Dela

Kontakt

 • Sectra
  Teknikringen 20, SE-583 30 Linköping, Sweden
  +46 (0)13 23 52 00
  http://www.sectra.se
 • Emma Järnkrok

  Press Relations and Market Communicator


  +46 (0)13 23 53 18
  +46 (0)70 483 97 40
 • Helena Petterson

  Chief Investor and Press Relations Officer


  +46 (0)13 23 52 04
  +46 (0)706 27 52 04
 • Citat

  Sectras innovativa 3D-lösningar gör det möjligt för oss att utnyttja de tagna bilderna fullt ut. Det gör att vi kan leverera en vård till våra ortopediska patienter som ligger i absolut framkant.
  William M. Ricci, chef för enheten Orthopaedic Trauma Service på HSS
  Vi ser ett ökat behov av fler diagnostiska verktyg och enklare åtkomst till medicinska bilder i hela verksamheten. För att kunna möta de behoven krävs en heltäckande och skalbar IT-lösning från en leverantör som vi kan växa och utvecklas med över tiden.
  Johan Wiklund, landschef på Evidensia Sweden
  Med Sectras lösning har vi möjlighet att granska alla typer av radiologibilder, såsom mammografi-, MR- och tomosyntesbilder, från en och samma arbetsstation. Det innebär att vi får en heltäckande lösning som ger oss en samlad överblick av varje patient.
  Debbie Van Ryswyk, general manager på St Marks Breast Centre
  Variationer mellan olika kvartal, speciellt vad avser orderingång, är fortsatt stor. Under andra kvartalet redovisar vi ökad orderingång inom både Imaging IT Solutions och Secure Communications. Vi tecknade bland annat avtal med flera nya amerikanska kunder och i Nederländerna vann vi en prestigefull order på en nationell lösning för granskning av mammografibilder. Våra största tillväxtmöjligheter finns för närvarande på den amerikanska marknaden, där vi har en hög kundnöjdhet, men än så länge en relativt liten marknadsandel.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB
  Flera av de nya ordrarna kommer inledningsvis att belasta resultatet. Mycket av kostnaderna ligger i början av de mångåriga projekten, medan vinstavräkning och omsättning sprids ut över hela löptiden. Vi investerar också i de länder som vi har etablerat nya kontor i, Kanada och Frankrike, vilket innebär ökade kostnader under en inledande period, för att på längre sikt kunna bidra till fortsatt tillväxt och vinst.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB
  Sjukvård och cybersäkerhet är växande och snabbt föränderliga marknader som öppnar möjligheter för företag som Sectra. Vi är väl positionerade inom dessa områden med stabila lösningar, långsiktiga framtidssatsningar och hög kundnöjdhet. Jag har därför goda förhoppningar gällande våra möjligheter att fortsätta den positiva utvecklingen framöver. Våra ekonomiska mål ligger fast, 30 procent soliditet och 15 procent marginal samt 50 procent tillväxt under en femårsperiod i operativ vinst per aktie. Men jag vill påpeka att tillväxt kostar. Vår ambition är att fortsätta växa långsiktigt, men vi kan samtidigt inte öka marginalerna över målet.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB
  Att ha ett enda system för alla medicinska bilder ökar effektiviteten på flera sätt. Läkarna får smidigare tillgång till bilder och kan lättare dela information med varandra över olika medicinska avdelningar. Vi kan nu se att det resulterar i förbättrad effektivitet, vilket i slutändan såklart gynnar våra patienter.
  Eric Vlasman, informationschef på St. Antonius Hospital
  Det är väldigt vanligt att använda kontrastvätskor som innehåller ämnen som gadolinium för att tydligare visa detaljer i olika organ under MR-undersökningar. Men, för patientsäkerhetens skull, är det helt avgörande att röntgenavdelningar enkelt kan dokumentera och spåra varje enskild injektion. Genom att skriva in denna information i Sectra DoseTrack kan man säkerställa att informationen blir tillgänglig för samtliga berörda parter i organisationen genom kundens journalsystem, Sectras stråldosmonitoreringslösning eller bildhanteringssystemet Sectra PACS
  Ian Judd, productchef för Sectra DoseTrack
  För oss var det viktigt att hitta en leverantör som kan bli en långsiktig samarbetspartner och som är kända för att leverera effektiva lösningar. Sectras lösning har en bevisad hög systemtillgänglighet och stöd för ett effektivt arbetsflöde inom radiologi vilket rimmar väl med vår egen strategi. Lösningens framtidssäkra teknologi och möjlighet att smidigt expandera den till att inkludera fler medicinska avdelningar är viktiga aspekter för att möta de framtida behoven på Médipôle Lyon-Villeurbanne.
