Ordinær generalforsamling – valg til styret

Generalforsamling i SpareBank 1 SR-Bank ASA gjenvalgte 23. april 2020 Dag Mejdell som styreleder for en periode på inntil 2 år. Ingrid Riddervold Lorange og Trine Sæther Romuld ble valgt som styremedlemmer for en periode på inntil 2 år.

 

Styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA har nå følgende sammensetting:

Dag Mejdell, leder

Kate Henriksen, medlem

Tor Dahle, medlem

Jan Skogseth, medlem

Ingrid Riddervold Lorange, medlem

Trine Sæther Romuld, medlem

Sally Lund-Andersen, ansattes representant

Kristian Kristensen, ansattes representant

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger. Foruten en betydelig bankvirksomhet med produkter og tjenester både til privat- og bedriftskunder, består konsernet av eiendomsmegling, valutamegling, forsikringsprodukter, regnskapstjenester, corporatetjenester, ulike konsulenttjenester med mer.

Abonner