Dela

Kontakt

 • Sectra
  Teknikringen 20, SE-583 30 Linköping, Sweden
  +46 (0)13 23 52 00
  http://www.sectra.se
 • Emma Järnkrok

  Press Relations and Market Communicator


  +46 (0)13 23 53 18
  +46 (0)70 483 97 40
 • Helena Petterson

  Chief Investor and Press Relations Officer


  +46 (0)13 23 52 04
  +46 (0)706 27 52 04
 • Citat

  För ungefär ett år sedan implementerade Regional Health ett elektroniskt journalsystem från Epic. För att ta vår medicinska bildhantering in i framtiden med samma toppmoderna teknik insåg vi att vi behövde byta ut vårt gamla PACS. Sectra var den leverantör som vi ansåg var den bästa partnern för oss. Vi är fast beslutna om att göra skillnad varje dag. Ett av sätten som vi gör det på är med avancerad teknik i händerna på vår skickliga vårdpersonal.
  Stephanie Lahr, IT-chef, Regional Health
  Vi har ett långt och gynnsamt samarbete med NL-NCSA. Beställningen från NATO bekräftar att resultatet av vårt samarbete möter de högsta kraven på kommunikationssäkerhet och löser utmaningar som relaterar till konfidentialitet och tillgänglighet på högsta politiska nivå.
  Simo Pykälistö, vd för Sectra Communications
  Trenden för orderingång och omsättning är fortsatt positiv. Orderboken är välfylld och samtliga verksamhetsområden visar omsättningsökning. Vi har även medvind från valutakursutvecklingen jämfört med motsvarande kvartal föregående år, vilket framför allt har stor effekt på finansiella poster. Vi har ökat satsningarna på den amerikanska kontinenten och även i nya produktområden samt nya geografiska marknader. Detta belastar resultatet, men på längre sikt bedöms satsningarna ge god avkastning. Kassaflödet belastades av flera omfattande avtal som vi har ingått med kunder inom Imaging IT Solutions och Secure Communications under det senaste året och som inledningsvis drar mer utgifter än de genererar inkomster.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd
  Inom Imaging IT Solutions är USA för närvarande vår mest spännande tillväxtmarknad och där har vi inlett räkenskapsåret med beställningar från nya välrenommerade kunder, bland andra Stanfords universitetssjukhus i Kalifornien och sjukhuskedjan Sanford Health som framför allt verkar i North och South Dakota. Avtalen med så stora och respekterade kunder stärker Sectras marknadsposition och ger bra referenser för framtiden.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd
  Hög kundnöjdhet, nytta för samhället och framtidssatsningar är vår bas för långsiktig framgång. Jag har därför goda förhoppningar gällande våra möjligheter att fortsätta den positiva utvecklingen framöver.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd
  Vår kombination av affärsverksamheter inom både medicinsk IT och informationssäkerhet är helt unik. Att jobba med cybersäkerhet finns i våra rötter eftersom Sectra startades som ett bolag inom säker kommunikation. Det här certifikatet, i kombination med vår ISO-certifiering inom ledningssystem för informationssäkerhet, visar att vi har omfattande policys och processer inom informations- och cybersäkerhet genom hela vår verksamhet.
  Jane Rendall, vd för Sectra i Storbritannien
  Vi och våra 700 anställda på Sectra är mycket glada över att få arbeta med en prestigefylld institution som Stanford Health Care. Vi ser fram emot att överträffa deras förväntningar och samarbeta kring framtida forskningsambitioner.
  Mikael Anden, vd för Sectra i Nordamerika
  Sectras framgångar bygger på att vi alltid sätter kunden i centrum. Vi är väl positionerade för en fortsatt stark utveckling och vår målbild för framtiden är tydlig.
  Torbjörn Kronander, vd och koncernchef Sectra AB
  Tillsammans med UMC Utrecht har vi testat funktionen för automatisk uppladdning. Det som imponerat mest på mig är hur enkel lösningen är att använda och hur få klick den kräver.
  Konnie Hebeda, patolog på Radboud University Medical Center
  Det är viktigt att vi skapar en enhetlig IT-lösning för bildhantering som spänner över all vår patientvård. Med Sectras lösning kommer vi kunna samordna alla bilder och all information genom vår verksamhet, och därmed fokusera än mer på att förse våra patienter med den bästa möjliga vården.