  Samir Lounis, avdelningschef för radiologi på Imapôle Lyon-Villeurbanne
  Sectra utmärker sig som ett väldigt innovativt företag. Det är också värdefullt att vi kan göra så att en patients bilder och information följer med genom hela patientens vårdförlopp. Dessutom kommer vi genom användningen av bilder kunna ge våra patienter ett större värde i vårt dagliga arbete.
  Doktor Emonet chef på Imapole Lyon-Villeurbanne
  Sectras erfarenhet av storskaliga projekt imponerade på oss och kommer vara värdefull för vår framtida tillväxt. Flexibiliteten i Sectras lösning gör att varje radiolog kan arbeta effektivt utifrån sina egna preferenser. Dessutom kommer lösningens verktyg för onkologi vara värdefulla för oss.
  Doktor Lebas, chef på Imapole Lyon-Villeurbanne
  Vid sammanslagningen ville vi självklart konsolidera våra olika IT-system. Det var då viktigt för oss att välja en leverantör som har bevisad hög systemtillgänglighet och skapar förutsättningar för att vi kan effektivisera vår granskning.
  Dirk Jan van Berckel, avdelningschef för screening och diagnostisering på Zuyderland
  Sectra är känt för att leverera lösningar av högsta kvalitet och för en kundsupport i världsklass. Kombinationen av att starta ett regionalt servicekontor och använda den marknadskompetens och det nätverk som El Seif har skapar de rätta förutsättningarna för att hjälpa vårdgivare i Saudiarabien i sin strävan att förbättra vårdkvaliteten i landet.
  Torbjörn Kronander, vd och koncernchef Sectra AB
  Jag är otroligt glad över att vi kan ge våra kunder möjligheten att förbättra effektiviteten och kvaliteten på uppföljningen av operationer. TMCs globala räckvidd gör att vi både kan erbjuda den bästa möjliga servicen till våra kunder idag och utöka tjänsten till marknader utanför Sverige när det blir aktuellt.
  Gustaf Schwang, chef för Sectras affärsområde Ortopedi
  Det finns idag många machine learning-algoritmer som kan förbättra och förenkla det diagnostiska arbetet i sjukvården, men ännu har väldigt få lösningar nått ut till det dagliga arbetet. En av huvudorsakerna är att det har saknats en lösning där applikationer från olika leverantörer kan samexistera i ett effektivt ekosystem så att radiologer kan använda dem från en och samma lösning. Sectras lösning fyller detta gap – en solid leverantörsneutral plattform.
  Fredrik Häll, produktchef på Sectra Imaging IT Solutions AB
  Sjukvården i Filippinerna jobbar idag med att utöka och förbättra hur de delar och samverkar kring medicinska bilder och patientinformation. Det gör de genom att konsolidera IT-system och satsa på telemedicinska initiativ. Distributionsavtalet gör att vi kan möta marknades efterfrågan på dessa områden. Medical One har en gedigen kunskap om marknaden och vi har lång erfarenhet av att leverera skalbara lösningar, särskilt inom teleradiologi och telepatologi, för vårdgivare belägna över stora geografiska områden.
  Marie Ekström Trägårdh, vice vd Sectra AB och vd Sectra Imaging IT Solutions AB
  Sectras lösning gör att vi digitalt kan erbjuda en bra miljö som även klarar av tekniskt utmanande områden inom diagnostiken, till exempel cytopatologi. Att granska digitala bilder med lösningen är prestandamässigt väldigt likt mikroskopet, även när man granskar bilder med många fokuslager eller via mobila enheter och vid dålig internetuppkoppling.
  Derek Holzhauser, chefsinformatör på RCPAQAP
  Att införa en lösning för mammografi på nationell skala är ett exceptionellt IT-projekt. Det holländska mammografiprogrammet är ett av de effektivaste i världen och det faktum att de valt Sectra gör mig otroligt stolt.
