SpareBank 1 SR-Bank ASA – Avholdt valg

Representantskapet valgte den 5. juni 2014 Ingvald Løyning som ny styreleder i SpareBank 1 SR-Bank ASA. Siv Juvik Tveitnes ble valgt som nytt styremedlem og Gunn-Jane Håland og Birthe Cecilie Lepsøe ble gjenvalgt som styremedlemmer. Oddvar Rettedal ble gjenvalgt som ansattes representant. Alle ble valgt for en periode på 2 år, bortsett fra Gunn-Jane Håland som ble valgt for ett år.  Styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA har nå følgende sammensetning: Ingvald Løyning, leder, Siv Juvik Tveitnes, medlem Odd Torland, medlem Erling Øverland, medlem Gunn-Jane Håland, medlem Birthe Cecilie Lepsøe, medlem Tor Dahle, medlem Kristine Tveteraas, varamedlem Sally Lund-Andersen, ansattes representant Oddvar Rettedal, ansattes representantKristian Kristensen, varamedlem ansatt  

For ytterligere informasjon om styrets medlemmer, se www.sr-bank.no.

Per Sekse ble valgt som leder av representantskapet for en periode på 2 år.

Alle valg skjedde i henhold til valgkomiteens innstilling.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner