SpareBank 1 Nord-Norge: Innkalling til valgmøte for egenkapitalbeviseiere

Report this content

Det minnes om valgmøte for egenkapitalbeviseiernes valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet i SpareBank 1 Nord-Norge:

Tid: Mandag 12. februar 2018 kl. 11.00

Sted: Scandic Ishavshotel, i Fredrik Langesgate 2, Tromsø.

Innkalling er sendt til alle egenkapitalbeviseiere med kjent adresse.

På valg i år er fem medlemmer. Valgperioden er 4 år. Valgkomiteens innstilling følger vedlagt.

Stemmeberettigede er egenkapitalbeviseiere som er registrert i Verdipapirsentralen. Hvert egenkapitalbevis gir én stemme.

Resultatet av valget vil offentliggjøres på nettsidene til SpareBank 1 Nord-Norge etter avholdt representantskapsmøte 22. mars 2018.