  Marie Ekström Trägårdh, vice vd Sectra AB och vd Sectra Imaging IT Solutions AB
  Sectras verksamhetsområden fortsätter att utvecklas och trenden för koncernens finansiella utfall är positiv. Vårt affärsområde Imaging IT Solutions inledde väsentligt bättre än jämförelsekvartalet, men vi kan inte dra några stora slutsatser baserat på utfall för enskilda kvartal. Omsättningen ökade även inom Secure Communications, främst kopplat till utvecklingsuppdrag och produkter för säker kommunikation. Affärsområdets nysatsning inom cybersäkerhet för kritisk infrastruktur har än så länge inte någon substantiell omsättning, men vi har tagit flera strategiska affärer och växer inom energisektorn i Norden.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB
  Orderingången nådde inte riktigt upp till önskade nivåer och vi får fortsatt fokusera på tillväxt. I många av de marknader där Sectra finns har vi så stor marknadsandel att tillväxten är begränsad. Detta gäller dock inte USA, där vi utöver hög kundnöjdhet har en relativt liten marknadsandel. Det senaste året har vi fått förtroende från flera framstående vårdgivare i USA och jag ser fortsatt goda affärsmöjligheter framför oss på den amerikanska marknaden. För att kunna växa långsiktigt behöver vi även öppna nya marknader och kanaler. Vi har under det senaste året etablerat oss i två nya länder, Frankrike och Kanada.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB
  Kundernas behov av de lösningar vi tillhandahåller är fortsatt god och jag ser inga förändringar i de underliggande trenderna på marknaderna. Vi har en stabil grund med stor andel långa kundkontrakt och mer än hälften av omsättningen utgörs av återkommande intäkter.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB
  TUHS fokus på avancerade medicinska behandlingar, cancervård och medicinsk utbildning går hand i hand med våra kärnvärden. Vi ser fram emot att implementera vår lösning på en så välrenommerad sjukhusgrupp.
  Mikael Anden, vd på Sectra Nordamerika
  Sectras fokus på cancervård och vår innovativa mjukvara för multidisciplinära ronder och undervisning stöttar UC San Diego Healths vårdfilosofi och akademiska behov.
  Mikael Anden, vd för Sectra Nordamerika
  Att interagera med fallen i 3D på Sectras visualiseringsbord gör att våra studenter kan lära sig, och själva utforska, verkliga medicinska fall i en realistisk miljö. Portalen i sig är också ett verktyg för att underlätta i utbildningen eftersom studenter får tillgång till materialet från exempelvis sin egen dator.
  Bernadette S de Bakker, lektor i anatomi och embryologi på AMC
  Jag är mest glad över de positiva omdömen vi fortsätter att få av användare världen över. Företagande handlar trots allt om att göra kunder och användare nöjda, och sedan få betalt för det.
  Torbjörn Kronander, vd och koncernchef Sectra AB
  Att digitalisera vår patologiavdelning gör att vi kommer kunna möta många av de effektivitets- och samarbetsutmaningar som vi och vården i stort står inför. Ett exempel är att effektivisera arbetet inför och under de multidisciplinära ronderna. Sectras lösning kan hantera våra höga krav på såväl prestanda och kapacitet som systemtillgänglighet.
  Ingela Pirttilä, enhetschef för patologi på Landstinget Västernorrland
  När jag ser tillbaka på räkenskapsåret 2016/2017 är jag mest glad över de positiva omdömen vi fortsätter att få av användare världen över. Företagande handlar trots allt om att göra kunder och användare nöjda, och sedan få betalt för det. Marknadens omdömen om Sectra visar på hög kvalitet i våra leveranser, oavsett var i världen kunderna finns eller med vilka av våra lösningar de arbetar. Den höga kundnöjdheten är ett resultat av vårt målinriktade arbete att förstå kundernas miljö och vår kultur där vår fantastiska personal verkligen bryr sig om och tar ansvar för våra kunder.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
  Vinsten ökade trots att vi har belastat resultatet med flera långsiktiga satsningar för framtida tillväxt. I takt med att marknaderna mognar kommer förhoppningsvis flera av dessa aktiviteter att bidra signifikant till tillväxten. På kort sikt är dock Sectras tillväxt mest beroende av försäljningen inom vårt största område Imaging IT Solutions och där nådde orderingången inte riktigt upp till önskade nivåer det senaste året. Bland annat beror detta på utvecklingen i Storbritannien med sjunkande pundkurs och en krympande marknad i lokal valuta, samt att vi i några länder nu har så stor marknadsandel inom huvudområdet medicinska IT-system (PACS) för radiologi att vi där har svårt att växa i samma takt som tidigare. Ser vi emellertid till exempelvis USA, där Sectra än så länge har en relativt liten marknadsandel och därför stor potential, så växer orderingången kraftigt. För att skapa utrymme för ytterligare tillväxt inom Imaging IT Solutions satsar vi dessutom på egen etablering i ett par nya länder, Frankrike och Kanada. Vi räknar dock inte med att se någon större effekt av detta förrän om några år, då vi arbetar i en långsam bransch.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
  Mot bakgrund av den senaste tidens globala cyberattacker är vår företagskultur, där kundens behov alltid har högst prioritet, och vår kombination av nischområden en styrka. Både sjukvård och cybersäkerhet är växande och snabbt föränderliga marknader som öppnar möjligheter för företag som Sectra. Vi är väl positionerade på dessa marknader och vi verkar inom segment där ett starkt varumärke, som Sectras, är en viktig och avgörande faktor. Jag har därför goda förhoppningar gällande våra möjligheter att fortsätta den positiva utvecklingen under kommande år.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
  Att växa på den kanadensiska marknaden genom att starta ett dotterbolag är en del i vår långsiktiga expansionsplan. Kanada har en liknande struktur inom sjukvården som Europa och passar för fler av Sectras produkter än de vi säljer i USA. Vi har därutöver en väldigt hög kundnöjdhet i Kanada, men har trots det en relativt liten marknadsandel, något som vi tror vi kan förbättra genom utökad lokal närvaro.