  Allison Suttle, chefsöverläkare på Sanford Health
  Räkenskapsåret 2017/2018 präglas av framgångar som stärker Sectras position i våra nischmarknader. Vi uppfyller samtliga finansiella mål och vi växer genom samarbete med nya och befintliga kunder och partners. Kunderna har givit oss förtroende att genomföra projekt med innovativa lösningar som på sikt kan leda till nya landvinningar inom viktiga samhällsfunktioner. Alla projekt och affärer vi driver har ett övergripande syfte att lösa stora samhällsproblem som måste åtgärdas inom en överskådlig framtid. Att hjälpa kunderna att effektivisera och förbättra vården av patienter och öka cybersäkerheten i viktiga samhällsfunktioner är Sectras största bidrag till ett mer hållbart samhälle.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
  För ett år sedan fanns en viss oro kring orderingången, men efter de senaste kvartalen avslutar vi räkenskapsåret med en välfylld orderbok. Detta lägger en bra grund för fortsatt tillväxt. Sectra har en stabil underliggande verksamhet med bra lönsamhet och kassaflöde. Utöver det har vi ett antal mycket spännande framtidsprojekt som kan bli riktigt stora på sikt, även om det som alltid med sådana projekt inte finns några garantier.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
  Det är kul att leda och arbeta i ett företag med nöjda kunder, och våra medarbetare gör ett fantastiskt arbete varje dag. Koncernens utveckling är ett resultat av vårt målinriktade arbete med att förstå kundernas miljö och vår kultur där personalen verkligen bryr sig om och tar ansvar för kunderna. Jag är oerhört stolt över Sectrakulturen och att den genomsyrar alla verksamhetsområden i bolaget. Den förstärker vårt goda rykte och bidrar till lönsamheten. Vinnarna är såväl kunder som medarbetare och aktieägare. Men framför allt inom medicinsidan patienterna och inom säkerhetssidan alla vi medborgare i det demokratiska och öppna samhället.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
  Både Sectra och Texas Scottish Rite Hospital for Children strävar mot att förbättra utfallet för patienter som behandlas på ortopedkliniker. Vi ser fram emot att få vara en del i den vård som barn i Dallas-området får.
  Mikael Anden, vd för Sectra i USA
  Vi bekräftar tilldelningsbeslutet som innebär att vi har valt att förhandla kontrakt med Sectra för en PACS/RIS-lösning till tio lokala vårddistrikt och ett specialistvårdsnätverk inom NSW Health. Lösningen har valts ut av läkare, specialister inom området radiologi och IKT-experter för att säkerställa att den bästa tillgängliga lösningen kommer att levereras och hjälpa vår mycket skickliga personal att tillhandahålla utmärkt patientvård. Vi förväntar oss även att lösningen signifikant kommer att förbättra kapaciteten för svarsrapportering, bokningar och säker delning av bilder inom hela vårdorganisationen.
  Dr Zoran Bolevich, Chief Executive eHealth NSW och Chief Information Officer för NSW Health
  Säkerhet är högsta prioritet när myndigheter väljer mobil teknologi. Vi har samarbetat med Sectra för att ytterligare förstärka vårt säkerhetsramverk och därmed skapa en unik och anpassad plattform som skyddar en myndighets allra känsligaste information.
  Neil Barclay vid Samsung Europe
  Det här är sättet man kommer jobba på i framtiden.
  Dr. K.H. Lam, patolog på Erasmus MC
  För ett bolag som Sectra, som konkurrerar med några av världens största företag, är det oerhört viktigt att ha nöjda och långsiktiga kunder. Att vi lyckas med detta bekräftas bland annat av att Sectras medicinska IT-system (PACS) tagit hem pris för högst kundnöjdhet i USA för femte året i rad och globalt för fjärde året. Detta är framför allt ett resultat av vår företagskultur, där kundens behov och problem alltid har högsta prioritet. Jag är stolt över de positiva omdömen vi fortsätter att få från användare över hela världen och över våra medarbetare som verkligen bryr sig om och tar ansvar för våra kunder.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
  Den ökade orderingången avser flera omfattande och långa kundkontrakt, både inom Secure Communications och Imaging IT Solutions. En stor del av utgifterna ligger i början av de mångåriga projekten, medan vinstavräkning och omsättning sprids ut över hela löptiden. Flera av de nya beställningarna kommer därför att binda mycket kapital under installationsfasen, vilket belastar kassaflödet.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
  Med samtliga ekonomiska mål uppfyllda är ambitionen att fortsätta växa långsiktigt. Fokus ligger härvid på tillväxtsatsningar som kan bidra till en långsiktig och stabil resultatutveckling. Dessa satsningar innefattar exempelvis cybersäkerhet för kritisk infrastruktur och lösningar för integrerad cancerdiagnostik. Vi investerar även i nya geografiska marknader, bland annat Kanada och Frankrike där vi öppnat kontor det senaste året, samt i att öka våra marknadsandelar i de länder där vi finns etablerade men ännu inte är marknadsledande.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB
  När vi nu digitaliserar granskningen av patologibilder kommer vi möjliggöra en effektivare cancerdiagnostik genom ett tätare samarbete mellan både patologer och avdelningar. Exempelvis kommer arbetet inför och under multidisciplinära ronder förenklas. Sectras leverantörsneutrala lösning innebär dessutom att vi kan använda olika typer av skannrar från olika tillverkare beroende på vilka som gör sig bäst för olika typer av patologibilder, vilket vi ser som en stor fördel i vårt arbete framöver.
