Hvordan norske teknologibedrifter kunne jobbe smartere med dokumentasjon

Semcon er en av verdens største bedrifter innen området Product Information. Nå er de på plass i Norge. Målet er å hjelpe Norske bedrifter med effektivisering og forenkling av dokumentasjon, spesielt innenfor oljeindustrien. Dette vil de gjøre ved å overføre arbeidsmetoder fra andre industrier, spesielt fra Europas bilindustri.

Semcon kjøpte 01.09 den Norske bedriften ibruk AS på Kongsberg. Ibruk har 15 års erfaring med dokumentasjon innen oljeindustrien, og deltar aktivt i standardiseringsarbeid. De var med og utarbeidet den nye standarden Norsok Z-018 «Suppliers documentation of equipment», og har utviklet egne fagkurs innen standardisering og dokumentasjonsarbeid, også kalt Life Cycle Information (LCI). Denne erfaringen vil Semcon bruke for utvikle en egen spesialisert bedrift i Norge som skal hjelpe teknologibedrifter med dokumentasjonsarbeid.

«Når vi så hvordan våre erfaringer fra oljeindustrien kunne kobles mot Semcons erfaring fra andre bransjer, og da spesielt bilindustrien, var det et enkelt valg for oss», sier daglig leder i det som nå heter Semcon Norway, Stein Tore Johnsen. «Vi har lenge hatt tanker om hvordan norske teknologibedrifter kunne jobbe smartere med dokumentasjon. Med Semcon fikk vi bekreftet at dette faktisk fungerer, og er gjennomført med stor suksess i andre bransjer. I tillegg til våre tanker og ideer får vi nå tilgang til Semcons internasjonale erfaring. Vi gleder oss til å presentere dette for bedrifter i Norge».

«Hemmeligheten med effektiviseringen er en blanding av standardiseringsmetoder, arbeidsprosesser, globale bemanningsløsninger og tilgang til best practice. Det er ikke så vanskelig å implementere, men fordi det er nytt og ofte annerledes i forhold til det vi opplever som en tradisjonell arbeidsform, krever det at bedriften ønsker forbedring og endring», sier Johnsen.

Stein Tore Johnsen, General Manager Semcon Norway AS, +47 (0) 975 96 115
Joakim Zetterlund, Vice President, Product Information, +46 (0)736-840 808
Anders Atterling, IR-ansvarlig Semcon AB, +46 (0)704-472 819

Semcon er et internasjonalt teknologiselskap som arbeider innenfor ingeniørtjenester og produktinformasjon. Vi har cirka 3000 medarbeidere med lang erfaring fra ulike bransjer. Vi utvikler teknologi, produkter, anlegg og informasjonsløsninger i hele utviklingskjeden og tilbyr også en rekke tjenester og produkter innen blant annet kvalitet, opplæring og metodikkutvikling. Semcon øker kundenes salg og konkurransedyktighet gjennom innovative løsninger og genuin ingeniørkunst. Fra 2014 omfatter virksomheten fire forretningsområder: Engineering Services Nordic, Engineering Services Germany, Engineering Services International og Product Information. Konsernet hadde en omsetning på 2,5 milliarder svenske kroner i 2013 og er etablert på over 45 steder i Sverige, Tyskland, Storbritannia, Brasil, Kina, Ungarn, India, Norge, Spania og Russland.

Abonner

Dokumenter og linker