IMG 2033


Tilstede under utdelingen var også Ingrid Dahl Hovland, adm dir i Selvaagbygg, Skule Waksvik og Kirsten Kokkin. Her sammen med prisvinnerne Gisle Harr, Vanna Bowles og Dirkjan van der Linde

Lav oppløsning

Høy oppløsning

Normal oppløsning