  Tibor Tot, verksamhetschef för laboratoriemedicin, Landstinget Dalarna
  Medvetenheten om cyberrelaterade hot ökar ocSectra bidrar till att förebygga de konsekvenser ett driftsavbrott inom kritisk infrastruktur kan medföra.
  Simo Pykälistö, vd på Sectra Communications
  Att få dessa erkännanden för vår höga kundnöjdhet fem år i rad är för mig det ultimata beviset på att Sectras medarbetare runt om i världen skapar verklig nytta för våra kunder inom radiologi och alla de områden vi jobbar inom.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd på Sectra AB
  Sectra Tiger Ecosystem möjliggör effektiv och säker kommunikation som stödjer samverkan mellan organisationer och enheter med specifika sekretesskrav. Det förnyade förtroendet de ministerierna i Nederländerna är en bekräftelse på vår förmåga att uppfylla våra kunders krav på säkerhet, användbarhet och tillgänglighet.
  Simo Pykälistö, vd Sectra Communications AB
  Sectras innovativa 3D-lösningar gör det möjligt för oss att utnyttja de tagna bilderna fullt ut. Det gör att vi kan leverera en vård till våra ortopediska patienter som ligger i absolut framkant.
  William M. Ricci, chef för enheten Orthopaedic Trauma Service på HSS
  Vi ser ett ökat behov av fler diagnostiska verktyg och enklare åtkomst till medicinska bilder i hela verksamheten. För att kunna möta de behoven krävs en heltäckande och skalbar IT-lösning från en leverantör som vi kan växa och utvecklas med över tiden.
  Johan Wiklund, landschef på Evidensia Sweden
  Med Sectras lösning har vi möjlighet att granska alla typer av radiologibilder, såsom mammografi-, MR- och tomosyntesbilder, från en och samma arbetsstation. Det innebär att vi får en heltäckande lösning som ger oss en samlad överblick av varje patient.
  Debbie Van Ryswyk, general manager på St Marks Breast Centre
  Variationer mellan olika kvartal, speciellt vad avser orderingång, är fortsatt stor. Under andra kvartalet redovisar vi ökad orderingång inom både Imaging IT Solutions och Secure Communications. Vi tecknade bland annat avtal med flera nya amerikanska kunder och i Nederländerna vann vi en prestigefull order på en nationell lösning för granskning av mammografibilder. Våra största tillväxtmöjligheter finns för närvarande på den amerikanska marknaden, där vi har en hög kundnöjdhet, men än så länge en relativt liten marknadsandel.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB
  Flera av de nya ordrarna kommer inledningsvis att belasta resultatet. Mycket av kostnaderna ligger i början av de mångåriga projekten, medan vinstavräkning och omsättning sprids ut över hela löptiden. Vi investerar också i de länder som vi har etablerat nya kontor i, Kanada och Frankrike, vilket innebär ökade kostnader under en inledande period, för att på längre sikt kunna bidra till fortsatt tillväxt och vinst.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB
  Sjukvård och cybersäkerhet är växande och snabbt föränderliga marknader som öppnar möjligheter för företag som Sectra. Vi är väl positionerade inom dessa områden med stabila lösningar, långsiktiga framtidssatsningar och hög kundnöjdhet. Jag har därför goda förhoppningar gällande våra möjligheter att fortsätta den positiva utvecklingen framöver. Våra ekonomiska mål ligger fast, 30 procent soliditet och 15 procent marginal samt 50 procent tillväxt under en femårsperiod i operativ vinst per aktie. Men jag vill påpeka att tillväxt kostar. Vår ambition är att fortsätta växa långsiktigt, men vi kan samtidigt inte öka marginalerna över målet.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB
  Att ha ett enda system för alla medicinska bilder ökar effektiviteten på flera sätt. Läkarna får smidigare tillgång till bilder och kan lättare dela information med varandra över olika medicinska avdelningar. Vi kan nu se att det resulterar i förbättrad effektivitet, vilket i slutändan såklart gynnar våra patienter.
