Skandiabankens halvårsrapport januar-juni 2013: økt utlåning med 6 500 MSEK

Report this content

Skandiabanken AB, Skandias bankvirksomhet i Norge og Sverige, presenterer resultatet for januar-juni 2013.

Skandiabanken AB, Skandias bankvirksomhet i Norge og Sverige, presenterer resultatet for januar-juni 2013. Sammendrag (tilsvarende periode i 2012 i parantes):

- Inntektene for første halvår 2013 ble på 768 (800) MSEK.

- Driftsresultatet for første halvår 2013 ble 161 (182) MSEK.

- Tapene i første halvår ble -14 (6) MSEK.

- Utlånene økte første halvår med 6 500 MSEK til 64 901 (58 401) MSEK.

- Likviditetsoverskuddet 30. juni var på 22 219 mot 25 348 MSEK ved årsskiftet.

- Kapitaldekningen 30. juni var på 13,71 mot 14,64 prosent ved årsskiftet.

Øyvind Thomassen, leder for Skandiabanken, kommenterer halvåret:
– Vi er ute av startblokken på reisen mot å bli en dobbel så stor bank innen 2018. På ett halvår har vi blitt 11 prosent større uten at det har gått ut over lønnsomheten. Og siden veksten ser ut til å øke, heller enn å minske andre halvår, planlegger vi for å øke låneopptakene mer enn tidligere tenkt. Veksten kommer i hovedsak fra boliglån, og jeg vil takke de norske storbankene som ikke virker like interessert i å ha lave renter som oss. Så det er vårt privilegium å ta i mot mange av deres kunder.

Utviklingen i Sverige:
– I Sverige har vi hatt testkampanjer med individuelle renterabatter siden vi vil forandre vår prismodell slik at vi kan premiere lojale helkunder som utgjør liten risiko. Takket være testene, og at vi har jobbet aktivt med mersalg til Skandias forsikringskunder, har nettoveksten på boliglån nesten doblet seg i juni sammenlignet med samme periode i fjor og tidligere i andre kvartal. Men vi trenger å øke veksten ytterligere om vi skal nå våre langsiktige mål. Ny prismodell blir en nøkkelfaktor framover. Prismodellen skal utvikles i løpet av høsten.

Utviklingen i Norge:
– Kundene har strømmet til Skandiabanken i år etter at de fleste andre bankene økte renten. Skandiabanken Norge har ikke endret renten siden vinteren 2012. Vi er strålende fornøyd med at så mange vil låne penger hos oss, og at mange tusen kunder har ventet tålmodig mens vi har behandlet søknaden deres. Vi kunne ikke forutse den store bølgen av nye kunder, men har både økt bemanningen og endret rutiner for å kunne ta i mot alle.

Halvårsrapporten for januar-juni 2013 vedlegges
Rapporten ligger under lenken. All finansiell information om Skandiabanken finnes også på http://www.skandiabanken.se/hem/Om-oss/Finansiell-info/Finansiell-info/.

For mer informasjon:
Leif-Kjartan Bjørsvik, informasjonssjef Skandiabanken Norge, tel: 900 41 162

Skandia har gitt folk økonomisk trygghet i mer enn 150 år - gjennom tider med krig og kriser, fra det lokale jordbrukssamfunnet og inn i den globale trådløse kommunikasjonskulturen. Dette innebærer at Skandia har en lang, stolt tradisjon av pionerånd, produktutvikling og samfunnsengasjement. I dag er vi en ledende nordisk leverandør av løsninger for økonomisk trygghet og langsiktig sparing. Vi har 2,2 millioner kunder i Sverige, Norge og Danmark, en forvaltet kapital på over 440 milliarder SEK og 2300 ansatte.

Skandia er i ferd med å omdannes til et rent gjensidig selskap. Vi blir et av Nordens største, uavhengige og kundeeide bank- og forsikringskonsern. Les mer på www.skandia.se

Tags: