Semcon kjøper norsk produktinformasjonsselskap

Semcon kjøper ibruk AS i Norge, et selskap med virksomhet innen produktinformasjonsområdet. Med dette kjøpet vil Semcon også være representert på det norske markedet.

Semcon kjøper ibruk på Kongsberg, et selskap med virksomhet innen produktinformasjonsområdet. Selskapet har over 13 års erfaring med teknisk dokumentasjon og Life Cycle Information (LCI), fortrinnsvis innen den norske olje- og gassindustrien. ibruk har i dag cirka 20 ansatte og underleverandører. Omsetningen var 23,9 millioner NOK i 2013. Kjøpet trer i kraft 1. september 2014.

«ibruk er godt posisjonert i det norske markedet, først og fremst innen olje- og gassindustrien, og vi har muligheten til å bygge videre på dette og utvide virksomheten vår med nye og eksisterende kunder», sier Johan Ekener, forretningsområdesjef Product Information. «De tjenestene som ibruk har levert på det norske markedet i lang tid, kan nå suppleres med Semcons omfattende tjenestetilbud, erfaring og styrke som et internasjonalt selskap».

«Semcons omfattende ekspertise var én av grunnene til at vi valgte Semcon, og jeg ser frem til å kunne introdusere et økt tilbud av tjenester på det norske markedet», sier Stein Tore Johnsen, grunnlegger og selger av ibruk og ansvarlig for Semcon Norway AS. «Jeg er overbevist om at vår felles kunnskap og kompetanse kan endre måten norske bedrifter håndterer sin dokumentasjon og opplæring på».

Semcon har i flere år bistått kunder på det norske markedet, både med ingeniørtjenester og produktinformasjonstjenester fra den svenske organisasjonen. Med dette kjøpet får Semcon nå også en plattform i Norge for å nå ut til det norske markedet med sitt brede tilbud av tjenester.

Når vi nå ekspanderer inn i Norge, kommer det til å gi nye muligheter som gjør Semcon til en enda mer internasjonal tjenesteleverandør», avslutter Johan Ekener.

Semcon er et internasjonalt teknologiselskap som arbeider innenfor ingeniørtjenester og produktinformasjon. Vi har cirka 3000 medarbeidere med lang erfaring fra ulike bransjer. Vi utvikler teknologi, produkter, anlegg og informasjonsløsninger i hele utviklingskjeden og tilbyr også en rekke tjenester og produkter innen blant annet kvalitet, opplæring og metodikkutvikling. Semcon øker kundenes salg og konkurransedyktighet gjennom innovative løsninger og genuin ingeniørkunst. Fra 2014 omfatter virksomheten fire forretningsområder: Engineering Services Nordic, Engineering Services Germany, Engineering Services International og Product Information. Konsernet hadde en omsetning på 2,5 milliarder kroner i 2013 og er etablert på over 45 steder i Sverige, Tyskland, Storbritannia, Brasil, Kina, Ungarn, India, Spania og Russland.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du kontakte:
Johan Ekener, forretningsområdesjef Product Information, +46 (0)736-840 683
Markus Granlund, adm. dir. Semcon AB, +46 (0)31-721 03 11
Anders Atterling, IR-ansvarlig Semcon AB, +46 (0)704-472 819

Abonner

Dokumenter og linker