Valgmøte for egenkapitalbeviseierne i SpareBank 1 Nord-Norge

Det minnes om valgmøte for egenkapitalbeviseiernes valg av medlemmer og varamedlemmer til representantskapet i SpareBank 1 Nord-Norge

Torsdag 16. februar 2017 kl. 13.00 i bankens festsal, 3. etg. i Storgata 65, Tromsø. Inngang fra Fredrik Langes gate. Registrering fra kl. 12.00.

Innkalling er sendt til alle egenkapitalbeviseiere med kjent adresse.

På valg i år er fem medlemmer. Valgperioden er 4 år. Valgkomiteens innstilling følger vedlagt.

Stemmeberettigede er egenkapitalbeviseiere som er registrert i Verdipapirsentralen. Hvert egenkapitalbevis gir én stemme.

Resultatet av valget vil offentliggjøres på hjemmesidene til SpareBank 1 Nord-Norge etter avholdt representantskapsmøte 28. mars 2017. 

Les også: Innkalling til valgmøte 2017