Del

Sitater

Vi er glade for at vi nå har fått avtalen på plass. Den regionale anskaffelsen omfatter løsninger som er sterkt etterspurte og som vil styrke kvaliteten på pasientbehandlingen. Behandlere vil få raskere og enklere tilgang til informasjon om pasienten, og kan dermed også raskere avklare videre oppfølging. For pasientene kan dette bety at de blant annet slipper unødig venting.
Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF
Vi er veldig glade og takknemlige for den tilliten vi har nå fått fra Helse Sør-Øst RHF til å levere vår multimedialøsning til regionen. Vår erfaring med lignende store og komplekse leveranser sammen med løsningens modulære og skalerbare egenskaper vil gjøre dem i stand til å både møte utfordringene de står overfor i dag og støtte fremtidige behov innenfor deres ambisjoner om kontinuerlige forbedringer for sine ansatte og for sine pasienter.
Petter Østbye, Administrerende direktør Sectra Norge
Ved valg av radiologiløsning var høy driftssikkerhet og brukervennlighet viktig. Sectra oppfyller dette med sin løsning. Det var også avgjørende at løsningen kan fungere enhetlig sammen med vårt eksisterende VNA, slik at vi får lagt til rette for felles regionale arbeidsprosesser og effektiv samhandling og informasjonsdeling på tvers av foretaksgrensene. Målsetningen er at dette skal bidra til bedret kvalitet og høyere produktivitet i pasientbehandlingen gjennom økt tilgjengelighet av oppdatert klinisk informasjon.
Erik M. Hansen, adm.dir. i Helse Vest IKT
Vi tar hånd om et stort antall pasienter i vår virksomhet, noe som stiller krav til sikre, stabile og brukervennlige systemer. Med Sectra kan vi holde høy kvalitet på våre tjenester og innfri våre kunders forventninger.
Jan Hörnström, Forretningsområdesjef Unilabs Radiologi
Velg en tidsperiode -
det finnes ingen resultater som samsvarer med ditt søk
det finnes ikke flere reultater som samsvarer med ditt søk
Tilbake til toppen

Abonner

Multimedia