  Torbjörn Kronander, vd på Sectra AB
  Jag är stolt över att vårt nära samarbete med våra kunder, i kombination med tydlig krisplan, gjorde att vi effektivt kunde hantera denna tuffa uppgift. Vi har jobbat under hela helgen och dygnet runt för att se till att systemen på rekordtid kunde tas i drift igen. I situationer som denna har vi stor fördel av att vara ett medicinskt IT-företag med rötter inom cybersäkerhet.
  Jane Rendall, vd på Sectra Ltd
  Med Sectra kan vi enkelt expandera lösningen till fler sjukhus och fler medicinska discipliner i takt med att vi fortsätter att växa. Den möjligheten, och att kunna arbeta oberoende av geografisk plats, var särskilt viktiga för oss i valet av leverantör. Vår tidigare erfarenhet av Sectra har visat att lösningen har extremt hög systemtillgänglighet och att deras supportteam finns där för att hjälpa oss när det behövs.
  Dr. J. Marrannes, chef för radiologiavdelningen
  Vårt fokus på cancer och integrerad diagnostik öppnar upp för stora synergieffekter tillsammans med City of Hope, och vi ser väldigt mycket fram emot att arbeta med en så pass välrenommerad forsknings- och cancerorganisation.
  Mikael Anden, vd för Sectra Nordamerika
  Det känns otroligt roligt att få samarbeta med ett så välrenommerat universitetssjukhus som UPHS och vi ser fram emot att tillsammans arbeta för en än bättre patientvård och diagnostik.
  Mikael Anden, vd för Sectra Nordamerika
  Sectras stabila och beprövade system i kombination med den höga systemtillgängligheten, exempelvis i form av integrationer med andra system, har haft betydelse i den här upphandlingen. Det var också viktigt att lösningen är molnbaserad eftersom det gör att systemhanteringen effektiviseras samtidigt som driftssäkerheten ökar.
  Jenny Bäcklund, verksamhetschef på verksamhetsområdet radiologi på Danderyds sjukhus AB
  USA är en av de marknader där vårt största affärsområde Imaging IT Solutions växer och tar marknadsandelar med medicinska IT-system. Den amerikanska verksamheten har de senaste tre åren haft en genomsnittlig omsättningstillväxt på över 20 procent per år. Jag är nyligen hemkommen från USA där vi återigen fick ta emot den prestigefulla utmärkelsen
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB
  Vår grundsyn är att det är bättre att vara stor i ett mindre antal länder, än liten i många. Vårt mål är att bli den största, eller näst största, leverantören i de länder där vi har dotterbolag. På motsvarande sätt som vi startade verksamhet i Frankrike förra året planerar vi att öppna kontor i ett eller två länder till under det kommande året.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB
  Inom affärsområdet Secure Communications har vi vänt röda siffror till vinst. Med nya säkerhetsgodkännanden på plats från NATO och Nederländerna har affärsområdet börjat leverera den senaste generationen av Sectras Tigerprodukter; produkter som skyddar telefonsamtal och datakommunikation från avlyssning. Affärsområdets tillväxtsatsning på det nya produktområdet kritisk infrastruktur dämpar resultatutvecklingen i närtid, men den kommer att kunna bidra till fortsatt expansion på längre sikt.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB
  Den gemensamma lösningen från Sectra gör att information följer patienten istället för tvärtom. Sectras höga systemtillgänglighet är en annan viktig faktor för oss i valet av leverantör och är en nyckel i arbetet att ge en effektiv sjukvård
  Roel Venema, styrelseledamot, Isala Hospital
  Sectra är en pionjär inom mobila talkrypton med över tjugo års erfarenhet av att utveckla säkra mobila kommunikationssystem. Med det här samarbetet, och det formella produktgodkännandet av NATO, gör vi det möjligt för en stor grupp användare som inte tidigare kunnat använda smartphones av säkerhetsskäl, att utnyttja den senaste tekniken.
