SpareBank 1 Nord-Norge: videresalg av egne egenkapitalbevis

SpareBank 1 Nord-Norge har gjennomført videresalg av egne egenkapitalbevis, med rabatt og bindingstid, til ansatte og styremedlemmer i konsernet. 617.257 egenkapitalbevis er videresolgt 31.05.2016 til kurs 26,628 med bindingstid i tre år.

Oversikt over primærinnsidere som har anskaffet egenkapitalbevis følger vedlagt.

2.127 egenkapitalbevis er solgt 31.05.2016 til kurs 37,80. 263 bevis er gitt til en ansatt som belønning.

Banken har ingen beholdning av egne egenkapitalbevis etter dette.

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner

Dokumenter og linker