SpareBank 1 Nord-Norge: Innkalling til valgmøte for egenkapitalbeviseiere

Report this content

Det minnes om valgmøte for egenkapitalbeviseiernes valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet i SpareBank 1 Nord-Norge.

Tid: 19. februar kl. 11.00

Sted: The Edge, Kaigata 6, Tromsø

På valg i år er fire faste medlemmer og en vara. Valgperioden er 4 år. Valgkomiteens innstilling følger vedlagt.

Stemmeberettigede er egenkapitalbeviseiere som er registrert i Verdipapirsentralen. Hvert egenkapitalbevis gir én stemme.

Resultatet av valget vil offentliggjøres på snn.no etter avholdt representantskapsmøte 21. mars 2019.