Sectras system for digital lavdosemammografi i studie på St Görans sykehus

Sectras system for digital lavdosemammografi i studie på St Görans sykehus IT og medisinteknikkselskapet Sectra har undertegnet en avtale med Access Radiologi Sverige AB. Avtalen innebærer at de første testene i klinisk miljø av Sectras nye system for digital mammografi, Sectra MicroDose Mammography, skal gjennomføres på St Görans sykehus i Stockholm. Dette revolusjonerende digitale mammografisystemet, som utvikles i samarbeid med Mamea Imaging AB, fremstiller bilder med høy billedkvalitet og med en vesentlig lavere stråledose enn med tradisjonelle metoder. - Det skal bli veldig spennende å vurdere Sectra MicroDose MammographyTM, sier Karin Leifland, overlege og sjef for mammografiavdelingen på St Görans Sykehus. Vi har fulgt utviklingen nøye og har stor tro på teknikken. Nå får vi endelig mulighet til å se resultatet med egne øyne. Pilotstudien begynner i løpet av oktober måned. Andre forskningsinstitutt i Europa og USA vil også delta i tidlige kliniske analyser av Sectras system. - Alle laboratorietester har vist at vårt nye system oppfyller den ytelsen som ble lovet i form av meget gode bilder i kombinasjon med en svært lav røntgendose. Neste steg er nå å gjennomføre de første testene i klinisk miljø for å vurdere resultatet, og det er først i klinisk drift på et sykehus systemet får vise hva det virkelig står for, sier Torbjörn Kronander, VD for Sectra Imtec. Dessuten vil vi få en bekreftelse på at systemet aksepteres av personalet, framfor alt med hensyn til ergonomi, sier han. Sectra planlegger å levere de første serieproduserte enhetene til mammografiavdelinger i løpet av 2002. Innenfor mammografi stilles meget høye krav til billedkvalitet. Sectra er først i verden med et mammografisystem basert på en helt ny digital teknikk. I forhold til det preliminære resultatet gjør teknikken det mulig å oppnå samme høye billedkvalitet med 5 ganger lavere stråledose enn dagens filmskjermsystem. I dag finnes andre system for digital mammo grafi på markedet, men de krever i enkelte tilfeller cirka 10 ganger så høy stråledose sammenlignet med Sectras system. Dosen av joniserende stråling er et viktig parameter når man bestråler friske kvinner. Det finnes blant annet en EU-lov som sier at man innenfor helsevesnet ikke får utsette pasientene for høyere stråledoser enn nødvendig ut fra hva som er teknisk mulig. Sectra har møtt stor internasjonal interesse for den nye teknikken og kommer til å presentere det nye systemet på verdens største røntgenmesse, RSNA 2001, i Chicago den 25.-30. november. Sectra er ett av verdens ledende selskaper innenfor IT-system for digital røntgen, og bedriftens medisinske system er installert over hele verden. Med hjelp fra Sectras system arbeider mange sykehus i dag helt uten røntgenfilm. Sectra har størst andel installasjoner i Sverige, som er det land som har kommet lengst i overgangen til digital røntgen, og i USA (via partnere). Sectras system finnes også i Norge, Tyskland, Finland, England, Italia, Spania og Holland m.fl. For ytterligere informasjon kontakt: Torbjörn Kronander, VD Sectra Imtec AB, +46 13-23 52 27, to-kro@sectra.se Jan-Olof Brüer, konsernsjef Sectra AB, +46 13-23 52 09, job@sectra.se Velkommen til vår hjemmeside: http://www.sectra.se Sectras virksomhet Sectra har siden midten av 80-tallet drevet en fremgangsrik utvikling og markedsføring av høyteknologiske produkter innen medisinsk IT og telekommunikasjon. I dag omfatter virksomheten produkter innen medisinske systemer, avlyttings-sikre kommunikasjonssystemer og trådløse informasjonssystemer. Virksomheten innen medisinske bildehåndteringssystemer utføres i Sectras heleide datterselskap Sectra Imtec AB som er ett av verdens ledende selskaper i sin nisje - digitale medisinske bildehåndteringssystemer. I Norge drives virksomheten av Sectra Imtec's heleide datterselskap Sectra Norge AS. Sectra AB ligger i Mjärdevi Science Park i Linköping og har sprunget ut fra forskningen ved Linköpings Universitet. Virksomhet foregår i seks land og antall medarbeidere er 195. Omsetningen for året 00/01 var på 292 millioner svenske kroner. Sectra ble notert på OM Stockholmsbørsens O-liste i mars 1999. ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på foelgende hjemmeside: http://www.waymaker.net Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/18/20010918BIT00070/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/09/18/20010918BIT00070/bit0001.pdf

Abonner

Dokumenter og linker