SPAREBANK 1 SR-BANK ASA – ENDRINGER I STYRET

Representantskapet valgte den 6. juni 2013 Tor Dahle som nytt medlem til styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA. Kristian Eidesvik ble gjenvalgt som styreleder for en periode på ett år. Catharina Hellerud, Odd Torland og Erling Øverland ble gjenvalgt som styremedlemmer og Kristine Tveteraas som varamedlem med en valgperiode på to år.

Sally Lund-Andersen ble gjenvalgt som ansatterepresentant og Kristian Kristensen ble valg som nytt varamedlem for de ansatte. Begge med en valgperiode på to år.

Styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA har nå følgende sammensetning:

Kristian Eidesvik, leder (2014)

Catharina Hellerud, medlem (2015)

Odd Torland, medlem (2015)

Erling Øverland, medlem (2015)

Gunn-Jane Håland, medlem (2014)

Birthe Cecilie Lepsøe, medlem (2014)

Tor Dahle, medlem (2015)

Kristine Tveteraas, varamedlem (2015)

Sally Lund-Andersen, ansatterepresentant (2015)

Oddvar Rettedal, ansatterepresentant (2014)

Kristian Kristensen, varamedlem ansatt (2015)

For ytterligere informasjon om styrets medlemmer, se www.sr-bank.no.

Videre ble Einar Risa gjenvalgt som leder av valgkomiteen som forestår valg til styret og Trygve Jacobsen ble gjenvalgt som medlem. Begge med en periode på 2 år.

Alle valg skjedde i henhold til valgkomiteens innstilling.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner