen av de største installasjoner av medisinske IT-systemer i verden, og foruten for i Skandinavia, er Sectras systemer installert hos kunder i Nord-Amerika og de fleste store landene i Europa og Østen.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Sitater

Ved valg av radiologiløsning var høy driftssikkerhet og brukervennlighet viktig. Sectra oppfyller dette med sin løsning. Det var også avgjørende at løsningen kan fungere enhetlig sammen med vårt eksisterende VNA, slik at vi får lagt til rette for felles regionale arbeidsprosesser og effektiv samhandling og informasjonsdeling på tvers av foretaksgrensene. Målsetningen er at dette skal bidra til bedret kvalitet og høyere produktivitet i pasientbehandlingen gjennom økt tilgjengelighet av oppdatert klinisk informasjon.
Erik M. Hansen, adm.dir. i Helse Vest IKT