  Menno van den Berg, Vice President Mobile på Samsung Electronics Benelux
  Vi ser en växande trend av ökat patientengagemang. Patienter blir alltmer intresserade av att ta del av sina egna journaler, både för att kunna ha en djupare dialog med sin läkare och för att enklare kunna ta med sig sina medicinska bilder när de ska få vård hos en annan vårdgivare. Den utökade funktionaliteten som vi nu lanserar gör det lättare för vårdgivare att möta patienternas efterfrågan, och bidrar därför till att göra vården än mer involverande och patientcentrerad.
  Marie Ekström, vd för Sectra Imaging IT Solutions
  Ny teknik kommer exempelvis att göra det möjligt att med dagens datortomografer kunna se om proteser och ryggimplantat har rört sig, även om det är mindre än en millimeter. Om en patient har begynnande problem kommer vi kunna sätta in åtgärder innan situationen blir svårhanterlig.
  Lars Weidenhielm, överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset och professor i ortopedi vid Karolinska Institutet
  Några av de främsta anledningarna till att vi valde Sectra är lösningens mycket höga systemtillgänglighet och resultat från analysföretaget KLAS kundnöjdhetsmätningar. Våra radiologer gillade särskilt lösningens effektivitet och snabbhet när de skickar medicinska bilder över stora geografiska avstånd. Sammantaget kommer det leda till ökad effektivitet i verksamheten och att remitterande läkare kan ge snabbare svar till våra patienter.
  Barry Nielsen, vd på Cascade Medical Imaging och Central Oregon Radiology Associates
  Att få dessa omdömen av användare världen över visar kvaliteten på våra medarbetare och vår mjukvara, oavsett vart i världen eller på vilken del av sjukhuset som våra kunder arbetar. Det visar också hur mycket vi jobbar för att kunna hjälpa våra kunder att nå framgång inom de områden vi väljer att verka på, vare sig det är inom radiologi eller i det större perspektivet, såsom vår helhetslösning och inom cybersäkerhet.
  Torbjörn Kronander, vd på Sectra AB
  Att Sectra får denna utmärkelse för fjärde året i rad visar att vi fortsätter jobba konsekvent och bevisar styrkan hos våra anställda och våra produkter. Vår senaste framgång är definitivt hänförbar till vårt kundfokuserade arbete som även ligger till grund för denna fina utmärkelse.
  Mikael Anden, vd för Sectra i Nordamerika
  Jag ser fram emot att samarbeta med Sectra för att expandera vårt arkiv i en säker miljö. Att molnbaserat kunna lagra både radiologi- och kardiologibilder gör det smidigare för våra vårdgivare att dela bilder med varandra. Det skapar förutsättningar för ett fördjupat samarbete och koordinering kring patienternas vård.
  Linda Womack, vd på John Muir Health
  Att implementera en patologilösning på den här nivån kräver att en stor mängd av olika IT-lösningar på de 50 labben integreras. Sectras grundsyn och erfarenhet från tidigare genomförda implementeringar av standardiserade integrationer är en av våra viktigaste styrkor och det gör mig extra stolt att vara en del av ett projekt som detta.
  Torbjörn Kronander, vd på Sectra AB
  Polen är en stor marknad där sjukvårdsreformer har genomförts för att modernisera sjukhusen. Det gör Polen till en intressant marknad. Opta-Techs erfarenhet och starka marknadsposition gör dem till en viktig partner för oss.
  Torbjörn Kronander, vd på Sectra AB
  Vi vill ge våra radiologer och andra diagnostiker ett effektivt arbetsflöde och har letat efter en snabb IT-lösning som innehåller ett inbyggt rapporteringsverktyg. Sectras lösning gör det möjligt att utföra både granskning och rapportering från en och samma arbetsstation.
  Arno Bücker, chef på radiologiavdelningen på Saarland University Medical Center
  Västerbotten läns landsting är ett bra exempel på den typ av vårdgivare som vi ser är bland de första på marknaden att digitalisera sina patologiavdelningar. Regioner som verkar över stora geografiska avstånd får stort värde av att kunna dela bilder digitalt istället för att behöva skicka fysiska glas. Detta gör investeringen i digital patologi särskilt intressant för den här typen av kunder.
  Torbjörn Kronander, vd Sectra AB
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp