Flagging av økt eierandel i Sandnes Sparebank (SADG)

SpareBank 1 SR-Bank har tegnet og blitt tildelt 2.500.000 egenkapitalbevis i fortrinnsrettsemisjonen i Sandnes Sparebank (SADG). Tegningen vil medføre at SpareBank 1 SR-Banks eierandel i selskapets egenkapitalbevis overstiger flaggeterskel på 15 %. SpareBank 1 SR-Bank eier etter emisjonen 3.485.009 egenkapitalbevis i selskapet, som representerer 15,14 % av egenkapitalbevisene i selskapet etter gjennomføring av emisjonen.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner