Sectra og Unilabs utvider samarbeidet med ny avtale for to land

Linköping, 22 desember 2015 - Sectra (STO: SECT B) har inngått en ny 6-årig avtale med Unilabs, en ledende aktør innenfor radiologi og laboratoriemedisin i Norden. Avtalen omfatter Sectras IT-løsning for håndtering og lagring av røntgenbilder og pasientinformasjon (PACS og RIS) til Unilabs svenske og norske virksomheter. Sectras IT-løsning øker tilgjengeligheten og forbedrer kommunikasjonen av medisinske bilder innenfor og mellom sykehus, noe som forenkler radiologenes daglige arbeid og bidrar til en mer effektiv og bedre helsetjeneste. Ordreverdien beløper seg til ca. 60 MSEK.

Unilabs benytter allerede Sectras IT-løsning for hele sin svenske virksomhet. Nå velger Unilabs å fornye den svenske avtalen og samtidig utvide den til å omfatte virksomheten i Norge.

– Vi tar hånd om et stort antall pasienter i vår virksomhet, noe som stiller krav til sikre, stabile og brukervennlige systemer, sier Jan Hörnström, Forretningsområdesjef Unilabs Radiologi. Med Sectra kan vi holde høy kvalitet på våre tjenester og innfri våre kunders forventninger.

Fokus på kreftomsorg
De fleste pasienter gjennomgår en røntgenundersøkelse som ledd i diagnostisering og behandling av sin sykdom eller skade. Det innebærer at muligheten for å håndtere røntgenbilder enkelt og effektivt, og kommunisere disse til personell ved andre virksomheter, har stor betydning for kvaliteten på den pleien pasientene får.

For at helsevesenet skal kunne yte en bedre, raskere og mer pasientrettet behandling, tilbyr Sectra systemer og tjenester for samlet håndtering og lagring av alle typer medisinske bilder. Det gjelder i første rekke store bildediagnostiske enheter som radiologi, mammografi og patologi, men også innenfor andre avdelinger der det benyttes medisinske bilder. Medisinske bilder til kreftdiagnostikk går som en rød tråd gjennom Sectras tilbud.

Om Unilabs virksomhet
Unilabs virksomheter innenfor laboratoriemedisin og radiologi er i dag en naturlig del av pleiekjeden. Unilabs møter pasienter og kunder på sykehus, legevakter, primærpleielaboratorier og frittstående legesentre. Årlig gjennomfører Unilabs i Sverige og Norge om lag 1 million radiologiundersøkelser og rundt 13 millioner laboratoriemedisinske analyser. Unilabs bedriver virksomhet i 12 land. Selskapet har totalt 5 000 medarbeidere, hvorav drøyt 900 arbeider i Sverige og 280 i Norge.

For mer informasjon kan du kontakte:
Petter H. Østbye, Adm. dir. Sectra Norge AS, tlf. 47 911 45788
Torbjörn Kronander,konsernsjef og adm.dir., Sectra AB, tlf.   46 705 - 23 52 27

Om Sectra

Sectra ble etablert i 1978 og er et fremgangsrikt konsern som driver med utvikling og salg av høyteknologiske produkter innenfor vekstnisjene medisinske systemer og avlyttingssikre kommunikasjonssystemer. Sectra har kontorer i 14 land og selger sine produkter gjennom samarbeid med partnere over hele verden. Hovedkontoret ligger i Linköping, og konsernet har vokst frem fra forskningsmiljøet ved Linköpings Universitet. Omsetningen var i 2014/2015 på 961 millioner svenske kroner. Sectra er notert på NASDAQ OMX Stockholm. Mer informasjon finnes på vår hjemmeside på: www.sectra.se.

Sectra utvikler og selger IT-systemer og produkter  for røntgen- og andre bildeintensive avdelinger, mammografi-, ortoped- og reumatologklinikker. Over 1700 sykehus rundt om i verden benytter systemene i sin daglige drift. Dette gjør Sectra til et av verdens ledende selskaper innen systemer for håndtering av digitale røntgenbilder. I Skandinavia har Sectra en markedsandel på mer enn 50 prosent av alle filmfrie installasjoner. Foruten i Skandinavia er Sectras systemer installert hos kunder i Nord-Amerika og i de fleste større land i Europa samt Det fjerne østen.

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Sitater

Vi tar hånd om et stort antall pasienter i vår virksomhet, noe som stiller krav til sikre, stabile og brukervennlige systemer. Med Sectra kan vi holde høy kvalitet på våre tjenester og innfri våre kunders forventninger.
Jan Hörnström, Forretningsområdesjef Unilabs Radiologi