  Eric Vlasman, informationschef på St. Antonius Hospital
  Det är väldigt vanligt att använda kontrastvätskor som innehåller ämnen som gadolinium för att tydligare visa detaljer i olika organ under MR-undersökningar. Men, för patientsäkerhetens skull, är det helt avgörande att röntgenavdelningar enkelt kan dokumentera och spåra varje enskild injektion. Genom att skriva in denna information i Sectra DoseTrack kan man säkerställa att informationen blir tillgänglig för samtliga berörda parter i organisationen genom kundens journalsystem, Sectras stråldosmonitoreringslösning eller bildhanteringssystemet Sectra PACS
  Ian Judd, productchef för Sectra DoseTrack
  För oss var det viktigt att hitta en leverantör som kan bli en långsiktig samarbetspartner och som är kända för att leverera effektiva lösningar. Sectras lösning har en bevisad hög systemtillgänglighet och stöd för ett effektivt arbetsflöde inom radiologi vilket rimmar väl med vår egen strategi. Lösningens framtidssäkra teknologi och möjlighet att smidigt expandera den till att inkludera fler medicinska avdelningar är viktiga aspekter för att möta de framtida behoven på Médipôle Lyon-Villeurbanne.
  Samir Lounis, avdelningschef för radiologi på Imapôle Lyon-Villeurbanne
  Sectra utmärker sig som ett väldigt innovativt företag. Det är också värdefullt att vi kan göra så att en patients bilder och information följer med genom hela patientens vårdförlopp. Dessutom kommer vi genom användningen av bilder kunna ge våra patienter ett större värde i vårt dagliga arbete.
  Doktor Emonet chef på Imapole Lyon-Villeurbanne
  Sectras erfarenhet av storskaliga projekt imponerade på oss och kommer vara värdefull för vår framtida tillväxt. Flexibiliteten i Sectras lösning gör att varje radiolog kan arbeta effektivt utifrån sina egna preferenser. Dessutom kommer lösningens verktyg för onkologi vara värdefulla för oss.
  Doktor Lebas, chef på Imapole Lyon-Villeurbanne
  Vid sammanslagningen ville vi självklart konsolidera våra olika IT-system. Det var då viktigt för oss att välja en leverantör som har bevisad hög systemtillgänglighet och skapar förutsättningar för att vi kan effektivisera vår granskning.
  Dirk Jan van Berckel, avdelningschef för screening och diagnostisering på Zuyderland
  Sectra är känt för att leverera lösningar av högsta kvalitet och för en kundsupport i världsklass. Kombinationen av att starta ett regionalt servicekontor och använda den marknadskompetens och det nätverk som El Seif har skapar de rätta förutsättningarna för att hjälpa vårdgivare i Saudiarabien i sin strävan att förbättra vårdkvaliteten i landet.
  Torbjörn Kronander, vd och koncernchef Sectra AB
  Jag är otroligt glad över att vi kan ge våra kunder möjligheten att förbättra effektiviteten och kvaliteten på uppföljningen av operationer. TMCs globala räckvidd gör att vi både kan erbjuda den bästa möjliga servicen till våra kunder idag och utöka tjänsten till marknader utanför Sverige när det blir aktuellt.
  Gustaf Schwang, chef för Sectras affärsområde Ortopedi
  Det finns idag många machine learning-algoritmer som kan förbättra och förenkla det diagnostiska arbetet i sjukvården, men ännu har väldigt få lösningar nått ut till det dagliga arbetet. En av huvudorsakerna är att det har saknats en lösning där applikationer från olika leverantörer kan samexistera i ett effektivt ekosystem så att radiologer kan använda dem från en och samma lösning. Sectras lösning fyller detta gap – en solid leverantörsneutral plattform.
