NONG - Godkjenning årsoppgjør 2018

Representantskapet i SpareBank 1 Nord-Norge har på representantskapsmøtet 21.03.19 gjort følgende vedtak:

  1. Det fremlagte Årsregnskap og Årsberetning for 2018 for morbanken og konsernet fastsettes som morbankens og konsernets regnskap for 2018.
  2. Kontantutbytte på bankens egenkapitalbevis for 2018 fastsettes til kr 4,00 per egenkapitalbevis, totalt 401.592.064,00 kroner.
    Utbytte utbetales til de egenkapitalbeviseiere som er registrerte eiere per 21.03.19. Bankens egenkapitalbevis noteres ex utbytte 22.03.19.
  3. Banken avsetter 226.233.135,86 kroner til utjevningsfondet.
  4. Banken avsetter 464.654.838,50 kroner til samfunnsutbytte.
  5. Banken avsetter 261.758.960,48 kroner til Sparebankens fond.

Det opplyses videre at utbytte utbetales 11.04.19. Eierandelsbrøk eksklusive utbytte for 2018 er uendret og er per 01.01.2019 beregnet til 46,36 %.

Kontaktpersoner i SpareBank 1 Nord-Norge:

  • Konsernsjef Petter Bjørkly Høiseth; mob + 47 415 05 035
  • Finansdirektør Rolf Eigil Bygdnes; mob +47 905 19 774

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner

Dokumenter og linker