  Fredrik Häll, produktchef på Sectra Imaging IT Solutions AB
  Sjukvården i Filippinerna jobbar idag med att utöka och förbättra hur de delar och samverkar kring medicinska bilder och patientinformation. Det gör de genom att konsolidera IT-system och satsa på telemedicinska initiativ. Distributionsavtalet gör att vi kan möta marknades efterfrågan på dessa områden. Medical One har en gedigen kunskap om marknaden och vi har lång erfarenhet av att leverera skalbara lösningar, särskilt inom teleradiologi och telepatologi, för vårdgivare belägna över stora geografiska områden.
  Marie Ekström Trägårdh, vice vd Sectra AB och vd Sectra Imaging IT Solutions AB
  Sectras lösning gör att vi digitalt kan erbjuda en bra miljö som även klarar av tekniskt utmanande områden inom diagnostiken, till exempel cytopatologi. Att granska digitala bilder med lösningen är prestandamässigt väldigt likt mikroskopet, även när man granskar bilder med många fokuslager eller via mobila enheter och vid dålig internetuppkoppling.
  Derek Holzhauser, chefsinformatör på RCPAQAP
  Att införa en lösning för mammografi på nationell skala är ett exceptionellt IT-projekt. Det holländska mammografiprogrammet är ett av de effektivaste i världen och det faktum att de valt Sectra gör mig otroligt stolt.
  Marie Ekström Trägårdh, vice vd Sectra AB och vd Sectra Imaging IT Solutions AB
  Sectras verksamhetsområden fortsätter att utvecklas och trenden för koncernens finansiella utfall är positiv. Vårt affärsområde Imaging IT Solutions inledde väsentligt bättre än jämförelsekvartalet, men vi kan inte dra några stora slutsatser baserat på utfall för enskilda kvartal. Omsättningen ökade även inom Secure Communications, främst kopplat till utvecklingsuppdrag och produkter för säker kommunikation. Affärsområdets nysatsning inom cybersäkerhet för kritisk infrastruktur har än så länge inte någon substantiell omsättning, men vi har tagit flera strategiska affärer och växer inom energisektorn i Norden.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB
  Orderingången nådde inte riktigt upp till önskade nivåer och vi får fortsatt fokusera på tillväxt. I många av de marknader där Sectra finns har vi så stor marknadsandel att tillväxten är begränsad. Detta gäller dock inte USA, där vi utöver hög kundnöjdhet har en relativt liten marknadsandel. Det senaste året har vi fått förtroende från flera framstående vårdgivare i USA och jag ser fortsatt goda affärsmöjligheter framför oss på den amerikanska marknaden. För att kunna växa långsiktigt behöver vi även öppna nya marknader och kanaler. Vi har under det senaste året etablerat oss i två nya länder, Frankrike och Kanada.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB
  Kundernas behov av de lösningar vi tillhandahåller är fortsatt god och jag ser inga förändringar i de underliggande trenderna på marknaderna. Vi har en stabil grund med stor andel långa kundkontrakt och mer än hälften av omsättningen utgörs av återkommande intäkter.
  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB
  TUHS fokus på avancerade medicinska behandlingar, cancervård och medicinsk utbildning går hand i hand med våra kärnvärden. Vi ser fram emot att implementera vår lösning på en så välrenommerad sjukhusgrupp.
  Mikael Anden, vd på Sectra Nordamerika
  Sectras fokus på cancervård och vår innovativa mjukvara för multidisciplinära ronder och undervisning stöttar UC San Diego Healths vårdfilosofi och akademiska behov.
  Mikael Anden, vd för Sectra Nordamerika
  Att interagera med fallen i 3D på Sectras visualiseringsbord gör att våra studenter kan lära sig, och själva utforska, verkliga medicinska fall i en realistisk miljö. Portalen i sig är också ett verktyg för att underlätta i utbildningen eftersom studenter får tillgång till materialet från exempelvis sin egen dator.
  Bernadette S de Bakker, lektor i anatomi och embryologi på AMC
  Jag är mest glad över de positiva omdömen vi fortsätter att få av användare världen över. Företagande handlar trots allt om att göra kunder och användare nöjda, och sedan få betalt för det.
  Torbjörn Kronander, vd och koncernchef Sectra AB
  Att digitalisera vår patologiavdelning gör att vi kommer kunna möta många av de effektivitets- och samarbetsutmaningar som vi och vården i stort står inför. Ett exempel är att effektivisera arbetet inför och under de multidisciplinära ronderna. Sectras lösning kan hantera våra höga krav på såväl prestanda och kapacitet som systemtillgänglighet.
  Ingela Pirttilä, enhetschef för patologi på Landstinget Västernorrland
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp